Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawa męża będącego w umownej separacji

• Autor: Marek Gola

Jestem z mężem w umownej separacji. Mamy wspólne mieszkanie. Obecnie mąż przeprowadził tam krewną, której jest prawnym opiekunem. Czy mógł to zrobić bez mojej zgody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż z uwagi na występowanie jedyne separacji faktycznej nie ma do Państwa zastosowanie przepis art. 54 § 1 Kodeksu rodzinnego (K.r.io.) ,zgodnie z którym orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Z uwagi na powyższe zastosowanie znajdą przepisy K.r.o., a w szczególności art. 37 K.r.o., zgodnie z którym „zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych”.

Z treści Pani pytania wynika, że mąż chce oddać nieruchomość do używania swojej krewnej, której jest opiekunem prawnym. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. W tej sytuacji czynność taka wymaga Pani zgody. Jednocześnie ciotka Pani męża może Pani wyznaczyć, jako małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Z uwagi jednak na fakt, iż mamy do czynienia z osobą ubezwłasnowolnioną (Pani mąż jest bowiem opiekunem prawnym), opisana w dyspozycji art. 37 § 3 K.r.io. sytuacja nie wystąpi.

Najważniejszy jest jednak przepis art. 37 § 4 K.r.io., zgodnie z którym „jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna”. Pani mąż może jednocześnie zwrócić się do sądu, by tylko on był zarządcą Państwa wspólnego majątku, a zgoda Pani na użyczenie mieszkania zastąpiona była przez orzeczeniem sądu.

Zgodnie z K.r.io. z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; może również postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Postanowienia te mogą być uchylone w razie zmiany okoliczności.

Jeżeli nie życzy sobie Pani, by mąż wprowadzał do Państwa mieszkania swoją ciotkę, zasadne jest skierowanie do tegoż pisma, z powołaniem się na przepis art. 37 § 1 pkt 1 K.r.io. Jednocześnie może Pani wskazać, iż niewyprowadzenie się ciotki z domu skutkować będzie powiadomieniem organów ścigania.

Zobacz również: Obowiązki żony względem męża

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl