Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po jakim czasie alimenty ulegają przedawnieniu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-06

Czy zaległe alimenty ulegają przedawnieniu? Jeśli tak, to po jakim czasie? Dodam, że mój dorosły syn zrezygnował z bieżącej egzekucji alimentów dwa lata temu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 137 Kodeksu rodzinnego określa jedynie termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne. Oznacza to, że do pozostałych zagadnień związanych z przedawnieniem mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego, w szczególności: art. 121 pkt 1, art. 125 § 1 i art. 124 § 2.

Zgodnie z art. 121 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń alimentacyjnych niepełnoletniego dziecka przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Ma to zastosowanie wobec obojga rodziców także wtedy, gdy sąd w wyroku rozwodowym powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w myśl art. 58 § 1. Jeżeli władzę rodzicielską sprawuje tylko jedno z rodziców, przedawnienie biegnie co do roszczeń przeciwko drugiemu z nich, tj. temu, któremu władza rodzicielska w ogóle nie przysługuje (bliżej na ten temat uchw. SN z dnia 25 listopada 1968 r., III CZP 65/68 oraz uchw. SN z dnia 15 września 1967 r., III CZP 62/67, OSNCP 1968, nr 3, poz. 38).

Jeżeli zasądzone prawomocnym wyrokiem świadczenia alimentacyjne z natury są świadczeniami okresowymi, to zgodnie z art. 125 § 1 K.c. podlegają 3-letniemu terminowi przedawnienia.

Zgodnie z art. 124 § 2 K.c. przedawnienie nie biegnie, jeżeli zasądzone świadczenia są przedmiotem postępowania egzekucyjnego (por. też orz. SN z dnia 30 lipca 1965 r., II CZ 68/65, OSNCP 1966, nr 6; OSPiKA 1967, poz. 30 z glosą E. Wengerka).

Jeśli alimenty nie są egzekwowane ulega przedawnieniu tylko ostatnie 3 lata.

Sam obowiązek alimentacyjny nie wygasa. Można co najwyżej składać pozew o ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Rozwód z winy męża i dochodzenie alimentów przez żonę po latach

Przed 5 laty rozwiedliśmy się z żoną. Rozwód nastąpił z mojej winy. Aktualnie była żona oświadczyła, iż będzie dochodziła przed sądem...

 

Wyłudzanie alimentów przez syna

Jestem zobowiązany do płacenia alimentów na pełnoletniego syna. Po uzyskaniu matury syn zaczął studiować. Przez 3 lata nie zaliczył ani jednego semestru,...

 

Alimenty na dzieci gdy jedno dziecko jest przy matce a drugie przy ojcu

Żona porzuciła mnie i dzieci. Po dwóch latach wróciła po dzieci, które zamieszkały z nią. Płaciłem jej w tym czasie alimenty. Dwa lata temu...

 

Brak kontaktów z pełnoletnią córką a alimenty

Córka ma 23 lata, studiowała germanistykę. W 2015 r. wyjechała do Niemiec i jest tam do chwili obecnej. Zmieniała już 3 razy uczelnię. Ja jestem...

 

Jaki adres podać we wniosku o podwyższenie alimentów, jeśli ojciec jest za granicą?

Chciałabym złożyć pozew o podwyższenie alimentów, które zostały zasądzone 10 lat temu. Ojciec dziecka od kilku lat mieszka i pracuje w UK...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »