Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Partnerka wyrzuciła mnie z domu, zatrzymując moje rzeczy, co robić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-10-25

Przed rokiem była partnerka, podczas mojej nieobecności w jej domu, gdzie mieszkałem i byłem czasowo zameldowany, wymieniła zamki i uniemożliwiła mi wstęp. Tego samego dnia, gdy poprosiłem ją o zwrot moich rzeczy, usiłowała mnie przejechać samochodem. Złożyłem w tej sprawie wniosek w prokuraturze, lecz postępowanie zostało umorzone. Zeznała, że to ja rzuciłem się jej na maskę samochodu. Po interwencji policji zwróciła mi rzeczy osobiste, natomiast nie odzyskałem mebli i sprzętu AGD, biżuterii, pamiątek osobistych, które stanowiły moją własność. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Partnerka wyrzuciła mnie z domu, zatrzymując moje rzeczy, co robić?

Przysługuje Panu szereg roszczeń gwarantujących ochronę posesoryjną.

Podstawą prawną adekwatnego do opisanej sytuacji roszczenia jest przepis art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi, że przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Zarówno w judykaturze, jak i doktrynie utrwalił się jednolity i niekwestionowany pogląd, iż chodzi tu o orzeczenie wydane po naruszeniu posiadania, a przed zakończeniem procesu posesoryjnego. Do przesłanek sądowej ochrony posiadania należą: samowolne naruszenie posiadania oraz dochodzenie roszczenia w ciągu roku od chwili naruszenia.

Samowolne naruszenie posiadania polega na bezprawnym wkroczeniu w sferę władztwa faktycznego posiadacza. Kwalifikacja naruszenia, jako samowolnego, wymaga ustalenia, że osoba dokonująca naruszenia nie była do tego upoważniona, to znaczy – było ono obiektywnie bezprawne, przy czym zła lub dobra wiara nie ma żadnego znaczenia. Naruszenie posiadania tylko wtedy nie będzie samowolne, gdy istnieje podstawa prawna usprawiedliwiająca wkroczenie w zakres cudzego posiadania. Podstawą taką może być wyraźny przepis prawa, orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna, a także zgoda samego posiadacza.

Stosownie do treści art. 478 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – w sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. Roszczenie o naruszenie posiadania nie jest bowiem zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem (art. 344 § 1 zdanie drugie K.c.).

Zatem powinien Pan wystąpić z powództwem o przywrócenie naruszonego posiadania. Co do ruchomości to trudno mi powiedzieć, dlaczego policja umorzyła dochodzenie. Przysługuje Panu roszczenie cywilnoprawne o wydanie przedmiotów stanowiących Pana własność. Roszczenie windykacyjne może Pan skierować wobec partnerki i nie jest ono ograniczone czasem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki