Kategoria: Dzieci

Prawne zabezpieczenie konta dziecka

Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-06

Jestem po rozwodzie. Obecnie sprzedajemy z byłym mężem mieszkanie. Część pieniędzy ze sprzedaży chcielibyśmy wpłacić na konto małoletniego dziecka, aby były przeznaczone na studia. Nie mamy do siebie zaufania i zastanawiamy się, jak to zabezpieczyć. Władza rodzicielska została powierzona mnie i byłemu mężowi. Czy istnieje prawne zabezpieczenie konta dziecka, by pieniądze tam zgromadzone zostały przeznaczone na studia dziecka?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że jest Pani po rozwodzie. Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem została powierzona Pani i byłemu mężowi. W chwili obecnej doszła Pani z byłym mężem do porozumienia w przedmiocie sprzedaży mieszkania. Część środków uzyskanych ze sprzedaży ma zostać przekazana na rzecz dziecka, z tym zastrzeżeniem, że środki te mają być przeznaczone na studia dziecka. Niestety, nie macie Państwo wzajemnie do siebie zaufania i zastanawiacie się jak to zabezpieczyć.

W pierwszej kolejności pozwoli Pani, iż pozwolę sobie na pewną ocenę stanu faktycznego. Dostrzegam, że wzajemnie nie macie Państwo do siebie zaufania, ale jeżeli chodzi o kwestię dziecka jesteście Państwo w stanie dojść do porozumienia. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że w mojej ocenie sprzedaż nieruchomości winna być przeprowadzona w sposób następujący.

Zakładam, że zapłata nastąpi przelewem bankowym, a to z kolei spowoduje, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości będzie mogła być podzielona na części, tj. część zapłaty nastąpi na wskazany przez Państwa rachunek bankowy będący rachunkiem dziecka, a pozostała część na rachunki wskazane przez Państwa należące do każdego z Państwa.

Rachunek bankowy dziecka winien natomiast przewidywać zgodę dwóch osób na wypłatę określonej kwoty z tegoż rachunku. Innymi słowy, by wypłacić środki będzie konieczna wizyta w banku oboje Państwa i złożenie przez Państwa podpisów w tym samym czasie. Jednocześnie proszę zastrzec, by dzienny limit środków, które mogą być wypłacone to np. 100 zł.

W praktyce spotkałem się już z sytuacją, kiedy obydwoje rodziców musiało stawić się w banku, by dokonać wypłaty z rachunku bankowego dziecka. Zastrzeżenie takie trwało do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »