Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-24

Sprawa rozwodowa przybrała dla mnie niekorzystny obrót, sądzę, że z winy mojego adwokata. Na początku robił mi wielkie nadzieje i zapewniał, że będziemy walczyć. Potem okazało się, że adwokaci (mój i żony) dobrze się znają. Na rozprawie ze strony żony doszli jacyś świadkowie, o czym nie byłem informowany (wcześniej pytałem swojego mecenasa, czy można kogoś jeszcze powołać na świadka, to mówił, że nie). Wychodziły rzeczy, o których ja nic nie wiedziałem, a mój mecenas tylko kiwał głową. Po wyjściu z sali rozpraw namówił mnie do poddania się, bo nie widzi sensu dalej walczyć, wbrew wcześniejszym obietnicom. Skoro nasi mecenasi tak dobrze się znali, podejrzewam, że między sobą się dogadali. Podejrzewam też, że mój mecenas mógł zataić przede mną ostatnią odpowiedź z kancelarii mojej małżonki. Jak się o tym upewnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pan zasadniczo dwie możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Pierwsza to oczywiście poprosić swojego pełnomocnika o okazanie Panu wszystkim dokumentów, które posiada zgromadzone w Pana sprawie. Jeśli nie będzie chciał spełnić tej prośby, może się Pan powołać na obowiązujące go zasady etyki.

Przede wszystkim wyjaśnię Panu, że § 53 Zasad Etyki Adwokackiej mówi, że adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane od niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie. Właściwie więc adwokat nie może czynić Panu przeszkód w dostępie do akt sprawy.

Druga możliwość, gwarantująca Panu pełny przegląd wszystkich złożonych pism, czynności sądów, protokołów z rozpraw to wgląd do akt sądowych. W tym miejscu poinformuję Pana, że w myśl art. 9 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Przepis ten ma zastosowanie także wtedy gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego.

Proponuję zatem, aby zwrócił się Pan do sądu okręgowego, w którym prowadzone było postępowanie rozwodowe – konkretnie na numer telefonu czytelni tego sądu – z wnioskiem o udostępnienie Panu akt sądowych sprawy. Takie zamawianie akt odbywa się przez telefon, proszę przygotować sobie sygnaturę, pracownik sądu poda Panu, na kiedy te akta zostaną dostarczone do czytelni i tam będzie mógł Pan kartka po kartce przewertować całość akt, sprawdzić wszystkie pisma, daty doręczeń tych pism pełnomocnikom i wszystko inne, co będzie Pana interesowało.

Jest Pan stroną tego postępowania i dostęp do akt sądowych jest dla Pana nieograniczony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki