Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pobyt za granicą a obecność na sprawie rozwodowej

• Opublikowane: 2022-01-28 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Nie mieszkam z mężem od kilku lat. Obecnie ja zamieszkuję za granicą, on wrócił do Polski. Jak szybko i sprawnie możemy przeprowadzić rozwód? Czy muszę być obecna na sprawie rozwodowej, gdzie na stałe przebywam za granicą? Na jakie koszty się nastawić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobyt za granicą a obecność na sprawie rozwodowej

Rozwód bez orzekania o winie

Jeśli zależy Państwu na jak najszybszym i bezbolesnym rozstaniu, to najlepiej jest wnosić zgodnie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron. Pozew rozwody może wnieść Pani, wskazując, że wnosi o nieorzekanie o winie, na co zgodę wyraża także pozwany (mąż) – i takową zgodę załączyć lub po prostu mąż w odpowiedzi na pozew niech odpisze do sądu, że wyraża zgodę na rozwód i również wnosi o nieorzekanie o winie.

Rozprawa rozwodowa

Sama rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Natomiast jeśli na pierwszym posiedzeniu sądowym nie stawi się powód, to sąd zawiesi postępowanie. Powód ma prawo, by żądać podjęcia zawieszonego postępowania dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia. Skutkiem niezgłoszenia wniosku o podjęcie zawieszonego odstępowania w ciągu od dnia jego zawieszenia będzie umorzenie postępowania. Nieobecność powoda w dalszym toku sprawy, na kolejnych rozprawach nie spowoduje już takiego skutku. A zatem jeśli to Pani wniesie pozew rozwodowy, to na pierwszym posiedzeniu musi Pani być obecna. Jeśli zaś chcecie tego Państwo uniknąć, to niech pozew rozwodowy bez orzekania o winie wniesie mąż, wówczas to on jako powód musi stawić się na pierwszej rozprawie, Pani jako pozwana nie – odpisze Pani w odpowiedzi na pozew, że zgadza się na rozwód bez orzekania o winie lub wyśle takie pismo do męża, a ten załączy je do pozwu jako Pani zgodę (oczywiście podpisane własnoręcznie i nadane minimum listem poleconym, nie skanem).

Jeśli to mąż wniesienie pozew, Pani będzie pozwaną, a zatem Pani nieobecność nie zatamuje możliwości przeprowadzenia rozprawy i wydania wyroku (zaocznego, czyli takiego, od którego można wnieść sprzeciw w ciągu 2 tygodni od jego doręczenia). Może Pani ewentualnie w odpowiedzi na pozew wnosić o przeprowadzenie rozprawy pod Pani nieobecność wówczas sąd wyda wyrok normalny nie zaoczny. Sąd bowiem może przesłuchać tylko stronę obecną albo dowód ten w zupełności pominąć, gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych tylko jedną stronę (tak np. wyrok SN z 05.03.1999 r., sygn. akt I CKN 1063/97).

Zobacz również: Nieobecność na rozprawie o podział majątku

Rozwód osób mieszkających w innych krajach

Podsumowując, jeśli rozwód ma być szybki, to oboje Państwo musicie złożyć zgodny wniosek o nieorzekaniu o winie za rozkład pożycia. Najlepiej gdyby powodem był mąż, wówczas Pani nie będzie musiała stawić się na rozprawę. Swoje stanowisko może Pani wyrazić w odpowiedzi na pozew rozwodowy wnosząc o przeprowadzenie rozprawy pod swą nieobecność i podtrzymując żądanie pozwu. Sporządzając pozew rozwodowy bez orzekania o winie, proszę wskazać powoda oraz pozwanego (strony pozwu) – imiona, nazwiska, adresy oraz numery PESEL.

Kwestia dzieci i podziału majątku

Jeśli macie Państwo dzieci, to mimo takiego pozwu sąd może zarządzić dodatkowo przeprowadzenie opinii psychologa, by ustalić, jak orzec o władzy rodzicielskiej.

Sąd może także już w sprawie rozwodowej orzec o podziale majątku wspólnego, gdy i tu będzie zgodność, czyli załączone zostanie podpisane przez obie strony porozumienie dotyczące podziału majątku wspólnego (dokładne wskazanie, co komu przysługuje z oznaczeniem wartości).

Opłata od pozwu o rozwód to 600 zł. Niemniej jeśli rozwód nastąpi na zgodny wniosek stron, opłata wynosi 300 zł. Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku na zgodny wniosek stron, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł. Koszty sądowe poniesie powód, ale na koniec sprawy sąd rozłoży ją pół na pół pomiędzy oboje rozwiedzionych małżonków, zobowiązując jednego z ich do zwrotu połowy kosztów drugiemu.

Zobacz również: Rozwód za granicą rejestracja w Polsce

Jak uzyskać rozwód gdy mąż od wielu lat mieszka i pracuje za granicą i nie chce przyjechać na sprawę rozwodową? Czy sąd może orzec rozwód bez obecności jednej ze stron? Masz podobny problem, zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl