Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po jakim czasie alimenty ulegają przedawnieniu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-06

Czy zaległe alimenty ulegają przedawnieniu? Jeśli tak, to po jakim czasie? Dodam, że mój dorosły syn zrezygnował z bieżącej egzekucji alimentów dwa lata temu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po jakim czasie alimenty ulegają przedawnieniu?

Termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne

Art. 137 Kodeksu rodzinnego określa jedynie termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne. Oznacza to, że do pozostałych zagadnień związanych z przedawnieniem mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego, w szczególności: art. 121 pkt 1, art. 125 § 1 i art. 124 § 2.

Zgodnie z art. 121 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń alimentacyjnych niepełnoletniego dziecka przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Ma to zastosowanie wobec obojga rodziców także wtedy, gdy sąd w wyroku rozwodowym powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w myśl art. 58 § 1. Jeżeli władzę rodzicielską sprawuje tylko jedno z rodziców, przedawnienie biegnie co do roszczeń przeciwko drugiemu z nich, tj. temu, któremu władza rodzicielska w ogóle nie przysługuje (bliżej na ten temat uchw. SN z dnia 25 listopada 1968 r., III CZP 65/68 oraz uchw. SN z dnia 15 września 1967 r., III CZP 62/67, OSNCP 1968, nr 3, poz. 38).

Jeżeli zasądzone prawomocnym wyrokiem świadczenia alimentacyjne z natury są świadczeniami okresowymi, to zgodnie z art. 125 § 1 K.c. podlegają 3-letniemu terminowi przedawnienia.

Zgodnie z art. 124 § 2 K.c. przedawnienie nie biegnie, jeżeli zasądzone świadczenia są przedmiotem postępowania egzekucyjnego (por. też orz. SN z dnia 30 lipca 1965 r., II CZ 68/65, OSNCP 1966, nr 6; OSPiKA 1967, poz. 30 z glosą E. Wengerka).

Jeśli alimenty nie są egzekwowane ulega przedawnieniu tylko ostatnie 3 lata.

Sam obowiązek alimentacyjny nie wygasa. Można co najwyżej składać pozew o ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Porzucenie męża i zabranie wspólnych oszczędności

Zostawiła mnie żona. Obiektywnie miała powód – znalazła w moim telefonie dwuznacznej treści sms-y. Niestety nie potrafię udowodnić, że...

Termin złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku o alimenty

Moje pytanie dotyczy terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Mianowicie sąd rejonowy ogłosił wyrok, oddalając w całości mój wniosek...

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu mieszkającemu za granicą

Jakie mam szanse ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu dziecka mieszkającemu na stałe za granicą? Zależy mi przede wszystkim na samodzielnym decydowaniu...

Alimenty na dzieci gdy jedno dziecko jest przy matce a drugie przy ojcu

Żona porzuciła mnie i dzieci. Po dwóch latach wróciła po dzieci, które zamieszkały z nią. Płaciłem jej w tym czasie alimenty. Dwa lata temu...

Brak kontaktów z pełnoletnią córką a alimenty

Córka ma 23 lata, studiowała germanistykę. W 2015 r. wyjechała do Niemiec i jest tam do chwili obecnej. Zmieniała już 3 razy uczelnię. Ja jestem...

Jaki adres podać we wniosku o podwyższenie alimentów, jeśli ojciec jest za granicą?

Chciałabym złożyć pozew o podwyższenie alimentów, które zostały zasądzone 10 lat temu. Ojciec dziecka od kilku lat mieszka i pracuje w UK...

Sprawa ograniczenia władzy rodzicielskiej

Czy podczas mediacji mogę wnieść do ugody sprawę ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu dziecka, czy tę sprawę rozstrzyga tylko sąd?

Nieznany adres ojca dziecka a sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Chcę założyć sprawę o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca mojego dziecka. Mój były mąż w ogóle nie interesuje się...

Jak rozliczyć nakłady i koszty z majątku wspólnego na majątek osobisty?

Jak rozliczyć nakłady i koszty z majątku wspólnego na mój majątek osobisty? Podział majątku ruchomego mamy już uzgodniony. Związek małżeński...

Czy mąż może wyrzucić żonę z domu po rozwodzie?

Mój mąż od roku ma kochankę i chce z nią budować nowy związek. Wyprowadził się dwa tygodnie temu do matki. Wiem, że planuje wystąpić...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »