Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pełnomocnik w sprawie rozwodowej podczas pobytu za granicą

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-06-25 • Aktualizacja: 2022-03-29

Od dwóch lat mieszkam za granicą, mąż jest w Polsce i niedawno złożył pozew rozwodowy. Sąd wysłał pisma do mojej mamy i brata o podanie adresu mojego zamieszkania, twierdząc, że ich pismo do mnie wróciło z adnotacją adres niepełny, co jest kompletną bzdurą. Jednocześnie sąd chce, aby brat reprezentował mnie w sądzie jako pełnomocnik. Co to dla nie oznacza? Jakie mogą być tego konsekwencje, gdybym rzeczywiście wyraziła zgodę na pełnomocnictwo brata? Nie ukrywam, że wolałabym nie musieć jeździć do Polski na rozprawy, szczególnie w pandemii.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnik w sprawie rozwodowej podczas pobytu za granicą

Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu rozwodowym?

Zgodnie z treścią art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Jak zatem widać, ten przepis wyodrębnia cztery rodzaje osób mogących być pełnomocnikami procesowymi, a mianowicie:

  1. pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych oraz rzeczników patentowych w sprawach własności przemysłowej i doradców restrukturyzacyjnych w sprawach restrukturyzacji i upadłości);
  2. osoby związane z mocodawcą umowami cywilnoprawnymi (sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony lub pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia, o ile przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia);
  3. osoby powiązane ze sobą procesowo (współuczestnik sporu);
  4. osoby związane stosunkiem bliskości (małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

Pełnomocnictwo udzielone osobie mieszczącej się w kręgu osób ujętych w art. 87 § 1 K.p.c. nadaje jej moc działania w imieniu i z wiążącym skutkiem dla mocodawcy. Osoba, która takim pełnomocnictwem nie dysponuje, albo osoba, która utraciła takie pełnomocnictwo, żadnej czynności w imieniu strony podjąć nie jest władna. Nie może zatem być traktowane jako pochodzące od strony pismo, wniesione przez osobę i przez nią podpisane, o ile osoba ta działa bez właściwego umocowania (zob. post. SN z 28.02.2002 r., III CZ 11/02, Legalis).

Jeżeli strona w treści udzielonego pełnomocnictwa procesowego lub w inny jednoznaczny sposób nie wskazała, któremu z ustanowionych przez nią pełnomocników należy dokonywać doręczeń, to wyboru dokonuje przewodniczący lub sąd (zob. post. SN z 22.04.1998 r., I CKN 856/97, Legalis).

Zobacz również: Rozwód w USA

Pełnomocnik profesjonalny, czy z grona najbliższej rodziny?

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż sąd zapewne chce, aby brat był Pani pełnomocnikiem, aby doszło do sprawniejszej wymiany korespondencji i pism procesowych, albowiem w chwili obecnej doręczenia zagraniczne stanowią dodatkowe koszty procesu.

W mojej ocenie nie ma to znaczenia, jeżeli jednak ma Pani mieć wybór, to lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował Pani interesy w kraju. Nie zmienia to faktu, że i tak musi się Pani stawić na chociaż jedną rozprawę w celu przesłuchania. Jeżeli więc jesteście Państwo zgodni co do postanowień rozwodu, wystarczy, że będzie Pani miała informację o terminie rozprawy, na którą musi się Pani stawić.

Zobacz również: Czy adwokat może mnie reprezentować na sprawie rozwodowej?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »