Kategoria: Alimenty

Odzyskanie alimentów za kilka miesięcy w poprzednim roku

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-12

Mój ojciec założył sprawę w sądzie o wygaśnięcie stosunku alimentacyjnego, lecz w ubiegłym roku przez kilka miesięcy nie zapłacił mi alimentów. Kilka miesięcy temu wyszłam za mąż. Czy mogę mimo to odzyskać te zaległe alimenty? Jak to zrobić, skoro ustał obowiązek ojca?

Przede wszystkim wyjaśnię, iż obowiązek alimentacyjny sam nie ustaje, należy właśnie uzyskać każdorazowo wyrok sądu orzekający o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

Aczkolwiek sąd, orzekając o ustaniu obowiązku, nie orzeka co do wcześniejszych świadczeń alimentacyjnych niż te należne od dnia wniesienia pozwu – taka jest reguła. Tak więc wszystkie te należności alimentacyjne sprzed daty powództwa, ewentualnie innej daty, o jakiej mowa w orzeczeniu sądu o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego, są Pani należne.

Jeśli Pani tata dobrowolnie ich nie ureguluje, może Pani wystąpić o ich przymusowe ściągnięcie, ale nie do sądu, tylko do komornika.

W tym celu powinna Pani złożyć wniosek egzekucyjny, do którego załącznik stanowić powinien wyrok sąd z klauzulą. Nie musi Pani nawet wskazywać sposobu egzekucji, gdyż komornik ma obowiązek działania tu z urzędu.

Jak stanowi art. 1081 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Najlepiej proszę zatem wezwać ojca do zapłaty dobrowolnej zaległych alimentów z zagrożeniem egzekucją, jeśli zaś nie otrzyma Pani żądanych kwot, może Pani wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »