Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo sądowe dla dziecka w postępowaniu spadkowym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-08

Moje małoletnie dziecko jest jednym ze spadkobierców domu po zmarłym partnerze (nie byliśmy małżeństwem). Jest zrobione postępowanie spadkowe. Czy potrzebuję (jako matka) pełnomocnictwa sądowego dla dziecka w przypadku sprzedaży części domu, które moje dziecko otrzymało? Jeśli tak, jakie kroki mam podjąć?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani małoletnie dziecko jest jednym ze spadkobierców po zmarłym ojcu. Pani nie jest w kręgu spadkobierców ustawowych, albowiem nie był zawarty związek małżeński. Zastanawia się Pani, co uczynić, by jako przedstawiciel ustawowy dziecka sprzedać przypadający dziecku udział w nieruchomości.

Dysponując odpisem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, celem sprzedaży przysługującego dziecku na mocy spadku udziału w nieruchomości musi Pani w pierwszej kolejności uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na taką czynność.

Do takiego wniosku konieczne będzie dołączenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, albowiem sąd, jeżeli wyrazi zgodę na sprzedaż, określi w treści postanowienia kwotę, za którą możliwa będzie sprzedaż (jako kwota minimalna).

Właściwy do rozpoznania ww. sprawy będzie sąd opiekuńczy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Bez zgody sądu jako przedstawiciel ustawowy nie dokona Pani żadnej czynności sprzedaży, działu spadku lub zniesienia współwłasności. Żaden notariusz nie przeprowadzi bowiem takiej czynności.

Opłata sądowa od wniosku o wyrażenie zgody wynosi 40 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Opieka nad nieletnią krewną

Moja kuzynka mieszkającą od nas ponad 250 km chciałaby, aby jej córka zamieszkała u nas i uczęszczała do liceum, w którym ja pracuję. Jakie...

Opieka nad dzieckiem po rozpadzie związku

Mam pytanie dotyczące rozstania partnerów żyjących w konkubinacie i opieki nad małoletnim dzieckiem po rozpadzie związku. Jestem związana...

Przysposobienie dziecka żony

Od 6 lat jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem i wychowujemy syna mojej żony z jej pierwszego małżeństwa (chłopiec ma 14 lat). Biologiczny ojciec...

Rozstanie z partnerką a kontakty z dzieckiem

Rozstałem się z partnerką i mój problem dotyczy kontaktów z naszym dzieckiem . Jakie mam prawa...

Ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Jestem po rozwodzie. Nasze wspólne dziecko pozostało przy ojcu. Mam ustalone kontakty w co drugi weekend, co drugi tydzień od poniedziałku do piątku od 15...

Przysposobienie dziecka po zawarciu małżeństwa

W wieku 17 lat urodziłam dziecko. Jeszcze przed porodem rozstałam się z partnerem, który jest ojcem dziecka. Mój tata został opiekunem prawnym mojego...

Kontakty małego dziecka z ojcem przebywającym za granicą

Jestem mamą 8-miesięcznego dziecka, rozstałam się z jego ojcem. On pracuje za granicą, do kraju przyjeżdża co miesiąc na tydzień. Podczas pobytu...

Uregulowanie kontaktów z wnukami po ich wyjeździe za granicę a właściwość sądu

Córka wyjechała z wnukami za granicę, jednak kiedy jeszcze przebywała w Polsce, założyliśmy wraz z mężem sprawę o uregulowanie prawa...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »