Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obawy o kontakty ojca z dzieckiem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-08-03

Jestem w związku małżeńskim 4 lata, mam 3-letniego synka. Wczoraj wyprowadziłam się po raz kolejny od męża do rodziców gdzie wraz z dzieckiem jesteśmy zameldowani. Wczoraj po południu, gdy mąż wrócił po pracy, zauważył, że zabrałam rzeczy. Przyjechał tu, gdzie jesteśmy z synem, i chciał dziecko wziąć na spacer, natomiast ja nie wyraziłam zgody, ponieważ już raz była sytuacja, że wyrywał mi dziecko. Podjęłam decyzję o odejściu od męża, ze względu na dobro dziecka i moje zdrowie. Natomiast prosiłabym o pomoc w kwestii obecnego kontaktowania się ojca z dzieckiem. Obawiam się o kontakty ojca z dzieckiem – że ojciec zabierze syna do samochodu i wywiezie go w nieznane mi miejsce. Czy mam obowiązek wydawania syna na spotkania? Co robić? Moje obawy o kontakty są uzasadnione, ojciec dziecka jest nieobliczalny i już nie raz udowodnił na co go stać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawy o kontakty ojca z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem przez sąd

W opisanej przez Panią sytuacji najlepiej uregulować kwestię kontaktów ojca z dzieckiem przez sąd.

Jeśli zdecydowała się Pani na rozstanie, może warto w pierwszej kolejności rozważyć separację, z uwagi na dość krótki okres mieszkania osobno. Łatwiej udowodnić podstawy do orzeczenia separacji, jeśli sprawa będzie trwała długo, zawsze można zmienić żądanie na orzeczenie rozwodu, a w toku tej sprawy sąd może zabezpieczyć i kwestię miejsca zamieszkania dziecka przy Pani, aby ojciec go nie zabrał, kwestię opieki i kwestię alimentów na czas trwania postępowania.

Sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815 w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Dwa etapy postępowania sądowego

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem obejmuje dwa etapy. W pierwszym sąd orzeka o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej osobie oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie. W art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego zagrożenie to jest adresowane do osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem i dotyczy zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem.

Z kolei w art. 59815 § 2 zagrożenie jest adresowane do osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osoby, której tego kontaktu zakazano, naruszającej obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. W tym wypadku zagrożenie dotyczy zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. Wyczerpanie pierwszego etapu jest konieczne do przejścia na drugi etap, z tym że wyjątkowo wyczerpanie pierwszego etapu może nastąpić już w postępowaniu rozpoznawczym. Możliwość taką przewiduje art. 5821 § 3 k.p.c., zgodnie z którym w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy – przy orzekaniu o kontaktach – może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815.

W pozostałych wypadkach konieczne jest orzeczenie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na podstawie art. 59815, gdyż dopiero po zakończeniu pierwszego etapu możliwe jest przejście do drugiego etapu, w którym sąd orzeka o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej. Wynika to z art. 59816 § 1, zgodnie z którym „jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń”.

Jak Pani widzi – najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie pierwszego kroku, wniesienie do sądu pozwu. Proponuję separację. Dziecko jest małe, okres zamieszkania osobno krótki. O rozwód w takiej sytuacji może być trudno od razu. Jednak o separację łatwiej, a daje Pani te same efekty i skutki co rozwód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Choroba psychiczna matki i walka ojca o dziecko

Moja żona chce wnieść o rozwód. Choruje psychicznie (nerwice, depresja, napadowe lęki), ma obciążenie z domu rodzinnego – w dzieciństwie była ofiarą...

Utajnienie rozprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd wystąpił z urzędu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca biologicznego dziecka. Jak można i czy można utajnić rozprawę w sądzie...

Czy mogę wyjechać na wakacje z dzieckiem jako samotna matka?

Chciałabym wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę – samochodem i samolotem. Czy jest potrzebna zgoda ojca? Posiadam dowód osobisty dziecka,...

Wydawanie dziecka partnerowi matki

Ojciec jednego z uczniów utrudnia kontakt dziecka z partnerem matki. Zażądał, by partner nie mógł odbierać dziecka ze szkoły. Czy miał do tego...

Zwrot wpłaconych rat kredytu na mieszkanie po rozwodzie

Przed 6 laty zaciągnęłam z mężem kredyt hipoteczny na mieszkanie. Obydwoje z mężem jesteśmy kredytobiorcami, ale ja jestem głównym, ponieważ...

Wyjazd córki do liceum do innego miasta a opieka

Potrzebuję porady w sprawie 15-letniej córki. Dostała się do wymarzonego liceum we Wrocławiu. Mieszkamy w innym mieście, 250 km dalej. Oczywiste...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »