Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postanowienie sądu w sprawie wyjazdu dziecka za granicę

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-10-26

Mam 3-letniego syna, z którym chcę się przeprowadzić do Niemiec. Mój narzeczony jest Niemcem, ma dobrą pracę, dom, planujemy ślub. Z ojcem dziecka nie mam ślubu, to człowiek nieodpowiedzialny, aktualnie bez pracy, nigdy nie dawał mi pieniędzy na utrzymanie syna. Problem w tym, że nie godzi się na wyjazd dziecka do Niemiec. Czy ojciec dziecka może zablokować mój wyjazd z dzieckiem za granicę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli ojciec dziecka nie uznał go przed urzędnikiem USC, ani też nie doszło do ustalenia ojcostwa przed sądem – to najpierw musiałby wykazać swe ojcostwo. Jednak zakładam, że jest oficjalnie wpisany w akt urodzenia i nie zachodzą powyższe okoliczności. W takiej sytuacji rzeczywiście do opuszczenia kraju, jak wyrobienia dokumentu typu paszport, czy dowód osobisty niezbędne jest uzyskanie jego zgody. Nie jest to jednak nic przerażającego, a bardziej formalność, którą w razie braku jego zgody załatwi Pani przed sądem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi bowiem:

„Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazują tutaj możliwość rozstrzygnięcia sądowego, tzn. w przypadku gdy nie dochodzi do porozumienia pomiędzy rodzicami, co do wyjazdu dziecka, sprawę może rozstrzygnąć sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Z powyższego wynika, że samodzielnie rodzic (tj. Pani) może wystąpić do właściwego sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Jeżeli sąd wyda postanowienie, w którym stwierdzi, że wyjazd jest dopuszczalny, dziecko będzie mogło wyjechać. Postanowienie sądu zastępuje zgodę jednego z rodziców. Minusem takiego rozwiązania jest czas.

Jednak tym bardziej nie ma sensu zdawać się na łaskę czy niełaskę ojca dziecka. Proszę wystąpić do niego z pisemną prośbą o zgodę, zakreślając termin. Jeżeli go nie dotrzyma – złożyć wniosek do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Dobrowolne alimenty na dzieci

Prowadzimy razem z mężem działalność gospodarczą, mamy wspólność majątkową i dwoje małych dzieci. Interes idzie dobrze, ale chcielibyśmy...

 

Zmiana szkoły dziecka za zgodą ojca

Jestem matką samotnie wychowującą córę. Zamierzam przeprowadzić się do większego miasta (zmieniam pracę). Chciałam zapisać córkę do 3. klasy w tym...

Czy mogę wyjechać na wakacje z dzieckiem jako samotna matka?

Chciałabym wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę – samochodem i samolotem. Czy jest potrzebna zgoda ojca? Posiadam dowód osobisty dziecka,...

 

Wydanie dziecka ojcu przez osobę inną niż matka

Jestem matką 11-letniego dziecka po rozwodzie. Ojciec zabiera dziecko na weekendy. Postanowiłam pójść na studia. Z tego powodu raz w miesiącu...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »