Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-10-23

Jestem w trakcie rozwodu i przyszedł niełatwy moment podziału majątku. Nadmieniam, że mamy rozdzielność majątkową. Wzięliśmy dom w kredycie hipotecznym na nas obojga i obydwoje jesteśmy właścicielami, jednakże całość rat spłacałem ja. Chcemy sprzedać dom, aby spłacić kredyt, czy w związku z faktem ponoszenia przeze mnie kosztów rat kredytów coś mi się dodatkowo należy?

 

Przedstawiony stan faktyczny dotyczy rozliczeń majątkowych między małżonkami, tj. nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Z chwilą powstania ustroju rozdzielności majątkowej została zniesiona wspólność łączna, a Państwo staliście się współwłaścicielami ułamkowymi. Z tą też chwilą wspólnota majątkowa przestała istnieć – nie mamy już do czynienia ze wspólnością majątkową, a następuje powrót do majątków osobistych. Z tą też chwilą wszelkie dochody, wynagrodzenia uzyskane przez każde z małżonków zasilają ich majątki osobiste. Wszelkie też migracje majątkowe między majątkami mają wpływ na późniejsze rozliczenia. Płatności rat kredytu po ustaniu wspólności ustawowej, a nawet płatności rachunków po tym okresie stanowią nakład z majątku osobistego na majątek wspólny i podlegają rozliczeniu. Kwestię tę szczegółowo reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.io.).

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 45. § 1. „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Może Pan więc dochodzić zwrotu połowy kwot wpłaconych na rachunki i kredyty. Bez wątpienia te płatności stanowią nakład z Pana majątku osobistego na majątek wspólny i finalnie powinny podlegać rozliczeniu. Oczywiście wyłożone kwestie mają zastosowanie przy sądowym podziale majątku. To, jak Państwo dokonacie rozliczeń w ramach podziału ugodowego, objęte jest swobodą stron w ramach ustalania stosunku prawnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Podział działalności gospodarczej między małżonków

Jesteśmy małżeństwem od 25 lat, nie mamy rozdzielności majątkowej. Mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Moje pytanie dotyczy sposobów...

Zadośćuczynienie za pojazdy sprzedane lub darowane

W trakcie trwania małżeństwa mąż podarował koledze skuter bez mojej zgody. Po rozwodzie sam korzystał z naszego auta, później miał wypadek...

Dom po rozwodzie, czyli podział majątku

Żona chce po rozwodzie sprzedać dom, ja natomiast chcę go fizycznie podzielić na dwie odrębne nieruchomości. Co w takiej sytuacji, gdy ja się nie...

Finanse małżeńskie wobec rozwodu

Kupiliśmy z mężem działkę i wybudowaliśmy dom z pieniędzy pochodzących z majątku wspólnego, mojego majątku osobistego (kasa...

Współwłasność domu a zgoda na zamieszkanie w nim teściowej

Przed ślubem podpisaliśmy z mężem intercyzę, ale po ślubie wspólnie zakupiliśmy działkę i wybudowaliśmy dom (50/50). Czy mój mąż może bez...

Informowanie o rozdzielności majątkowej

Posiadam notarialną umowę rozdzielności majątkowej. Umowa została zawarta pół roku temu, a my jesteśmy małżeństwem od 12 lat. Od 8 lat mój mąż ma...

Darowizna w trakcie małżeństwa a rozwód

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat i nie mamy rozdzielności małżeńskiej. W zeszłym roku mąż dostał w drodze darowizny mieszkanie. Czy ja też...

Jak przeprowadzić podział majątku i zobowiązań po rozwodzie?

Małżeństwo z dwojgiem nieletnich dzieci zdecydowało się na rozwód. Właśnie zapadł wyrok rozwodowy. Przed ślubem została przez przyszłą żonę...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »