Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowania alimentacyjne w Polsce

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-06-01

Chwilowo mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii, mój mąż również. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż miał zasądzone tutaj alimenty na dziecko, ale po kilku miesiącach przestał płacić, tłumacząc się brakiem pracy. Oboje jesteśmy zameldowani na stałe w Polsce. Czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania alimentacyjnego w Polsce? W jaki sposób mogę złożyć wniosek i czy sąd zasądzi alimenty, jeśli mąż nie pracuje?

Skoro jesteście Państwo zameldowani w Polsce, to istnieje szansa przeprowadzenia postępowania alimentacyjnego w Polsce. Niestety z podanych informacji nie wynika, czy dziecko również zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, a to także ma znaczenie.

Zacznijmy więc od tego, że w przypadku międzynarodowych sytuacji w Unii Europejskiej do spraw alimentacyjnych zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 18 grudnia 2008 Nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia:

Sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są:

a) sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego; lub

b) sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela; lub

c) sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron; lub

d) sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

W tej sytuacji wygląda na to, że wszyscy macie Państwo właściwy sąd w Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak dziecko mieszka w Polsce, to wówczas jego zwykłe miejsce pobytu jest w Polsce i polski sąd jest sądem właściwym z uwagi na miejsce pobytu wierzyciela.

Z drugiej strony, jeśli zarówno Pani, jak i mąż oraz dziecko macie zameldowanie w Polsce, to można próbować przekonać sąd, że zamieszkujecie zwykle w Polsce a Wielka Brytania jest jedynie miejscem czasowego pobytu dla pracy. Zwłaszcza że w cytowanym przeze mnie Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej istnieje przepis, zgodnie z którym niezależnie od jurysdykcji wynikającej z innych przepisów niniejszego rozporządzenia sąd państwa członkowskiego, uzyskuje jurysdykcję, jeżeli pozwany wda się w spór przed tym sądem (art. 6).

W takim przypadku właściwym sądem będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (uprawnionego) czyli dziecka. Jest to sąd rejonowy. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich miejsca zamieszkania dziecka. Sprawy o alimenty, w sytuacji gdy dochodzi ich osoba uprawniona, zwolnione są z opłat sądowych, zatem pozew nie podlega opłacie. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz wszelkie dokumenty świadczące o Pani sytuacji materialnej, o potrzebach dziecka. Należy podać miejsce zamieszkania stron. I tutaj jest problem, ponieważ podanie takiego adresu powoduje to, iż każde pismo, które na ten adres zostało doręczone uznaje się za doręczone skutecznie, jeśli nie zostało odebrane z poczty przez dwa tygodnie od pierwszego awiza. Skoro Pani przebywa za granicą, to warto oprócz tego wskazać adres do korespondencji (jeśli oczywiście pod adresem Państwa zamieszkania w Polsce nie ma nikogo, kto mógłby list odebrać).

Musi Pani pamiętać, że w prawie polskim, w sytuacji gdy toczy się postępowanie o rozwód wszelkie inne postępowania dotyczące dzieci podlegają zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia o rozwodzie. Tak może stać się także w tym przypadku. Lepiej poczekać do rozwodu przed sądem brytyjskim.

Jeśli złoży Pani pozew w sądzie polskim, to oczekiwanie na rozprawę może być różne w zależności od rejonu, w jakim będzie właściwy sąd. Przeważnie wynosi on od miesiąca do nawet trzech. Sprawa nie skończy się na jednej rozprawie, a Pani i mąż będziecie musieli stawić się na przesłuchanie.

W Polsce sąd zasądzi alimenty niezależnie od posiadanych przez męża środków. Prawo polskie uzależnia wysokość alimentów od potrzeb uprawnionego dziecka i możliwości zarobkowych drugiej strony. Sądy polskie wychodzą z założenia, że ojciec powinie cokolwiek dokładać się do wychowania i utrzymania dziecka. Stąd biorą pod uwagę nie to, ile ojciec ma i zarabia, ale ile mógłby zarobić, gdyby wykorzystał swoje możliwości. Jeśli udowodni Pani, że mąż ma zawód wyuczony i na osoby z jego profesją jest jakieś zapotrzebowanie na rynku pracy, to sąd na pewno zasądzi chociażby minimalną kwotę alimentów.

Zatem jeśli mąż ma dwie zdrowe ręce do pracy i pracował już kiedyś, wykonując jakiś zawód, to nie sądzę, żeby sąd nie orzekł alimentów. Dziadkowie płacą alimenty w ostateczności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Na jakiej podstawie komornik ściąga alimenty?

Otrzymałem rozwód z orzeczeniem mojej winy. Problemem są jednak alimenty. Pół roku temu wyznaczono mi kwotę alimentów. Zacząłem płacić, ale...

Dalsze kroki w sprawie płacenia na dziecko

Pod koniec 2009 r. wyjechałem za granicę i przestałem płacić alimenty na dziecko. Obecnie chciałbym je płacić na nowo, bo wiem, że przed długami nie...

Alimenty od bezrobotnego ojca

Były mąż od kilku już lat zakłada sprawy o obniżenie alimentów na dziecko i sąd mu je obniża. Teraz chce obniżyć alimenty do 400 zł. Powodem...

Wyjazd za granicę uprawnionej do alimentów córki

Moja córka ma 21 lat, skończyła naukę i wyjechała do Włoch, gdzie najprawdopodobniej pracuje. Nie kontynuuje nauki (przynajmniej nic o tym nie...

Były partner wypiera się dziecka, nie chce płacić alimentów, co robić?

Jestem w ciąży, były partner wypiera się dziecka i oświadczył, że go nie uzna. Jestem pewna jego ojcostwa, bo tylko z nim się w tym...

Pomoc od dziecka wychowywanego w rodzinie zastępczej

Wychowywałem dziecko nieżyjącej szwagierki – byłem rodziną zastępczą przez 18 lat. Teraz mam 74 lata i potrzebowałbym pomocy finansowej. Czy...

Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych

Sąd zasądził mi wyższe alimenty, licząc od dnia złożenia pozwu. Wyrok zapadł kilka miesięcy później. Powinienem zapłacić powódce różnicę...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »