Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pijaństwo i agresja małżonka, jak chronić rodzinę przed przemocą?

Autor: Marek Gola

Mieszkam z mężem i dwójką dzieci w wieku 12 i 15 lat. Mąż od pewnego czasu nadużywa alkoholu, gdy jest pijany, staje się wobec mnie agresywny, głównie słownie, ale obawiam się, że może dojść do rękoczynów. Po spożyciu wydaje się jakby był w jakiejś psychozie, bełkocze, rozumiem z tego tyle, że zarzuca mi zdradę, której się nigdy nie dopuściłam. Coraz częściej myślę o rozwodzie. Chciałabym się z dziećmi wyprowadzić do jakiegoś wynajętego mieszkania jeszcze przed ewentualnym rozwodem, ponieważ nie chcę, aby uczestniczyły w tych koszmarnych sytuacjach. Czy wyprowadzka przed złożeniem pozwu rozwodowego może mi zaszkodzić na sprawie rozwodowej? Czy fakt, że zarabiam minimalną krajową, może spowodować, że sąd nie pozostawić dzieci ze mną? Boję się też, że po rozwodzie, jeśli dzieci miałyby spędzać weekend u taty, on mógłby znowu sięgnąć po alkohol i być wobec nich agresywny. Co można zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pijaństwo i agresja małżonka, jak chronić rodzinę przed przemocą?

Założenie Niebieskiej Karty, nakaz opuszczenia mieszkania

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem jest każdorazowe zgłaszanie konfliktowych sytuacji, które mąż wywołuje pod wpływem alkoholu, na Policję, celem założenia Niebieskiej Karty, a następnie, o ile to możliwe, wystąpienie do sądu z wnioskiem o nakazanie opuszczenia przez męża lokalu z uwagi na stosowaną wobec domowników przemoc. Wskazuje Pani, że mąż po alkoholu staje się agresywny. Z Pani opisu można wywnioskować, że niewłaściwe zachowania męża nie tylko koncentrują się na Pani, ale na dzieciach także. Uważam zatem, że wystąpienie do sądu rejonowego z takim wnioskiem jest znacznie lepsze aniżeli zmiana miejsca zamieszkania, albowiem powyższe pozwoli nie tylko pozbyć się męża z mieszkania, ale także niejako „ustawi” Panią w sprawie o rozwód. Będzie wówczas Pani miała możliwość wnoszenia o rozwód z winy męża. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy – jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu nieprocesowym zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Udowodnienie przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy – przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zachodzi zatem pytanie, czy jest Pani w stanie powyższe wykazać. Zgodnie z art. 6 K.c. to Pani musi wykazać, że taka przemoc występuje. Na pewno zeznania dzieci miałyby tu istotne znaczenie, względnie zeznania sąsiadów, członków rodziny, którzy znają Państwa sytuację.

Żona chcąc pozbyć się ciebie z mieszkania fałszywie oskarża cię o przemoc względem rodziny? Czy grozi ci eksmisja i jak się bronić przed oskarżeniami i udowodnić niewinność? Potrzebujesz pomocy prawnika, zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl