Kategoria: Alimenty

Od kiedy należą się alimenty?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-02-15

Sąd orzekł nasz rozwód z wyłącznej winy męża i zasądził alimenty dla mnie. Mąż odwołał się od wyroku. Mam niewielki dochód, więc złożyłam wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne, który został rozpatrzony pozytywnie. Trzy tygodnie temu zostało wydane postanowienie, ale pismo wraz z klauzulą wykonalności wysłano z sądu do pełnomocnika męża dopiero wczoraj. Od kiedy należą się alimenty – czy od chwili wydania postanowienia sądu, czy dopiero po otrzymaniu pisma przez pełnomocnika męża?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pani pytania wynika, że sąd orzekł rozwód z winy męża i zasądził na rzecz Pani alimenty. Mąż odwołał się od wyroku. Trzy tygodnie temu sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu na rzecz Pani alimentów na czas trwania postępowania. Zastanawia się Pani od kiedy należą się Pani alimenty – tj. od dnia wydania, czy też od dnia jego otrzymania przez pełnomocnika męża.

Odpowiedź na Pani pytanie w całości znajduje się w treści art. 360 K.p.c., zgodnie z którym postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji.

Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy w sentencji wyroku wskazano inną datę, od której sąd zasądza alimenty. Jeżeli jednak tak się nie stało, wówczas alimenty należne są w tym przypadku od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów. Nie ma zatem znaczenia, kiedy pełnomocnik męża otrzymał postanowienie. Swoją biernością działa wyłącznie na swoją niekorzyść, albowiem jak mniemam postanowieniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »