Podział majątku po rozwodzie - naliczanie odsetek od należnej byłemu małżonkowi spłaty

• Autor: Tomasz Krupiński

Opis Problemu:

Od 8 lat ciągnie się sprawa o podział majątku między mną i byłym mężem. Chodzi o nieruchomość, którą zbudowaliśmy wspólnie na mojej działce. Biegły ją wycenił na 800 tys. zł, więc były mąż wnioskuje o spłatę połowy, tj. 400 tys. Dom został wybudowany ze środków z kredytu hipotecznego na kwotę 500 tys., który wspólnie zaciągnęliśmy 13 lat temu, zakończenie budowy nastąpiło w 2012. Rozwiedliśmy się końcem2014 r. i od rozwodu tylko ja spłacałam kredyt. Były mąż chce otrzymać połowę nieruchomości. Podczas próby ugody chciał zapłacić mi połowę kredytu i tym samym być z niego zwolnionym. Natomiast ja dla dobra sprawy spłaciłam kredyt hipoteczny, zaciągając nowy kredyt tylko na siebie i tym samym złożyłam do sądu wniosek o zwrot zapłaty połowy kredytu wraz z ustawowymi odsetkami od czasu zapłaty. Były mąż nie podważa kwoty połowy spłaconego kredytu, ale nie zgadza się na zapłatę odsetek od czasu spłaty kredytu hipotecznego, powołując się na stanowisko SA w Krakowie, I ACa 404/2018. Rezultat jest taki, że obecnie moje zadłużenie jest wysokie, a nie byłoby takie, gdybym otrzymała od niego pieniądze w 2017 r., czyli gdy spłaciłam nasz wspólny kredyt. Moje zadłużenie byłoby teraz o połowę niższe, a co za tym idzie, niższe byłyby odsetki. Moje pytanie: czy były mąż powiniemy zapłacić mi odsetki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku po rozwodzie - naliczanie odsetek od należnej byłemu małżonkowi spłaty

Podział majątku – zwrot wydatków i nakładów

Niestety stanowisko męża jest zasadne. Stosownie do treści art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód, natomiast na podstawie art. 45 § 3 K.r.o. – przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Były mąż może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Jednak nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Naliczenie odsetek od należności byłego małżonka od postanowienia sądu

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 593/12, opubl. Legalis, uregulowanie zawarte w art. 45 § 1 zd. 3 K.r.o. ma zastosowanie zarówno do nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, jak i do nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty, a art. 45 § 1 K.r.o., w zakresie w jakim przewiduje obowiązek małżonków zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty, ma z mocy odesłania zawartego w art. 45 § 3 K.r.o. – odpowiednie zastosowanie także w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. Dopiero w postanowieniu o podziale majątku wspólnego Sąd rozlicza nakłady i dopiero z chwilą wydania tego postanowienia, mającego konstytutywny charakter, powstała wymagalność roszczenia regresowego uczestnika. Wcześniej roszczenia z tego tytułu nie były jeszcze wymagalne, tym bardziej, że uczestnik nie zwracał się do wnioskodawczyni każdorazowo o zapłatę połowy zapłaconej raty (art. 376 § 1 K.c.). W judykaturze i doktrynie przyjmuje się bowiem, że roszczenie o nakłady jest roszczeniem o charakterze obligacyjnym i jako takie może być kierowane tylko przeciwko właścicielowi, który odebrał rzecz z nakładami (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997r., II CKN 57/96, LEX nr 29456; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2006r., V CSK 324/06, LEX nr 558632). Postanowienie Sądu ma charakter konstytutywny i z tą datą możliwe jest naliczenie odsetek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »