Kategoria: Alimenty

Niepoinformowanie osoby zobowiązanej do alimentacji o zmianie wyroku

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-03-15

Czy mogę się odwołać od wyroku sądowego o podwyższenie alimentów bez mojej wiedzy? Nie zostałem o tym poinformowany, a jestem zobowiązany do alimentacji mojego dziecka. Przebywam za granicą, ale mam niskie zarobki. Co powinienem teraz zrobić?

W Pana sprawie kluczowe znaczenie będzie miała następująca okoliczność – adres doręczenia. Jeżeli matka dziecka wskazała Pana adres (np. u Pana rodziców), to sąd pod ten adres doręczał wszelka korespondencję. W takiej sytuacji osoby odbierające korespondencję powinny odmówić jej przyjęcia z wyjaśnieniem do doręczyciela, że pod wskazanym adresem adresat nie mieszka. Tu nadmienię, że jeżeli jest Pan nawet tam zameldowany – to wcale nie musi oznaczać, że Pan tam mieszka. Jeżeli więc tak były doręczane pisma sądowe, a ktoś w domu rodziców je odbierał i Panu nie przekazywał – to takim „odbiorem” wywoływał skutek doręczenia Panu pisma. Jeżeli jednak moje przypuszczenia są błędne – to znaczy, że korespondencja do Pana nie dotarła.

Co w obu przypadkach jest wskazane do wykonania – złożenie wniosku o sądu o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku alimentacyjnego oraz wniosku o wstrzymanie jego wykonalności. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności uchybionej – tu złożyć także wniosek o uzasadnienie wyroku, jak również o wstrzymanie wykonalności wyroku. Do komornika natomiast należy przesłać kopie wniosków nadanych do sądu wraz z prośbą o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowień sądowych w przedmiocie składanych wniosków. Ważne jest to, aby we wniosku o przywrócenie terminu pisał Pan, że się o sprawie dowiedział nie dalej niż przed 7 dniami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »