Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek pomocy finansowej mamie

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-11-09

Od wielu lat pomagam mamie w utrzymaniu się, bo jej nie starcza dochodów (emerytury). Mam jeszcze dwóch braci pracujących za granicą. Ja jestem po rozwodzie i z racji pomagania mamie nie mogę sobie ułożyć na nowo życia. Bracia odmawiają pomocy naszej mamie. Czy ona może wystąpić o alimenty od swoich synów? Czy oni mają jakiś obowiązek pomocy finansowej mamie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek pomocy finansowej mamie

Obowiązek pomocy finansowej w rodzinie

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zgodnie natomiast z treścią art. 129 § 1 K.r.io.:

„§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym”.

Co więcej, zgodnie z treścią art. 23 K.r.io. małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zobowiązanie do pomocy mamie

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż jest Pani razem z rodzeństwem obowiązani do alimentacji/opieki nad mamą w równym stopniu, albowiem są Państwo krewnymi w tym samym stopniu. W konsekwencji przytoczonej regulacji (art. 129 § 2) uprawniony może żądać alimentów od jednego z kilku zobowiązanych w tym samym stopniu tylko w przypadającej na niego części, chociażby był on w stanie zaspokoić alimenty w całości, chyba że istnieją przeszkody uniemożliwiające uzyskanie alimentów od pozostałych. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa oraz z innych więzi o charakterze osobistym, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

Komentowany artykuł przewiduje, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej (zstępnych i wstępnych), bez ograniczeń dotyczących stopnia pokrewieństwa. Obciąża także rodzeństwo, w tym przyrodnie. Obowiązek alimentacyjny nie obciąża innych krewnych w linii bocznej. Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania, a zatem środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb (przede wszystkim w zakresie wyżywienia, utrzymania mieszkania, odzieży, leczenia, higieny osobistej). W wypadku małoletnich dzieci obowiązek alimentacyjny polega także na zapewnieniu środków wychowania, czyli środków służących odpowiedniemu rozwojowi umysłowemu i fizycznemu dziecka. Roszczenie o świadczenia alimentacyjne powstaje dopiero, gdy zaktualizują się wszystkie ustawowe przesłanki alimentacji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zasadzie nie reguluje sposobu dostarczania środków utrzymania i wychowania.

Pomoc finansowa lub w naturze

W orzecznictwie podkreśla się, że dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych. Mogą być to świadczenia pieniężne lub w naturze. Wybór właściwej postaci świadczenia powinien odpowiadać celowi, jakiemu służy obowiązek alimentacyjny oraz uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Należy zatem wybrać tę postać, która najlepiej zabezpiecza interesy uprawnionego i nie jest szczególnie dotkliwa dla zobowiązanego. Z uwagi na powyższe powinni Państwo na równi z rodzeństwem współdziałać w zabezpieczeniu jej usprawiedliwionych potrzeb. Mama może zatem wystąpić do sądu rejonowego wydział rodzinny w miejscowości zamieszkania o uregulowanie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do braci. Proszę określić wysokość żądanych alimentów i złożyć pozew.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Zniesienie separacji

Jaka jest procedura zniesienia separacji małżeńskiej orzeczonej przez sąd? Od kilku lat mamy z mężem taką separację i postanowiliśmy to zmienić....

Wymeldowanie męża z mieszkania który wyprowadził się do kochanki

Mój mąż ma kochankę. Wyprowadził się z domu i zabrał swoje rzeczy 8 miesięcy temu. Mieszka z nią w jej mieszkaniu. Nie chce się wymeldować. Straszy mnie...

Małżeństwo z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną

Jaka jest możliwość zawarcia małżeństwa z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną?

Nieformalna separacja a problem z kryterium dochodowym

Z mężem nie mieszkamy i praktycznie nie utrzymujemy kontaktów od 10 lat. Nie mamy rozwodu ani separacji. Na pełnoletnie dzieci przesyła mi 1000 zł...

Jakie uprawnienia ma ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską?

Moje pytanie dotyczy interpretacji wyroku sądu, w którym ojcu ograniczono prawa rodzicielskie „do współdecydowania w istotnych kwestiach, takich...

Jak zmusić siostrę do opieki nad matką?

Moja mama ze względu na demencję starczą wymaga codziennej opieki i kontroli. Opiekuję się mamą, ale sama mam coraz mniej siły. Mam młodszą siostrę,...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »