Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawne zabezpieczenie konta dziecka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-06

Jestem po rozwodzie. Obecnie sprzedajemy z byłym mężem mieszkanie. Część pieniędzy ze sprzedaży chcielibyśmy wpłacić na konto małoletniego dziecka, aby były przeznaczone na studia. Nie mamy do siebie zaufania i zastanawiamy się, jak to zabezpieczyć. Władza rodzicielska została powierzona mnie i byłemu mężowi. Czy istnieje prawne zabezpieczenie konta dziecka, by pieniądze tam zgromadzone zostały przeznaczone na studia dziecka?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że jest Pani po rozwodzie. Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem została powierzona Pani i byłemu mężowi. W chwili obecnej doszła Pani z byłym mężem do porozumienia w przedmiocie sprzedaży mieszkania. Część środków uzyskanych ze sprzedaży ma zostać przekazana na rzecz dziecka, z tym zastrzeżeniem, że środki te mają być przeznaczone na studia dziecka. Niestety, nie macie Państwo wzajemnie do siebie zaufania i zastanawiacie się jak to zabezpieczyć.

W pierwszej kolejności pozwoli Pani, iż pozwolę sobie na pewną ocenę stanu faktycznego. Dostrzegam, że wzajemnie nie macie Państwo do siebie zaufania, ale jeżeli chodzi o kwestię dziecka jesteście Państwo w stanie dojść do porozumienia. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że w mojej ocenie sprzedaż nieruchomości winna być przeprowadzona w sposób następujący.

Zakładam, że zapłata nastąpi przelewem bankowym, a to z kolei spowoduje, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości będzie mogła być podzielona na części, tj. część zapłaty nastąpi na wskazany przez Państwa rachunek bankowy będący rachunkiem dziecka, a pozostała część na rachunki wskazane przez Państwa należące do każdego z Państwa.

Rachunek bankowy dziecka winien natomiast przewidywać zgodę dwóch osób na wypłatę określonej kwoty z tegoż rachunku. Innymi słowy, by wypłacić środki będzie konieczna wizyta w banku oboje Państwa i złożenie przez Państwa podpisów w tym samym czasie. Jednocześnie proszę zastrzec, by dzienny limit środków, które mogą być wypłacone to np. 100 zł.

W praktyce spotkałem się już z sytuacją, kiedy obydwoje rodziców musiało stawić się w banku, by dokonać wypłaty z rachunku bankowego dziecka. Zastrzeżenie takie trwało do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy uczęszczanie dziecka do przedszkola wyklucza urlop wychowawczy?

Jestem mamą 5-latka, który od dwóch lat uczęszcza do przedszkola, ja natomiast pracuję na etacie. Od września chciałabym pójść na urlop wychowawczy do...

Wyjazd matki z dzieckiem do partnera do Niemiec

Mieszkam obecnie w Niemczech, a moja narzeczona w Polsce. Chciałbym, żeby do mnie przyjechała na stałe. Problem w tym, że ma małoletnie...

Widzenia męża z dzieckiem po odejściu od niego

Mam 3-miesięczne dziecko i mieszkam u rodziców, bo odeszłam od męża. Jak wygląda sytuacja widzeń męża z dzieckiem, jeśli nie jest to...

Podanie w USC ojciec nieznany dla dziecka a ustalenie ojcostwa

Mam półroczne dziecko z mężczyzną, z którym nie jestem w związku. Ojciec dziecka systematycznie łoży na jego utrzymanie. Dziecko...

Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku

Mam pytanie dotyczące rozstania partnerów żyjących w konkubinacie i opieki nad małoletnim dzieckiem po rozpadzie związku. Jestem związana...

Przysposobienie dziecka żony

Od 6 lat jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem i wychowujemy syna mojej żony z jej pierwszego małżeństwa (chłopiec ma 14 lat). Biologiczny ojciec...

Rozstanie z partnerką a kontakty z dzieckiem

Rozstałem się z partnerką i mój problem dotyczy kontaktów z naszym dzieckiem . Jakie mam prawa...

Nadanie nazwiska ojca dziecku na terenie Polski a nazwiska matki poza granicami kraju

Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Mieszkamy w Szwecji. Po ślubie, który odbył się w Polsce, oboje pozostaliśmy przy swoich nazwiskach. Oczekujemy...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »