Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa dziecka po rozwodzie rodziców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-06-29

Jestem mężatką. Planuję rozwód z mężem. Mamy małoletnie dziecko. Jakie będą jego prawa po rozwodzie, tj. czy mogę się ubiegać o alimenty dla syna? A czy bez rozwodu też to mogę zrobić? Czy również mogę wystąpić o alimenty dla siebie, bo bez pensji męża trudno będzie mi utrzymać mieszkanie. Z nim natomiast nie mogę dalej żyć – jest agresywny i mnie zdradza.

Pomiędzy małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie K.r.io.) wyraża w art. 23 obowiązek małżonków współdziałania dla dobra rodziny. Ten obowiązek współdziałania dla dobra rodziny jest skonkretyzowany w art. 27 K.r.io.

Zgodnie z art. 27 K.r.io. oboje małżonkowie obowiązani są – każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych – przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny dotyczy wszystkich członków rodziny. Oznacza to, że na podstawie art. 27 K.r.io. można żądać zaspokojenia potrzeb zarówno małżonka, jak i dzieci. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci lub ich dzieci usamodzielniły się, to obowiązek alimentacyjny przewidziany w art. 27 K.r.io. sprowadza się do zaspokajania potrzeb małżonka.

Na podstawie art. 27 K.r.io. może Pani dochodzić środków utrzymania od męża. Dochodzenie tego roszczenia odbywa się tak jak dochodzenie alimentów.

Podstawą roszczenia jest niewywiązywanie się małżonka z obowiązku przyczyniania się do utrzymania rodziny. Egzekucja zasądzonego świadczenia odbywa się według przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Może Pani również wystąpić o alimenty na małoletnie dziecko.

Zgodnie z art. 133 K.r.io. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak już wyżej wspomniałam, podstawą żądania dostarczania środków utrzymania – czy to w ramach powództwa o przyczynianie się do utrzymania rodziny, czy też o alimenty na dziecko – jest niewywiązywanie się małżonka z obowiązku alimentacyjnego.

Należy pamiętać, że jeżeli Pani mąż przyczynia się do utrzymania rodziny i jedynym powodem złożenia pozwu o alimenty będzie chęć uniknięcia egzekucji zobowiązań ciążących na mężu, to takie powództwo może być uznane za nadużycie prawa.

W uchwale z dnia 9 czerwca 1976 r. (sygn. akt III CZP 46/75) Sąd Najwyższy stwierdził: „przy rozpoznawaniu spraw o alimenty sądy powinny także baczyć, aby nie uwzględniać powództw wszczynających fikcyjne procesy, jak bowiem wykazuje praktyka, procesy tego rodzaju, mające na celu pokrzywdzenie wierzycieli (najczęściej innych uprawnionych do alimentacji), nie należą do rzadkości”.

Jak z powyższego wynika, małżonek może żądać od drugiego środków utrzymania na siebie i małoletnie dziecko. Nie jest do tego konieczny rozwód.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Co robić, gdy mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka?

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy mój mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka? Czy mogę złożyć w sądzie wniosek o alimenty, mimo że nie...

Zmiana zasądzonych na rzecz dziecka alimentów

Zasądzono na syna, który zaczął płatne studia, alimenty w wysokości, na którą mnie nie stać. Odwoływałem się do sądu drugiej instancji i nikt...

Kurator ojca dzieci

Mój brat ma dwoje dzieci, ale nie mieszka ze swoją rodziną. Od kilku lat jest w „dołku” – nie ma pracy ani mieszkania, jest pogrążony...

Czek od dłużnika alimentacyjnego

Dostałam w formie czeku kwotę 300 euro od dłużnika alimentacyjnego, który jest mi winien ok. 20 tys. euro. Jest to zatem tylko część spłaty,...

Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Mam zasądzone przez sąd alimenty na dwoje dzieci. Jedno z dzieci, syn – trzy lata temu ukończył szkołę zawodową, uzyskując konkretny zawód,...

Alimenty na eksżonę

Mam 58 lat, jestem 8 lat po rozwodzie, który nastąpił z mojej winy. Płacę miesięcznie 600 zł alimentów zasądzonych przez sąd na byłą żonę, która...

Z jaką datą obowiązuje postanowienie sądu apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia alimentów?

W ubiegłym roku, w sierpniu sąd okręgowy odrzucił w całości wniosek o zabezpieczenie alimentów w pozwie rozwodowym. Zostało napisane...

Płacenie alimentów za syna

Ojciec dziecka od kilku lat nie płaci alimentów, nie pracuje i nie zamierza pracować. Sąd nakazał mi, żebym płaciła alimenty za swojego syna. Mój...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »