Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oszczędności i darowizna a podział majątku wspólnego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2021-01-15

Mam kilka pytań związanych z ustawową wspólnością majątkową małżonków oraz podziałem majątku wspólnego. Czy można z oszczędności małżeńskich wydzielić dwie równe kwoty, które na mocy umowy notarialnej zostaną wyodrębnione ze wspólności majątkowej? Jeden z małżonków prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca tzw. minimalny ZUS, ale dodatkowo przelewa co miesiąc określoną kwotą na wydzielone konto oszczędnościowe celem zgromadzenia oszczędności na czas emerytalny. W jaki sposób można wyodrębnić ze wspólnego majątku środki, które w przyszłości mają być zabezpieczeniem emerytalnym dla tego małżonka? I ostatnie pytanie: Czy majątek otrzymany w ramach darowizny powiększa majątek wspólny, czy stanowi majątek osobisty obdarowanego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oszczędności i darowizna a podział majątku wspólnego

Podział wspólnego majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej

Na podstawie art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) możliwy jest umowny podział majątku wspólnego, ale dopiero po ustaniu wspólności małżeńskiej. Ponadto w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego (art. 35 K.r.o.). Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Wszelkie umowy zawierane jeszcze przed ustaniem wspólności nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnorzeczowych. W związku z tym, mając na uwadze treść art. 35 K.r.o., sąd nie mógłby zajmować się kwestią podziału majątku na podstawie zawartej umowy.

Możliwe jest więc przeprowadzenie tych dwóch operacji finansowych – tj. podziału środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środków gromadzonych na zabezpieczenie emerytalne – ale po uprzednim zniesieniu ustroju wspólności ustawowej. Wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej spowoduje, iż wszelkie dochody (zarobki) po tej dacie stanowić będą składnik majątku osobistego każdego z małżonków.

Co się tyczy środków już zgromadzonych, to konieczne będzie dokonanie ich podziału w ramach umownego podziału majątku. Podział umowny może mieć charakter podziału częściowego i dotyczyć jedynie oszczędności i zabezpieczenia emerytalnego.

Darowizna jako majątek osobisty

Zasadą jest, że przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis (lege non distinguente – zapis zwykły albo windykacyjny – zob. art. 968–9816 K.c.) lub darowiznę należą do majątku osobistego, jeżeli spadkodawca albo darczyńca nie postanowił inaczej. Tak więc nabyte w ten sposób przedmioty staną się składnikami majątku osobistego, jeżeli spadkodawca w testamencie lub darczyńca w umowie darowizny nie zamieścił odmiennych postanowień. O tym, czy korzyść majątkowa wejdzie do majątku osobistego albo do majątku wspólnego, decyduje treść testamentu lub umowy darowizny. Jeżeli wola spadkodawcy lub darczyńcy nie została wyrażona w sposób dostatecznie precyzyjny, sąd – w razie sporu – dokona wykładni testamentu (art. 948 K.c.) lub umowy darowizny (art. 65 K.c.). Potrzeba dokonania przez sąd takiej wykładni może powstać w procesie o ustalenie przynależności konkretnego przedmiotu do majątku wspólnego (zob. art. 31 Nb 21).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »