Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy sprzed małżeństwa przy podziale majątku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-08 • Aktualizacja: 2020-05-30

Obecnie jestem w trakcie podziału majątku. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa otrzymałam spadek w postaci mieszkania. W trakcie trwania małżeństwa w roku 2006 sprzedałam owe mieszkanie za kwotę 110 000 zł. W tym samym roku zakupiliśmy wspólnie nowe mieszkanie za kwotę 106 000. Na poczet tego mieszkania została wpłacona kwota w wysokości 30 000 (która pochodziła ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania). Następnie w 2010 sprzedaliśmy to mieszkanie i kupiliśmy nowe, tym razem o wartości 250 000 zł. Na jego poczet wpłaciliśmy kwotę 150 000 – pozostała część to kredyt. Obecnie podział majątku dotyczy tego ostatniego mieszkania. Mąż chce mnie spłacić i moje pytanie dotyczy tych moich odrębnych 30 000. Jak mogę je odzyskać jako dawne prywatne pieniądze? Czy do kwoty podziału doliczyć je w tej kwocie? Czy może liczyć, że kiedyś była to równowartość 1/3 wartości mieszkania i dzisiaj tak właśnie je traktować? W jaki sposób najkorzystniejszy dla mnie mogę odzyskać tę część?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W pierwszej kolejności zasadne jest sprawdzenie treści aktów notarialnych, w szczególności jeżeli chodzi o zapis odnoszący się do pochodzenia środków na zakup mieszkania. Czy w treści aktów notarialnych wskazano, że mieszkanie zakupione zostało ze środków wspólnych – z majątku wspólnego – czy też podano, że mieszkania zakupiono częściowo ze środków wspólnych, częściowo z Pani majątku osobistego. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile pozwoli ustalić w pierwszej kolejności, czy ma się Pani skupić jedynie na ustaleniu procentu Pani udziału, czy w ogóle dowodzeniu, że pierwsze mieszkanie zakupione zostało częściowo z Pani środków. Na tę okoliczność może Pani przedkładać zarówno akt notarialny sprzedaży swojego mieszkania, jak też akt notarialny sprzedaży dowody z banku wskazującą na wypłatę środków pieniężnych np. w dniu lub w przed dzień zakupu pierwszego mieszkania.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 33 pkt 10). Zgodnie z art. 45 § 1 „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

W mojej ocenie w Pani przypadku. jeżeli uda się Pani wykazać, że wydatkowała Pani 30 000 zł na zakup pierwszego mieszkania, to z tym raczej problemów nie będzie. Zasadne jest jednak podjęcie walki o udział tych 30 000 zł we wzroście Państwa majątku. Innymi słowy za ile sprzedaliście Państwo mieszkanie, które nabyliście za 106 000 zł, celem ustalenia, jaka była rentowność takiego nakładu, tj. ile wzrósł Pani udział. Następnie, czy kwota ta została przekazana na zakup kolejnego mieszkania, i analogicznie jak w pierwszym przypadku, za ile mieszkanie sprzedaliście Państwo. Takim sposobem dojdzie Pani do mieszkania wartego 250 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »