Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku a odszkodowanie za wypadek sprzed ślubu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-02-27

Czy sąd może uznać przy sprawie o podział majątku otrzymane odszkodowanie za zdrowie za wypadek sprzed ślubu, które wpłynęło już w czasie związku małżeńskiego raz na konto wspólne i raz na konto indywidualne jako darowiznę dla byłej żony? Z pierwszego odszkodowania został pokryty debet na koncie w wysokości 5000 zł i po spłacie pozostała nadwyżka 22 tys. złotych, z której korzystaliśmy. Drugie odszkodowanie też zostało wspólnie wykorzystane. Oczywiście roszczenia te zgłosiłem jako nakład na majątek wspólny, dołączając potwierdzenia przelewów gdzie widnieje nr sprawy o odszkodowanie i kwota. Czy coś jeszcze powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zapewne Pan wie, zgodnie z treścią art. 33 pkt 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków zalicza przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, tj. z tytułu kosztów leczenia, dodatkowego odżywiania, rehabilitacji, przyuczenia do innego zawodu itp. (art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego) albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Chodzi tu o zadośćuczynienie pieniężne, w szczególności z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 § 1), pozbawienia wolności albo skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu (art. 445 § 2), śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4), zawinionego naruszenia praw pacjenta (art. 19a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) oraz innego naruszenia dobra osobistego (art. 24 § 1 zd. 3 i art. 448 Kodeksu cywilnego).

 

Jak na ogół przyjmuje się, „przedmioty” w rozumieniu art. 33 pkt 6, to nie tylko rzeczy (przedmioty materialne), ale również i inne prawa majątkowe, w szczególności wierzytelności. Wyłączenie z majątku wspólnego, określone w uwadze poprzedniej, obejmuje zatem zarówno kwoty pieniężne wypłacone z wymienionych tam tytułów (pobrane przez poszkodowanego małżonka), jak i wierzytelności o ich wypłacenie.

 

Stosownie do art. 49 § 1 pkt 4 nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności ustawowej na wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, jeżeli nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również na wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 wchodzą w skład majątków osobistych małżonków z mocy samego prawa. Jedynie w drodze umowy majątkowej małżeńskiej (art. 47 § 1) małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność ustawową na te przedmioty (lecz z wyjątkami przewidzianymi w art. 49 § 1) lub włączyć do ich majątków osobistych inne przedmioty, niewymienione w art. 33. Jednakże nie jest wykluczona możliwość dokonywania w czasie trwania wspólności ustawowej, w drodze czynności prawnej między małżonkami, przesunięć majątkowych między ich majątkami osobistymi a majątkiem wspólnym, i odwrotnie. 

Trudno uznać, aby przelew środków z tytułu należnego Panu odszkodowania na rachunek wspólny był formą darowizny. Oczywiście druga strona będzie taki argument podnosić, ale w mojej ocenie jest to ewidentnie Pana majątek osobisty wydatkowany na majątek wspólny. Stanowi to bezwzględnie Pana nakład z majątku osobistego na majątek wspólny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki