Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział majątku w przypadku separacji

Żona złożyła wniosek o separację. Jak wygląda procedura podziału majątku? Jeśli mam jakieś pieniądze, o których druga strona nie wie, czy mogę je bez konsekwencji zataić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku w przypadku separacji

Separacja a podział majątku

Zgodnie z art. 35 Kodeksu rodzinnego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Po orzeczeniu separacji – wspólność ustawowa ustanie. Separacja prawna (formalna) powstaje w dacie uprawomocnienia się wyroku (postanowienia) orzekającego separację (analogicznie, jak przy wyroku orzekającym rozwód, patrz orz. SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, OSN 1968, nr 7, poz. 123). Od tej daty powstają skutki separacji.

Oczywiście, należy pamiętać, że sąd sam nie dokona podziału majątku, albo zrobicie to Państwo ugodowo, albo trzeba skierować odpowiedni wniosek do sądu.

Art. 46 reguluje stosunki majątkowe między małżonkami (byłymi małżonkami, następcami prawnymi zmarłego małżonka) w zakresie dotyczącym majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili ustania tej wspólności do chwili podziału majątku, który był nią objęty, a także kwestię tego podziału.

Zobacz również: Prawa żony w separacji

Czy żona dowie się w czasie podziału majątku o środkach pieniężnych zgromadzonych przez męża bez jej wiedzy?

Poza sprawami uregulowanymi w artykułach poprzedzających art. 46, tj. w art. 43 i 45, przepis ten nakazuje do podziału majątku wspólnego odpowiednio stosować przepisy o dziale spadku, tzn. art. 1035, 1037-1046, 1070 i 1079 K.c. Przepisy te także nie regulują działu spadku wyczerpująco i samodzielnie, lecz art. 1035 i 1070 K.c. odsyłają co do kwestii w nich nieuregulowanych do przepisów o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych, tzn. art. 210-221 K.c., które do działu spadku stosuje się odpowiednio. To podwójne odesłanie sprawia trudności w znalezieniu właściwego przepisu, który do podziału majątku wspólnego ma zastosowanie, i w należytym jego zastosowaniu, wobec tego, że ma być ono „odpowiednie”. Jak wiadomo, odpowiednie stosowanie przepisu – w zależności od charakteru i celu przepisu – może polegać na zastosowaniu przepisu bez zmian, na jego zastosowaniu z określonymi modyfikacjami albo na jego niezastosowaniu.

Przede wszystkim zawsze bierze się pod uwagę stan majątkowy na dzień ustania wspólności ustawowej – tu separacji. Więc jeśli cokolwiek chce Pan zrobić z majątkiem – należy to uczynić jak najszybciej.

Bez konsekwencji może Pan zataić pieniądze, dopóki druga strona się o tym nie dowie. Nie jest problemem, aby sąd wystąpił do banków wskazanych przez żonę z wnioskiem o wydanie informacji o stanach konta lub lokatach. Na czas separacji i podziału majątku pieniądze najlepiej trzymać w „skarpecie”, a nie na imiennym rachunku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl