Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa dziecka po rozwodzie rodziców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-06-29

Jestem mężatką. Planuję rozwód z mężem. Mamy małoletnie dziecko. Jakie będą jego prawa po rozwodzie, tj. czy mogę się ubiegać o alimenty dla syna? A czy bez rozwodu też to mogę zrobić? Czy również mogę wystąpić o alimenty dla siebie, bo bez pensji męża trudno będzie mi utrzymać mieszkanie. Z nim natomiast nie mogę dalej żyć – jest agresywny i mnie zdradza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomiędzy małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie K.r.io.) wyraża w art. 23 obowiązek małżonków współdziałania dla dobra rodziny. Ten obowiązek współdziałania dla dobra rodziny jest skonkretyzowany w art. 27 K.r.io.

Zgodnie z art. 27 K.r.io. oboje małżonkowie obowiązani są – każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych – przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny dotyczy wszystkich członków rodziny. Oznacza to, że na podstawie art. 27 K.r.io. można żądać zaspokojenia potrzeb zarówno małżonka, jak i dzieci. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci lub ich dzieci usamodzielniły się, to obowiązek alimentacyjny przewidziany w art. 27 K.r.io. sprowadza się do zaspokajania potrzeb małżonka.

Na podstawie art. 27 K.r.io. może Pani dochodzić środków utrzymania od męża. Dochodzenie tego roszczenia odbywa się tak jak dochodzenie alimentów.

Podstawą roszczenia jest niewywiązywanie się małżonka z obowiązku przyczyniania się do utrzymania rodziny. Egzekucja zasądzonego świadczenia odbywa się według przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Może Pani również wystąpić o alimenty na małoletnie dziecko.

Zgodnie z art. 133 K.r.io. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak już wyżej wspomniałam, podstawą żądania dostarczania środków utrzymania – czy to w ramach powództwa o przyczynianie się do utrzymania rodziny, czy też o alimenty na dziecko – jest niewywiązywanie się małżonka z obowiązku alimentacyjnego.

Należy pamiętać, że jeżeli Pani mąż przyczynia się do utrzymania rodziny i jedynym powodem złożenia pozwu o alimenty będzie chęć uniknięcia egzekucji zobowiązań ciążących na mężu, to takie powództwo może być uznane za nadużycie prawa.

W uchwale z dnia 9 czerwca 1976 r. (sygn. akt III CZP 46/75) Sąd Najwyższy stwierdził: „przy rozpoznawaniu spraw o alimenty sądy powinny także baczyć, aby nie uwzględniać powództw wszczynających fikcyjne procesy, jak bowiem wykazuje praktyka, procesy tego rodzaju, mające na celu pokrzywdzenie wierzycieli (najczęściej innych uprawnionych do alimentacji), nie należą do rzadkości”.

Jak z powyższego wynika, małżonek może żądać od drugiego środków utrzymania na siebie i małoletnie dziecko. Nie jest do tego konieczny rozwód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »