Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku w przypadku separacji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-01

Żona złożyła wniosek o separację. Jak wygląda procedura podziału majątku? Jeśli mam jakieś pieniądze, o których druga strona nie wie, czy mogę je bez konsekwencji zataić?

Zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Po orzeczeniu separacji – wspólność ustawowa ustanie. Separacja prawna (formalna) powstaje w dacie uprawomocnienia się wyroku (postanowienia) orzekającego separację (analogicznie, jak przy wyroku orzekającym rozwód, patrz orz. SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, OSN 1968, nr 7, poz. 123). Od tej daty powstają skutki separacji.

Oczywiście, należy pamiętać, że sąd sam nie dokona podziału majątku, albo zrobicie to Państwo ugodowo, albo trzeba skierować odpowiedni wniosek do sądu.

Art. 46 reguluje stosunki majątkowe między małżonkami (byłymi małżonkami, następcami prawnymi zmarłego małżonka) w zakresie dotyczącym majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili ustania tej wspólności do chwili podziału majątku, który był nią objęty, a także kwestię tego podziału.

Poza sprawami uregulowanymi w artykułach poprzedzających art. 46, tj. w art. 43 i 45, przepis ten nakazuje do podziału majątku wspólnego odpowiednio stosować przepisy o dziale spadku, tzn. art. 1035, 1037-1046, 1070 i 1079 K.c. Przepisy te także nie regulują działu spadku wyczerpująco i samodzielnie, lecz art. 1035 i 1070 K.c. odsyłają co do kwestii w nich nieuregulowanych do przepisów o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych, tzn. art. 210-221 K.c., które do działu spadku stosuje się odpowiednio. To podwójne odesłanie sprawia trudności w znalezieniu właściwego przepisu, który do podziału majątku wspólnego ma zastosowanie, i w należytym jego zastosowaniu, wobec tego, że ma być ono „odpowiednie”. Jak wiadomo, odpowiednie stosowanie przepisu – w zależności od charakteru i celu przepisu – może polegać na zastosowaniu przepisu bez zmian, na jego zastosowaniu z określonymi modyfikacjami albo na jego niezastosowaniu.

Przede wszystkim zawsze bierze się pod uwagę stan majątkowy na dzień ustania wspólności ustawowej – tu separacji. Więc jeśli cokolwiek chce Pan zrobić z majątkiem – należy to uczynić jak najszybciej.

Bez konsekwencji może Pan zataić pieniądze, dopóki druga strona się o tym nie dowie. Nie jest problemem, aby sąd wystąpił do banków wskazanych przez żonę z wnioskiem o wydanie informacji o stanach konta lub lokatach. Na czas separacji i podziału majątku pieniądze najlepiej trzymać w „skarpecie”, a nie na imiennym rachunku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Porzucenie pracy, likwidacja składek i opuszczenie rodziny

Mój mąż porzucił pracę. Zlikwidował składki z OFE i w końcu opuścił naszą rodzinę, zostawiając nas bez wsparcia. Czy mam prawo do...

Czy rozwiedzeni małżonkowie mogą wspólnie wykupić mieszkanie?

Jesteśmy 7 lat po rozwodzie. Dotychczas nie przeprowadziliśmy podziału majątku, nadal mieszkamy wspólnie. Jest teraz możliwość wykupu mieszkania. Czy...

Nieruchomości wniesione do wspólnego majątku i ich podział

Obecnie rozwodzę się. Przed małżeństwem byłem w posiadaniu ziemi oraz domu. Kiedy się ożeniłem, żona namówiła mnie do sporządzenia aktu...

Były mąż nie chce zwrócić mojej darowizny od rodziców?

Kilka lat temu dostałam darowiznę od rodziców w formie pewnej sumy pieniędzy. Mąż zaproponował, że „rozmnoży” kapitał, więc przekazałam...

Spłacanie kredytu za córkę i zięcia a podział ich majątku

W 2001 r. z powodu braku zdolności kredytowej córki i zięcia zaciągnęliśmy wraz z nimi (tj. z moim mężem, który zmarł) kredyt na dom....

Małżonek wpisany do księgi wieczystej darowanej nieruchomości a podział majątku

Jestem w związku małżeńskim 20 lat, mamy dwoje dzieci. W 2010 r. moja matka zapisała mi notarialnie działkę o wartości ok. 270 tys. zł wraz...

Rozliczenia przy podziale majątku wspólnego

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej i czeka mnie jeszcze sprawa o podział majątku. Dom budowaliśmy w czasie trwania małżeństwa, ale spłata...

Spłata brata ze wspólnych środków a prawo do mieszkania po teściowej

Jestem w związku bez rozdzielności majątkowej. Mąż ze wspólnych dochodów ustanowił darowiznę pieniężną na rzecz brata w wysokości połowy...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »