Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ojciec dziecka nie stawia się na rozprawy o uznanie dziecka i określenia alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-03

Biologiczny ojciec dziecka (ojcostwo udowodniono za pomocą badania DNA) od prawie dwóch lat nie stawia się na rozprawy, aby formalnie uznać dziecko i określić alimenty. Za każdym razem kiedy jest rozprawa przedstawia zwolnienie lekarskie od lekarza sądowego. Jak można sprawdzić prawdziwość i rzetelność zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza sądowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ojciec dziecka nie stawia się na rozprawy o uznanie dziecka i określenia alimentów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że biologiczny ojciec Pani dziecka (którego ojcostwo udowodniono za pomocą badania DNA) od prawie dwóch lat nie stawia się na rozprawy. Za każdym razem kiedy jest rozprawa przedkłada zwolnienie lekarskie od lekarza sądowego. Zastanawia się Pani w jaki sposób można sprawdzić prawdziwość i rzetelność zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza sądowego.

W pierwszej kolejności, w mojej ocenie, winna Pani wnosić o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania, tak by dziecko nie było pokrzywdzone, jak się wydaje świadomym działaniem ze strony swojego ojca zmierzającego do wydłużenia postępowania w czasie.

Najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia Pani zapytania mają jednak przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Zgodnie z art. 17 ww. ustawy organ uprawniony może podjąć niezbędne czynności sprawdzające dla zweryfikowania rzetelności zaświadczenia. W razie wątpliwości, co do rzetelności wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia organ uprawniony niezwłocznie zawiadamia właściwego prezesa sądu okręgowego, prokuraturę i okręgową radę lekarską.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie, powinna Pani w toku postępowania o alimenty złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych/biegłego z zakresu adekwatnego do „chorób” ojca dziecka, na okoliczność ustalenia, czy stan zdrowia pozwanego pozwala na jego uczestnictwo w rozprawie czy też nie.

Jeżeli sąd doszedłby do przekonania, że wystawione dotychczas zwolnienia lekarskie stanowiły poświadczenie nieprawdy powinien sprawę niezwłocznie przekazać ze stosownym wnioskiem prokuraturze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki