Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nowy związek przed rozwodem

• Autor: Katarzyna Bereda

Jestem w trakcie rozwodu, tzn. żona podobno złożyła pozew rozwodowy około 2 miesiące temu, a ja nadal nie mam żadnej informacji z sądu ani terminu. Dodatkowo nie mieszkam z żoną od dwóch lat, nie zależało nam na rozwodzie, dlatego dopiero teraz. Posiadamy wspólny dom, jednak tutaj podjąłem decyzję, że żona będzie mieszkała tam z dwójką synów. Ja sam wynajmuję sobie mieszkanie. Oboje jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, w której mieszka żona z dziećmi, w tym momencie nie chciałbym tego zmieniać. Kilka miesięcy temu poznałem kobietę, nie sądziłem, że to ma już jakiekolwiek znaczenie dla mojej żony. Jednak teraz zaczyna bardzo często straszyć, że będzie chciała rozwodu z orzekaniem mojej winy. Muszę po raz kolejny zaznaczyć, że od dwóch lat nie mieszkamy razem, nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego czy pożycia seksualnego. Od dwóch lat kompletnie nic nas nie łączy. Czy w takim wypadku rozwód może być uznany z mojej winy? Co w takiej sytuacji powinienem robić, jak postępować? Czy mam prawo do tego, aby się z kimś widywać? W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy pozew w ogóle został złożony i czy mogę mieć wgląd do takiego pozwu złożonego ze strony żony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowy związek przed rozwodem

Wina za rozpad małżeństwa

Jak najbardziej sąd może uznać Pana winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego – jeżeli żona posiada dowody na to, iż obecnie posiada Pan nową partnerkę, to na pewno będzie chciała to wykazać. Aby wybronić się z tej sytuacji, w ewentualnej odpowiedzi na pozew powinien Pan wykazać, iż do rozkładu pożycia małżeńskiego doszło 2 lata temu – a nie na skutek Pana zdrady, bowiem dopiero teraz kogoś Pan poznał. Dlatego też nie można mówić o winie w rozpadzie Państwa małżeństwa, bowiem faktycznie małżeństwo to nie istnieje już od dwóch lat – nie zostały więc spełnione przesłanki Pana zawinienia.

Mając bowiem na uwadze treść art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Przepis § 1 posługuje się pojęciem winy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia winy. Odwołuje się on w tym zakresie do KC, a ściślej, do przepisów tego Kodeksu dotyczących zobowiązań. Zgodnie z orzecznictwem (wyr. SA w Katowicach z 12.3.2010 r., sygn. akt I ACa 35/10), orzekając w przedmiocie winy, sąd powinien ustalić, czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Ponadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zdrada jako powód rozwodu

A.S. Tokarz zwraca uwagę (Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011, Nr 4, s. 102–117, teza 1), iż: „prawo do małżeństwa (związku partnerskiego), jak i prawo do życia w takim związku i trwania w nim, prawo do założenia i posiadania rodziny, posiadania potomstwa (dzieci) należą do katalogu dóbr osobistych każdego człowieka”. Niewątpliwie (teza 2): „w typowym związku przez akt małżeństwa rodzi się ważne dobro osobiste, jakim jest prawo do życia w stworzonym z udziałem dwojga osób związku, prawo do jego utrzymywania i pielęgnowania”. Natomiast (teza 3): „zawiązanie jakiegokolwiek nowego związku emocjonalnego w trakcie małżeństwa jest zwykle wyłączone i niepożądane, jak i moralnie naganne. Zachowanie takie może być również uznane za bezprawne, w szczególności jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. Jak zostało powyżej wskazane, zdrada małżeńska stanowi przesłankę do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Niniejsze jednak jest zasadne, jeżeli zdrada jest powodem rozpadu pożycia małżeńskiego stron. Jeżeli natomiast w Państwa przypadku małżeństwo już dawno nie istnieje, nie mieszkają Państwo razem – to powinien Pan to podnieść i wskazać, iż obecne poznanie nowego partnera nie stanowi przesłanki zawinienia. Na tę okoliczność proszę przedłożyć np. umowę najmu mieszkania i okres, od jakiego Pan nie mieszka z żoną, zeznania świadków itp.

Jeżeli chce się Pan dowiedzieć, czy pozew w ogóle został złożony i co się w nim znajduje, powinien Pan udać się do sądu okręgowego w Państwa miejscu zamieszkania i tam – okazując dowód osobisty – wszelkie informacje na ten temat będą Panu udzielone. Będzie Pan mógł także obejrzeć akta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl