Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku a odszkodowanie za wypadek sprzed ślubu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-02-27

Czy sąd może uznać przy sprawie o podział majątku otrzymane odszkodowanie za zdrowie za wypadek sprzed ślubu, które wpłynęło już w czasie związku małżeńskiego raz na konto wspólne i raz na konto indywidualne jako darowiznę dla byłej żony? Z pierwszego odszkodowania został pokryty debet na koncie w wysokości 5000 zł i po spłacie pozostała nadwyżka 22 tys. złotych, z której korzystaliśmy. Drugie odszkodowanie też zostało wspólnie wykorzystane. Oczywiście roszczenia te zgłosiłem jako nakład na majątek wspólny, dołączając potwierdzenia przelewów gdzie widnieje nr sprawy o odszkodowanie i kwota. Czy coś jeszcze powinienem zrobić?

Jak zapewne Pan wie, zgodnie z treścią art. 33 pkt 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków zalicza przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, tj. z tytułu kosztów leczenia, dodatkowego odżywiania, rehabilitacji, przyuczenia do innego zawodu itp. (art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego) albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Chodzi tu o zadośćuczynienie pieniężne, w szczególności z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 § 1), pozbawienia wolności albo skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu (art. 445 § 2), śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4), zawinionego naruszenia praw pacjenta (art. 19a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) oraz innego naruszenia dobra osobistego (art. 24 § 1 zd. 3 i art. 448 Kodeksu cywilnego).

 

Jak na ogół przyjmuje się, „przedmioty” w rozumieniu art. 33 pkt 6, to nie tylko rzeczy (przedmioty materialne), ale również i inne prawa majątkowe, w szczególności wierzytelności. Wyłączenie z majątku wspólnego, określone w uwadze poprzedniej, obejmuje zatem zarówno kwoty pieniężne wypłacone z wymienionych tam tytułów (pobrane przez poszkodowanego małżonka), jak i wierzytelności o ich wypłacenie.

 

Stosownie do art. 49 § 1 pkt 4 nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności ustawowej na wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, jeżeli nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również na wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 wchodzą w skład majątków osobistych małżonków z mocy samego prawa. Jedynie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej (art. 47 § 1) małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność ustawową na te przedmioty (lecz z wyjątkami przewidzianymi w art. 49 § 1) lub włączyć do ich majątków osobistych inne przedmioty, niewymienione w art. 33. Jednakże nie jest wykluczona możliwość dokonywania w czasie trwania wspólności ustawowej, w drodze czynności prawnej między małżonkami, przesunięć majątkowych między ich majątkami osobistymi a majątkiem wspólnym, i odwrotnie. 

Trudno uznać, aby przelew środków z tytułu należnego Panu odszkodowania na rachunek wspólny był formą darowizny. Oczywiście druga strona będzie taki argument podnosić, ale w mojej ocenie jest to ewidentnie Pana majątek osobisty wydatkowany na majątek wspólny. Stanowi to bezwzględnie Pana nakład z majątku osobistego na majątek wspólny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy przy rozwodzie dzielimy się majątkiem po połowie?

Jak będzie wyglądała sprawa podziału majątku w przypadku rozwodu? Jestem żonaty od czterech lat, nie mamy dzieci. Krótko przed ślubem nabyłem...

Sprzedaż samochodu po rozwodzie

Znajoma niedawno wzięła rozwód. Miała samochód zarejestrowany na siebie, który sprzedała krótko po rozwodzie. Teraz jej były mąż domaga się połowy...

Termin do wystąpienia o kasację wyroku w sprawie podziału majątku

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej podziału majątku, która została zakończona orzeczeniem SR. Na to orzeczenie złożyłam apelację....

Niedokonany podział majątku a śmierć współwłaściciela

Moja mama razem ze swoim bratem są współwłaścicielami nieruchomości po swoich rodzicach. Niestety nie został dokonany podział majątku, czyli co do kogo...

Czy po ślubie mój majątek staje się własnością drugiej żony?

Mam pytanie dotyczące majątku, który nabyłem wraz z moją pierwszą żoną, która zmarła 5 lat temu. Czy po zawarciu ponownie małżeństwa majątek ten...

Podział pieniędzy na koncie po rozwodzie

Mam problem dotyczący podziału pieniędzy na koncie po rozwodzie. Czy to, że w czasie trwania małżeństwa (przy wspólnocie majątkowej) jestem od...

Nieuregulowane sprawy majątkowe z partnerem po rozpadzie związku

Jestem współwłaścicielka mieszkania własnościowego i samochodu z moim byłym partnerem. Po rozpadzie związku nie uregulowaliśmy spraw majątkowych...

Dom wybudowany na działce małżonki - kto jest właścicielem?

Dom wybudowany na działce małżonki - kto jest właścicielem?

Mam pytanie odnośnie domu wybudowanego na działce małżonki. Żona miała działkę budowlaną jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Po ślubie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »