Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierzetelny prawnik w sprawie rozwodowej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-24

Sprawa rozwodowa przybrała dla mnie niekorzystny obrót, sądzę, że z winy mojego adwokata. Na początku robił mi wielkie nadzieje i zapewniał, że będziemy walczyć. Potem okazało się, że adwokaci (mój i żony) dobrze się znają. Na rozprawie ze strony żony doszli jacyś świadkowie, o czym nie byłem informowany (wcześniej pytałem swojego mecenasa, czy można kogoś jeszcze powołać na świadka, to mówił, że nie). Wychodziły rzeczy, o których ja nic nie wiedziałem, a mój mecenas tylko kiwał głową. Po wyjściu z sali rozpraw namówił mnie do poddania się, bo nie widzi sensu dalej walczyć, wbrew wcześniejszym obietnicom. Skoro nasi mecenasi tak dobrze się znali, podejrzewam, że między sobą się dogadali. Podejrzewam też, że mój mecenas mógł zataić przede mną ostatnią odpowiedź z kancelarii mojej małżonki. Jak się o tym upewnić?

Ma Pan zasadniczo dwie możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Pierwsza to oczywiście poprosić swojego pełnomocnika o okazanie Panu wszystkim dokumentów, które posiada zgromadzone w Pana sprawie. Jeśli nie będzie chciał spełnić tej prośby, może się Pan powołać na obowiązujące go zasady etyki.

Przede wszystkim wyjaśnię Panu, że § 53 Zasad Etyki Adwokackiej mówi, że adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane od niego dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie. Właściwie więc adwokat nie może czynić Panu przeszkód w dostępie do akt sprawy.

Druga możliwość, gwarantująca Panu pełny przegląd wszystkich złożonych pism, czynności sądów, protokołów z rozpraw to wgląd do akt sądowych. W tym miejscu poinformuję Pana, że w myśl art. 9 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Przepis ten ma zastosowanie także wtedy gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego.

Proponuję zatem, aby zwrócił się Pan do sądu okręgowego, w którym prowadzone było postępowanie rozwodowe – konkretnie na numer telefonu czytelni tego sądu – z wnioskiem o udostępnienie Panu akt sądowych sprawy. Takie zamawianie akt odbywa się przez telefon, proszę przygotować sobie sygnaturę, pracownik sądu poda Panu, na kiedy te akta zostaną dostarczone do czytelni i tam będzie mógł Pan kartka po kartce przewertować całość akt, sprawdzić wszystkie pisma, daty doręczeń tych pism pełnomocnikom i wszystko inne, co będzie Pana interesowało.

Jest Pan stroną tego postępowania i dostęp do akt sądowych jest dla Pana nieograniczony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zgoda rodzica na adopcję ze wskazaniem

Jesteśmy rodziną zastępczą dla 7-letniego dziecka, które przebywa u nas od urodzenia. Matka zrzekła się praw zaraz po jego urodzeniu. Ojciec biologiczny tego nie zrobił i ma zasądzone kontakty co 5 tygodni i ograniczoną władzę rodzicielską. Obecnie wyraził zgodę na to, żebyśmy adoptowali dziecko. Jak można to zrobić? Czy musi być osobna sprawa o pozbawienie go władzy rodzicielskiej, czy wystąpić o adopcję ze wskazaniem?

Czy mogę otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

Moja pasierbica 2 lata temu skończyła 5-letnie studia dzienne. Nie przysposobiłem jej i nie adoptowałem. Całe studia ją utrzymywałem (stancja itp.). Żona niedawno wystąpiła o rozwód. Żąda wysokich alimentów na siebie. Nigdy nie pracowała. Czy mogę w tej sytuacji otrzymać zwrot za finansowanie studiów pasierbicy?

Czy można zgłosić przemoc w rodzinie jakiś czas po fakcie?

Czy kobieta może zgłosić policji fakt, że została pobita przez męża oraz że użył w stosunku do niej przemocy fizycznej, by odbyć stosunek – po fakcie, kiedy już nie może tego w żaden sposób fizycznie udowodnić (brak obdukcji)? Czy fakt tego zgłoszenia może pomóc w ewentualnej sprawie rozwodowej?

Wymeldowanie męża z mieszkania który wyprowadził się do kochanki

Mój mąż ma kochankę. Wyprowadził się z domu i zabrał swoje rzeczy 8 miesięcy temu. Mieszka z nią w jej mieszkaniu. Nie chce się wymeldować. Straszy mnie i szantażuje, że jeśli będę próbowała go wymeldować, on wprowadzi się z powrotem i dodatkowo będzie mógł zapraszać, kogo chce (w domyśle kochankę). Mieszkanie jest moje, dostałam je przed ślubem, w akcie notarialnym jestem tylko ja. Złożyłam wniosek o rozwód cztery, ale terminu rozprawy jeszcze nie mam. Proszę o poradę. Czy jest tak jak on mówi? Czy mogę go wymeldować, nie obawiając się go? Po prostu chciałabym się go skutecznie pozbyć.

Nieformalna separacja a problem z kryterium dochodowym

Z mężem nie mieszkamy i praktycznie nie utrzymujemy kontaktów od 10 lat. Nie mamy rozwodu ani separacji. Na pełnoletnie dzieci przesyła mi 1000 zł miesięcznie. Córka nie otrzymała na uczelni stypendium socjalnego, gdyż zgodnie z prawem jesteśmy rodziną i do średniej wliczane są wszystkie dochody. Czy istnieje możliwość zawarcia umowy o alimenty przed notariuszem i czy uczelnia ma obowiązek taki dokument respektować? Ja pobieram świadczenie pielęgnacyjne na syna, a on rentę socjalną. O uporządkowaniu spraw myślę od dawna, ale teraz, gdy córka utraciła stypendium, jest to dla mnie sprawa priorytetowa. Proszę nam doradzić, jak rozwiązać ten problem!


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »