Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział zajęcia alimentacyjnego

Jestem dłużnikiem funduszu alimentacyjnego oraz posiadam od niedawna nowe alimenty egzekwowane przez komornika. Problem w tym, że komornik wypłaca świadczenie mojemu 3-letniemu dziecku procentowo. Bierze kwotę zaległości w funduszu i zaległości względem małoletniego i w takim stosunku przelewa zajęte wynagrodzenie. Efekt jest taki, że dziecko dostało ostatnio ledwo 150 zł i długo się to nie zmieni. Czy taki podział jest zgodny z przepisami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana zobowiązanie jest z tytułu:

  1. alimentów bieżących na rzecz małoletniego dziecka oraz
  2. alimentów zaległych, które były wypłacane przez fundusz alimentacyjny na rzecz innego Pana dziecka.

Występują tutaj dwaj różni wierzyciele (fundusz alimentacyjny oraz małoletnie dziecko), dwie wierzytelności, czyli zbieg egzekucji. Na rzecz każdego z wierzycieli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dla sytuacji takich jak ta, nasze prawo (Kodeks postępowania cywilnego) przewiduje określone rozwiązanie, które stosuje komornik. Stosuje je dlatego, że takie są regulacje, a nie jego „widzimisię”. Według zasad Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 1025. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne,

2) należności alimentacyjne.”

K.p.c. stanowi:

Art. 1023. § 1. Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

§ 2. Plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli”.

Art. 1026. § 1. Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule poprzedzającym do kategorii czwartej i piątej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.

§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną”.

Alimenty są w kategorii drugiej. Kwota ściągnięta nie wystarcza na zaspokojenie alimentów w całości. A zatem należności alimentacyjne na rzecz różnych wierzycieli (egzekwowane przez komornika) są zaspokajane stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Komornik ustala dług z tytułu wszystkich alimentów razem. Następnie ustala, jaki jest udział alimentów funduszu oraz małoletniego dziecka w tej kwocie i w takim stosunku przeznacza pieniądze na poszczególne alimenty (długi).

Zobacz również: Ile bierze komornik za alimenty?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl