Kategoria: Dzieci

Postanowienie sądu w sprawie wyjazdu dziecka za granicę

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-10-26

Mam 3-letniego syna, z którym chcę się przeprowadzić do Niemiec. Mój narzeczony jest Niemcem, ma dobrą pracę, dom, planujemy ślub. Z ojcem dziecka nie mam ślubu, to człowiek nieodpowiedzialny, aktualnie bez pracy, nigdy nie dawał mi pieniędzy na utrzymanie syna. Problem w tym, że nie godzi się na wyjazd dziecka do Niemiec. Czy ojciec dziecka może zablokować mój wyjazd z dzieckiem za granicę?

Jeżeli ojciec dziecka nie uznał go przed urzędnikiem USC, ani też nie doszło do ustalenia ojcostwa przed sądem – to najpierw musiałby wykazać swe ojcostwo. Jednak zakładam, że jest oficjalnie wpisany w akt urodzenia i nie zachodzą powyższe okoliczności. W takiej sytuacji rzeczywiście do opuszczenia kraju, jak wyrobienia dokumentu typu paszport, czy dowód osobisty niezbędne jest uzyskanie jego zgody. Nie jest to jednak nic przerażającego, a bardziej formalność, którą w razie braku jego zgody załatwi Pani przed sądem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi bowiem:

„Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazują tutaj możliwość rozstrzygnięcia sądowego, tzn. w przypadku gdy nie dochodzi do porozumienia pomiędzy rodzicami, co do wyjazdu dziecka, sprawę może rozstrzygnąć sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Z powyższego wynika, że samodzielnie rodzic (tj. Pani) może wystąpić do właściwego sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Jeżeli sąd wyda postanowienie, w którym stwierdzi, że wyjazd jest dopuszczalny, dziecko będzie mogło wyjechać. Postanowienie sądu zastępuje zgodę jednego z rodziców. Minusem takiego rozwiązania jest czas.

Jednak tym bardziej nie ma sensu zdawać się na łaskę czy niełaskę ojca dziecka. Proszę wystąpić do niego z pisemną prośbą o zgodę, zakreślając termin. Jeżeli go nie dotrzyma – złożyć wniosek do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »