Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa męża będącego w umownej separacji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-05

Jestem z mężem w umownej separacji. Mamy wspólne mieszkanie. Obecnie mąż przeprowadził tam krewną, której jest prawnym opiekunem. Czy mógł to zrobić bez mojej zgody?

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż z uwagi na występowanie jedyne separacji faktycznej nie ma do Państwa zastosowanie przepis art. 54 § 1 Kodeksu rodzinnego (K.r.io.) ,zgodnie z którym orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Z uwagi na powyższe zastosowanie znajdą przepisy K.r.o., a w szczególności art. 37 K.r.o., zgodnie z którym „zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych”.

Z treści Pani pytania wynika, że mąż chce oddać nieruchomość do używania swojej krewnej, której jest opiekunem prawnym. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. W tej sytuacji czynność taka wymaga Pani zgody. Jednocześnie ciotka Pani męża może Pani wyznaczyć, jako małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Z uwagi jednak na fakt, iż mamy do czynienia z osobą ubezwłasnowolnioną (Pani mąż jest bowiem opiekunem prawnym), opisana w dyspozycji art. 37 § 3 K.r.io. sytuacja nie wystąpi.

Najważniejszy jest jednak przepis art. 37 § 4 K.r.io., zgodnie z którym „jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna”. Pani mąż może jednocześnie zwrócić się do sądu, by tylko on był zarządcą Państwa wspólnego majątku, a zgoda Pani na użyczenie mieszkania zastąpiona była przez orzeczeniem sądu.

Zgodnie z K.r.io. z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; może również postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Postanowienia te mogą być uchylone w razie zmiany okoliczności.

Jeżeli nie życzy sobie Pani, by mąż wprowadzał do Państwa mieszkania swoją ciotkę, zasadne jest skierowanie do tegoż pisma, z powołaniem się na przepis art. 37 § 1 pkt 1 K.r.io. Jednocześnie może Pani wskazać, iż niewyprowadzenie się ciotki z domu skutkować będzie powiadomieniem organów ścigania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Zniesienie separacji

Zniesienie separacji

Jaka jest procedura zniesienia separacji małżeńskiej orzeczonej przez sąd? Od kilku lat mamy z mężem taką separację i postanowiliśmy to zmienić....

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Obydwoje z żoną chcemy złożyć zgodny wniosek o separację. Nie posiadamy małoletnich dzieci. Mieszkamy obecnie w Irlandii, ale wniosek chcemy...

Rozstanie z alkoholikiem w opinii sądu

Czy w moim przypadku jest sens składać pozew rozwodowy lub o separację? I czy mam jakiekolwiek szanse ich uzyskania w opinii sądu? Jestem...

Wniosek o separację i ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce

Chciałabym wnieść pozew o separację. Mieszkanie, w którym obecnie mieszkam, jest własnością męża, mamy 2-letnie dziecko. Oczywiście mąż...

Jak występuje się o separację?

Jestem osobą niepełnosprawną, mam męża i dorosłe dzieci. Chcę rozejść się z mężem. Jak występuje się o separację? Jakie dokumenty...

Trudne pożycie – rozwód czy separacja?

Mam problem z żoną, która mnie zdradza, jednak nie mam na to konkretnych dowodów. Próby śledzenia przez detektywów nie dały rezultatów, jednak...

Separacja i zabezpieczenie zamieszkiwania we wspólnym domu

Został złożony pozew o rozwód, ale uznaliśmy z żoną, że nie ma co się spieszyć i chcemy go zmienić na separację. Posiadamy wspólnie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »