Kategoria: Dzieci

Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-28

W 2016 r. sąd rozwiązał moje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie. Zawarłam z mężem plan rodzicielski, mamy dwoje dzieci. W wyroku rozwodowym nie ustalono „sztywno” kontaktów ojca z dziećmi. Niestety były mąż twierdzi, że nie stosuję się do wyroku rozwodowego. Nasz konflikt się zaostrzył w ubiegłym miesiącu, gdy zaplanowałam dzieciom czas, co nie spodobało się byłemu mężowi i napisał mi, że nie stosuję się do wyroku sądu, a złożony plan rodzicielski jest ważny. Czy ma rację?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż plan rodzicielski nie jest załącznikiem do wyroku. Istotne znaczenie ze względu na interes dzieci i rodziców mają zapisy wyroku rozwodowego, a nie planu rodzicielskiego, albowiem obowiązuje strony, a tym samym dzieci, treść wyroku rozwodowego, a nie planu rodzicielskiego. Proszę zważyć, że plan rodzicielski był sporządzony w 2016 r., a zatem od tego czasu upłynęło już kilkanaście miesięcy, co powoduje, że każda ze stron może domagać się zmiany wyroku rozwodowego w każdym zakresie dotyczącym małoletnich dzieci.

Domagając się zmiany treści nie wnosi się o zmianę planu rodzicielskiego, lecz o zmianę wyroku rozwodowego w określonym zakresie (miejsce zamieszkania dzieci, wykonywanie władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów, alimentów). Jeżeli ojciec dzieci uważa, że odmowa wykonania planu rodzicielskiego stanowi jednocześnie odmowę realizacji wyroku rozwodowego, ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem ustalenia prawa do kontaktów. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Reasumując, jeżeli wyrok nie określa „sztywno” dni realizowania przez ojca prawa do kontaktów z dziećmi, to plan rodzicielski ma jedynie znaczenie pomocnicze, a nie wiążące. Nie jest więc dla mnie zrozumiałe oburzenie ojca dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »