Podział majątku z uwzględnieniem długu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-26

Chcę sprzedać działkę, którą otrzymałam sądownie po orzeczeniu o podziale majątku. Jednak zanim stała się moją własnością, została w księdze wieczystej tej działki wpisana osoba, u której były mąż miał dług do spłacenia. Nie jest to mój dług! Byliśmy już po rozwodzie, ale jeszcze przed podziałem majątku. Co mogę zrobić w tej sprawie, gdzie uwzględniono dług byłego męża?

Proszę o przesłanie księgi wieczystej. Odnosząc się do zapytania, wskazuję, iż stosownie do art. 532 Kodeksu cywilnego to wierzycielowi na zaspokojenie się z przedmiotu majątkowego, który wskutek czynności prawnej wyszedł z majątku jego dłużnika lub do niego nie wszedł i znajduje się we władaniu osoby trzeciej, której obowiązek polega jedynie na znoszeniu egzekucji z tego przedmiotu.

W chwili rozwodu nieruchomość nie była już objęta wspólnością ustawową dłużnika–męża i Pani, a zatem wierzyciel może zaspokoić się albo z udziału w nieruchomości, który poprzednio należał do dłużnika, albo z prawa, na mocy którego może ona żądać podziału majątku. Dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości istotna staje się odpowiedź na pytanie o charakter masy majątkowej istniejącej po ustaniu wspólności, a przed działem. Można bowiem przyjąć, że przekształca się ona we współwłasność w częściach równych, a to by oznaczało, że wierzyciel jednego z małżonków może prowadzić egzekucję z udziału należącego do jego dłużnika w tej masie majątkowej. Określenie udziałów małżonków w majątku wspólnym wynikające z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest definitywne, skoro według art. 43 § 2 sąd może je inaczej oznaczyć.

Stosownie do art. 46 do majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili jej ustania, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Współwłasność w częściach ułamkowych powstała po ustaniu wspólności łącznej jest współwłasnością o charakterze zbliżonym do współwłasności majątku spadkowego (art. 1035 Kodeksu cywilnego), a przepisy o współwłasności stosuje się do niej tylko odpowiednio. Po ustaniu wspólności ustawowej wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków może żądać zaspokojenia z udziału w dotychczasowym majątku wspólnym przysługującego jego dłużnikowi, ale skoro nabycie przez dłużnika uprawnień do majątku objętego uprzednio wspólnością nie jest definitywne, to zaspokojenie wierzyciela z udziału dłużnika w majątku wspólnym może wymagać uprzedniego zajęcia jego prawa do żądania podziału majątku wspólnego (art. 896 i 912 Kodeksu postępowania cywilnego), wystąpienia na tej  podstawie o podział majątku wspólnego, a po dziale - skierowania egzekucji do przedmiotów, jakie przypadły dłużnikowi w wyniku działu.

Tak więc wierzyciel mógł dokonać zajęcia przed podziałem majątku. Nie wiem, dlaczego ten składnik przypadł Pani.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Termin do wystąpienia o kasację wyroku w sprawie podziału majątku

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej podziału majątku, która została zakończona orzeczeniem SR. Na to orzeczenie złożyłam apelację. W sądzie apelacyjnym wydano orzeczenie w dalszym ciągu krzywdzące mnie. Wystąpiłam o uzasadnienie orzeczenia, gdyż noszę się z zamiarem wystąpienia o kasację wyroku. Od 6 grudnia biegnie 2-miesięczny termin na wystąpienie o kasację. Przed ewentualnym oficjalnym zleceniem tej sprawy prawnikowi, chciałam przypomnieć sobie, jakie dowody znajdują się w aktach sprawy, ale dostałam odmowę, gdyż akta zaginęły (podobno zostały wypożyczone przez SR na trzy dni i nie wiadomo, co się z nimi stało). Z 2-miesięcznego terminu uprawniającego do wystąpienia o kasację zostało jeszcze ok. 5 tygodni. Zostałam więc pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw (bez akt żaden prawnik nie wystąpi o kasację do SN). Co powinnam zrobić w tej sytuacji oraz czy cokolwiek zrobię, wstrzyma to wykonanie orzeczenia sądu nakazującego mi opuszczenie domu w terminie 3 miesięcy oraz spłatę mojej osoby przez byłego męża w terminie 1 roku?

Majątek zgromadzony w trakcie konkubinatu i małżeństwa a podział majątku

Przez 16 lat żyłam z partnerem w nieformalnym związku, w końcu wzięliśmy ślub. Formalny związek trwa 10 lat. W trakcie konkubinatu wszystkie nieruchomości mąż kupował na swoje nazwisko, mimo że na nieruchomości łożyliśmy po równo. Po ślubie nabyliśmy jeszcze jedną nieruchomość, która jest obciążona kredytem. W trakcie konkubinatu urodziło się nam dwoje dzieci. Ja z przerwami prowadziłam działalność gospodarczą. Potem mąż zaczął działalność, w której ja również uczestniczyłam, ale nie byłam zarejestrowana, jednak mogę udowodnić, że ciężar jej prowadzenia w większej części spadł na mnie. Chcę rozwodu z orzeczeniem o winie i podziału majątku. Mąż wielokrotnie mnie zdradzał, kilka razy pobił. Przemocy emocjonalnej raczej nie udowodnię, ale całą resztę tak. Jak będzie wyglądał podział majątku w tej sytuacji? Czy podział majątku sprzed ślubu będzie przedmiotem oddzielnego postępowania, czy w ogóle cokolwiek sprzed małżeństwa mogę dzielić? Jakie są na to szanse przy obecnym stanie prawnym?

Zwrot stałych kosztów związanych z utrzymaniem domu

Już niedługo mam sprawę rozwodową. Od trzech lat moja żona nie mieszka w naszym mieszkaniu i całość kosztów utrzymania lokalu ponoszę sam. Czy mogę żądać od żony zwrotu stałych kosztów związanych z utrzymaniem domu?

Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Po 10 latach małżeństwa mąż zdecydował że chce rozwodu, mamy 5-letnią córeczkę. Twierdzi że był ze mną tylko, żeby być bliżej dziecka. Od dawna mąż ma osobne konto bankowe. Czy mogę jakoś sprawdzić jego wydatki, mimo że nie mam dostępu do tego konta? Mamy wspólnotę małżeńską.

Czego może żądać żona przy podziale majątku - czy muszę jej zapewnić mieszkanie?

Rozstaję się z żoną (na razie separacja). Wina rozstania leży po obu stronach. Mieszkamy w domku z moimi rodzicami, my na piętrze, rodzice na parterze. Dom jest jeszcze moich rodziców, nie został na mnie przepisany. Przed ślubem wyremontowaliśmy nasze piętro, ponadto posiadamy dwa samochody zarejestrowane na mnie, jednym jeździ żona. Czego może żądać żona przy podziale majątku? Czy muszę jej zapewnić mieszkanie? Na razie zamieszkała u swoich rodziców.

Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Po rozwodzie przekazałam w darowiźnie połowę mieszkania mojej córce. Dodam też, że nie zrobiłam podziału majątku z eksmałżonkiem. Czy mam prawo ubiegać się o podział majątku między mną a byłym?

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Rozstanie a mieszkanie TBS

W 2006 r. zaciągnąłem wraz z rodzicami kredyt hipoteczny na mieszkanie w TBS. Jestem najemcą tego mieszkania. W 2007 r. ożeniłem się i od tej pory w dokumentach widnieje też żona, a od 2011 r. nasze dziecko. Około roku spłacałem kredyt jako kawaler. Do dzisiaj spłata kredytu odbywa się z mojego rachunku bankowego (formalnie z dochodów wspólnych małżeństwa). Jednak rozstaliśmy się z żoną, od 10 miesięcy mieszkamy osobno, ale nie mamy jeszcze rozwodu. W związku z tą sytuacją mam kilka pytań: 1. Kto jest właścicielem mieszkania TBS? 2. Czy fakt spłaty kredytu podczas związku małżeńskiego powoduje, że przy podziale majątku żonie należy się jakaś część? 3. TBS to forma lokalu, która w czynszu zawiera spłatę kredytu wobec spółdzielni, czy to podnosi wartość lokalu, za który zapłaciłem 42 tys. zł?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »