Kategoria: Alimenty

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego przeciwko pracującemu synowi

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-10-23

Mam problem dotyczący uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Czy mogę złożyć pozew przeciwko pełnoletniemu synowi, który po ukończeniu szkoły średniej (bez matury, do której nawet nie podszedł) podjął pracę zarobkową, ale nie jest w stanie sam się utrzymać? Syn pracuje na pełen etat za najniższą krajową pensję, mieszka z matką i nie podejmie już dalszej nauki.

Tak – w mojej ocenie i w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika samodzielność pełnoletniego dziecka – ma Pan wszelkie prawo oczekiwać orzeczenia przez sąd ustania obowiązku alimentacji syna. Oczywiście wstecznie oceni to ostatecznie i zweryfikuje sąd. Bezdyskusyjnie – porzucenie edukacji i podjęcie pracy było decyzją syna i usamodzielnieniem się. To, że mu nie starcza do pierwszego wcale nie musi wynikać z braku samodzielności tylko z rozrzutności jego przekonania, że rodzice zawsze coś dołożą. Dlatego konieczne jest złożenie do sądu pisma (wniosku), po czym sąd wyda wyrok. Nie może Pan samowolnie zaprzestać alimentacji tylko czekać na rozstrzygnięcie, w którym będzie data ustania obowiązku alimentacyjnego.

Aby złożyć odpowiednie pismo do sądu, musi Pan mieć na względzie, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są po Pana stronie.

Dlatego teraz przedstawię w jakich okolicznościach i na czym – przepisy prawa rodzinnego (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) – opierają zwolnienie się, uchylenia się z alimentacji, czy wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

A także:

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.”

W mojej ocenie – Pana syn z racji samodzielności i pełnoletności wypełnił przesłanki ustawowe. Pana rolą jest je uprawdopodobnić przed sądem. Oczywiście w razie potrzeby – służę pomocą w przygotowaniu pisma procesowego (wniosku).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »