Pozwy rozwodowe obojga małżonków

• Autor: Katarzyna Bereda

Złożyłem pozew o rozwód, a żona po 2 dniach także złożyła taki pozew. Sąd nie zareagował na mój pozew tylko na pozew żony, wyznaczając termin. Kto w tej sytuacji inicjuje rozwód i co dalej w takiej sprawie? Jak sąd podchodzi do sprawy gdy małżonkowie oboje złożą pozwy rozwodowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwy rozwodowe obojga małżonków

Rozpoczęcie postępowania rozwodowego

Opisana przez Pana sytuacja zdarza się bardzo często – właśnie w zakresie postępowania rozwodowego. Pierwszeństwo we wszczęciu postępowania będzie miał pozew, który jako pierwszy wpłynął do sądu. Odnotowując przyjęcie pisma procesowego, pracownik biura podawczego wskazuje na stemplu datę i godzinę jego przyjęcia. W swej praktyce zawodowej miałam nawet taką sytuację, iż pozew rozwodowy jednej strony wpłynął godzinę szybciej niż drugiej i to on miał właśnie pierwszeństwo. Z uwagi na to, że postępowanie rozwodowe zostało zainicjowane z pozwu żony, to ona musiała jako pierwsza złożyć pozew rozwodowy.

Zobacz również: Po jakim czasie od złożenia przychodzi pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Natomiast Pan powinien teraz złożyć odpowiedź na pozew żony, o czym zostanie Pan zawiadomiony za pomocą przesyłki listownej zawierającej wezwanie na rozprawę, pozew oraz pouczenie o terminie złożenia odpowiedzi na pozew. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.

Zobacz również: Sprawy o rozwód właściwość sądu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Równość stron postępowania rozwodowego

W dalszej części odbędzie się normalna rozprawa, dlatego naprawdę proszę nie mieć obaw, że Pana pozew nie został rozpatrzony, gdyż nie ma znaczenia, czy w postępowaniu rozwodowym będzie Pan stroną powodową czy pozwaną. Osobiście uważam nawet, iż lepiej być stroną pozwaną, albowiem pierwszy pozna Pan stanowisko żony i będzie Pan mógł się do niego odnieść w odpowiedzi na pozew.

Zobacz również: Rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie

Potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew? Nasi prawnicy służą pomocą, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »