Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy sprzed małżeństwa przy podziale majątku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-08

Obecnie jestem w trakcie podziału majątku. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa otrzymałam spadek w postaci mieszkania. W trakcie trwania małżeństwa w roku 2006 sprzedałam owe mieszkanie za kwotę 110 000 zł. W tym samym roku zakupiliśmy wspólnie nowe mieszkanie za kwotę 106 000. Na poczet tego mieszkania została wpłacona kwota w wysokości 30 000 (która pochodziła ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania). Następnie w 2010 sprzedaliśmy to mieszkanie i kupiliśmy nowe, tym razem o wartości 250 000 zł. Na jego poczet wpłaciliśmy kwotę 150 000 – pozostała część to kredyt. Obecnie podział majątku dotyczy tego ostatniego mieszkania. Mąż chce mnie spłacić i moje pytanie dotyczy tych moich odrębnych 30 000. Jak mogę je odzyskać jako dawne prywatne pieniądze? Czy do kwoty podziału doliczyć je w tej kwocie? Czy może liczyć, że kiedyś była to równowartość 1/3 wartości mieszkania i dzisiaj tak właśnie je traktować? W jaki sposób najkorzystniejszy dla mnie mogę odzyskać tę część?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W pierwszej kolejności zasadne jest sprawdzenie treści aktów notarialnych, w szczególności jeżeli chodzi o zapis odnoszący się do pochodzenia środków na zakup mieszkania. Czy w treści aktów notarialnych wskazano, że mieszkanie zakupione zostało ze środków wspólnych – z majątku wspólnego – czy też podano, że mieszkania zakupiono częściowo ze środków wspólnych, częściowo z Pani majątku osobistego. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile pozwoli ustalić w pierwszej kolejności, czy ma się Pani skupić jedynie na ustaleniu procentu Pani udziału, czy w ogóle dowodzeniu, że pierwsze mieszkanie zakupione zostało częściowo z Pani środków. Na tę okoliczność może Pani przedkładać zarówno akt notarialny sprzedaży swojego mieszkania, jak też akt notarialny sprzedaży dowody z banku wskazującą na wypłatę środków pieniężnych np. w dniu lub w przed dzień zakupu pierwszego mieszkania.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 33 pkt 10). Zgodnie z art. 45 § 1 „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

W mojej ocenie w Pani przypadku. jeżeli uda się Pani wykazać, że wydatkowała Pani 30 000 zł na zakup pierwszego mieszkania, to z tym raczej problemów nie będzie. Zasadne jest jednak podjęcie walki o udział tych 30 000 zł we wzroście Państwa majątku. Innymi słowy za ile sprzedaliście Państwo mieszkanie, które nabyliście za 106 000 zł, celem ustalenia, jaka była rentowność takiego nakładu, tj. ile wzrósł Pani udział. Następnie, czy kwota ta została przekazana na zakup kolejnego mieszkania, i analogicznie jak w pierwszym przypadku, za ile mieszkanie sprzedaliście Państwo. Takim sposobem dojdzie Pani do mieszkania wartego 250 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z zajmowanego przez małżonków wspólnego mieszkania

Przed zawarciem małżeństwa otrzymałem od babci jako darowiznę kawalerkę. Obecnie pracuję od 4 lat za granicą, jestem w separacji faktycznej...

Wykończenie domu przez jednego małżonka a podział majątku

Mamy z żoną wspólność małżeńską, zbudowaliśmy dom na działce, którą oboje otrzymaliśmy od mojego ojca. Niestety los tak chciał, że będzie...

Czy mogę starać się o część majątku po rozwodzie?

Jestem 8 lat po rozwodzie za porozumieniem stron. Matka mojego męża (teściowa) była moja opiekunką prawną, odkąd miałam 14 lat i zamieszkiwałam...

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Cały majątek tj. dom, mieszkanie, samochody i firma należy do meża. Ja nie mam nic. Czy w razie...

Dom jako obciążenie po rozwodzie

Jestem w trakcie rozwodu. Posiadam własny dom (tylko na mnie, mamy rozdzielność majątkową). Mąż jednak chce połowę domu, bo płaci rachunki. Dzieci...

Przydział na mieszkanie przed ślubem a podział majątku

Jest dwa lata po rozwodzie. Dopiero teraz zdecydowaliśmy się podzielić nasz majątek. Niestety zgody na polubowne załatwienie sprawy nie ma. Jeszcze przed...

Zakres odpowiedzialność małżonka za zobowiązania w ZUS

Mąż od 2006 r. prowadził własną jednoosobową firmę, w której zatrudniał paru pracowników. Niestety nie płacił żadnych składek do ZUS. Od 5 lat...

Rozbieżne stanowiska małżonków co do podziału majątku

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie, wyrok rozwodowy uprawomocnił już 2 lata temu. W skład majątku wspólnego wchodzi tylko nieruchomość...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »