Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział majątku przy kredycie hipotecznym

Chciałabym uzyskać informację, jak dokonuje się podziału majątku przy rozwodzie, jeżeli mieszkanie jest obciążone kredytem hipotecznym jeszcze przez 20 lat, a jedno z małżonków chce pozostać w mieszkaniu i przejąć dalszą spłatę kredytu na siebie? Czy i w jakiej wysokości należy spłacić drugiego małżonka (który wnosi o sprawę rozwodową i wyprowadza się z mieszkania)? Kredyt hipoteczny na 30 lat, wspólne spłacanie kredytu przez 10 lat spłacony w tym okresie kapitał 100 tys. zł plus odsetki 50 tys. zł, z czego 40 tys. odsetek dofinansowywało państwo z racji programu Rodzina ma swoim. Czy do spłaty małżonka należy doliczyć wkład, który został włożony w mieszkanie, tj. meble, wyposażenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku przy kredycie hipotecznym

Podział majątku przy rozwodzie

Wiem, że sprawy związane z podziałem majątku czasem należą do trudnych i skomplikowanych, szczególnie jeśli chodzi o podział nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym.

Istnieje kilka sposobów na dokonanie podziału majątku wspólnego. To, jaki zostanie wybrany, uzależnione jest w dużej mierze od woli stron, ale również możliwości dokonania podziału.

Możliwe jest więc dokonanie podziału majątku w następujący sposób:

  • przyznanie małżonkom określonych składników majątku wspólnego tak, aby wypadało to po równo dla każdego z małżonków bez obowiązku spłaty,
  • przyznanie całości lub części składników majątku wspólnego z obowiązkiem dopłaty na rzecz współmałżonka,
  • podział fizyczny określonego składnika/składników majątku wspólnego,
  • podział do używania/korzystania,
  • sprzedaż licytacyjna i podział uzyskanych środków.

Podział majątku dotyczy całego majątku wspólnego, w tym również ruchomości należących do wyposażenia domu. Można dokonać podziału w ten sposób, że jeden małżonek przejmie nieruchomość i spłaci drugiego, a sprzęty domowe zostaną przez nich rozdzielone między siebie, albo też że jedno z nich również je przejmie i spłaci. To zależy od woli stron i tego, jak się dogadają, jeśli tylko chcą się porozumieć.

Dom w kredycie a rozwód

Często dom jest obciążony kredytem hipotecznym i powstaje wówczas kwestia – czy przy ustalaniu wartości nieruchomości należy odliczyć wartość niespłaconego kredytu hipotecznego? Jest to przecież znaczne obciążenie dla nieruchomości i może prowadzić do jej utraty. Sądy nie orzekają w tej kwestii jednolicie i powstaje dużo wątpliwości, jak powinno się to wyliczyć. Małżonek otrzymujący nieruchomość często również zobowiązuje się lub zostaje zobowiązany do spłaty kredytu. Sąd Najwyższy musiał zająć się tą kwestią i rozstrzygnąć ten bardzo istotny spór.

Orzekł więc, iż przy ustalaniu wartości nieruchomości podlegającej podziałowi nie uwzględnia się obciążenia hipotecznego. Pozostawiono jednak furtkę, dodając, iż jest to możliwe jedynie wówczas, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności. Sąd stwierdził, że postepowanie o podział majątku wspólnego ma jedynie na celu rozdysponowanie aktywami wchodzącymi w skład tego majątku, ale nie może wpływać na sytuację prawną wierzycieli. Sama ta zasada, ogólnie rzecz biorąc, nie budziła wątpliwości, jednak nie rozwiązywała problemu obliczania wartości nieruchomości, która jest obciążona hipoteką wskutek wzięcia kredytu. Stąd wyroki sądów były różne. Obecnie jednak po podjęciu tej uchwały Sądu Najwyższego w lipcu 2019 r. zasadniczo rzeczywiście nie uwzględnia się przy wycenie wartości nieruchomości wysokości niespłaconego kredytu hipotecznego

Spór co do wartości nieruchomości

Jeśli jest spór co do wartości nieruchomości, konieczne staje się powołanie biegłego, który to ustali. Postanowienie o podziale majątku nie ma żadnego wpływu na kredyt i hipotekę. Sąd dzieli aktywa między małżonków, ale nie wpływa na sytuację wierzycieli. Bank nadal ma zawartą umowę na udzielenie kredytu obojgu małżonkom, niezależnie od tego, czyją własnością jest obecnie nieruchomość. Małżonkowie powinni oczywiście zawiadomić bank o tej zmianie, jednakże dług nadal istnieje i obciąża oboje małżonków.

Zmiany kredytu i zgoda banku

Byli małżonkowie mogą podjąć rozmowy z bankiem i sporządzić aneks do umowy o udzielenie kredytu hipotecznego. Bank może zgodzić się na taką zmianę, iż tylko jeden z dłużników będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a drugi zostanie z niego zwolniony. Nie ma jednak takiego obowiązku. Banki często wolą mieć dwóch dłużników niż jednego, gdyż to jest dla nich lepsza sytuacja, gdyby zaprzestano dobrowolnej spłaty zadłużenia. Miałyby wówczas lepsze możliwości w postępowaniu egzekucyjnym. Dlatego często banki nie zgadzają się na to i nie można tutaj w żaden sposób ich zmusić. Co jeśli drugi małżonek będzie spłacać kredyt (np. pod presją banku)? Jeśli będzie to czynić po orzeczeniu rozwodu, czyli od chwili ustania wspólnoty majątkowej, będzie mógł domagać się od byłego współmałżonka zwrotu nakładów dokonanych przez siebie, jako że byłyby to nakłady dokonywane na majątek osobisty, a nie wspólny.

Tak więc wysokość spłaty zależy przede wszystkim nie od wysokości kredytu, ale od wartości nieruchomości oraz innych składników majątku.

Jesteś w trakcie rozwodu i nie wiesz jak poradzić sobie z kwestią kredytu hipotecznego na mieszkanie. Czy bank powinien dowiedzieć się o rozwodzie? Jak podzielić mieszkanie i kredyt po rozwodzie? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl