Kategoria: Alimenty

Płacenie na syna, który jest przestępcą

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-04-05

Mój mąż miał zasądzone alimenty, które płaci regularnie. Po kilku latach były problemy wychowawcze i mama małoletniego nie mogła sobie poradzić i umieściła syna w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Mężowi sąd zmniejszył alimenty. Rok temu skończył 18 lat i wrócił do domu matki. Od tego momentu nie podejmował żadnej pracy ani nawet nie kontynuował dalszej nauki. Popadł w konflikt z prawem i w dostał wyrok pozbawienia wolności na okres lat 2 i czeka na miejsce w zakładzie karnym. Jest też winnym pobić i rozbojów. Kontakt męża z synem jest sporadyczny. Do dnia dzisiejszego mąż nadal płaci alimenty na syna przelewem na konto matki. Czy nada musi to robić, skoro syn jest pełnoletnim przestępcą?

Alimenty raz ustalone przez sąd w taki sam sposób należy znieść – czyli wyrokiem sądowym przed sądem, który orzekał w sprawie ustanowienia alimentów. W żadnym wypadku nie wolne zaprzestać alimentacji samowolnie, sugerując się wyłącznie samooceną poprzez stwierdzenie pełnoletniości, braku pobierania nauki itp. okoliczności. Ocenia to bowiem sąd, a nie rodzic.

Znamienne jest bowiem to, że przepisy prawa rodzinnego (kodeks rodzinny i opiekuńczy) nie opierają zwolnienia się, uchylenia się z alimentacji czy wygaśnięcia obowiązku – na kryterium wieku. Jednak przepisy te w temacie alimentacji dzieci pełnoletnich wprowadzają dodatkowe kryteria oceny zasadności alimentacji, co zwiększa szanse na uchylenie się od alimentacji dziecka dorosłego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

A także:

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

Dlatego rzeczywiście warto nie zwlekać i złożyć pozew o uchylenie alimentacji. W uzasadnieniu należy wykazać i udowodnić zaistnieje powyższych (wyróżnionych w tekście) przesłanek ustawowych. W razie potrzeby służę przygotowaniem takiego pozwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »