Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadanie nazwiska ojca dziecku na terenie Polski a nazwiska matki poza granicami kraju

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-11-12

Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Mieszkamy w Szwecji. Po ślubie, który odbył się w Polsce, oboje pozostaliśmy przy swoich nazwiskach. Oczekujemy narodzin dziecka. Żona ma podwójne obywatelstwo, polskie i szwedzkie, ja mam tylko polskie. Jako nazwisko dzieci zostało wpisane nazwisko żony (szwedzkie, więc tu łatwiejsze do używania). Nowo narodzone dziecko otrzyma po żonie obywatelstwo szwedzkie, a o obywatelstwo polskie będziemy się starać w Polsce. Za kilka lat planujemy powrót do kraju. Czy istnieje możliwość nadania dziecku nazwiska matki poza granicami Polski - w Szwecji, a następnie nadania nazwiska ojca na terenie Polski?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące zmiany nazwiska uregulowane zostały w ustawie o zmianie imion i nazwisk.

Zgodnie z ustawą zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej „wnioskodawcą”. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

W przypadku nazwiska dziecka, zmiana możliwa jest w 3 przypadkach:

  1. Zmiana nazwiska obojga rodziców;
  2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców za zgodą drugiego rodzica;
  3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do aktualnego nazwiska dziecka.

Rozumiem, iż Państwo nie chcą zmieniać swoich nazwisk, w takim razie możliwa jest tylko zmiana na podstawie braku porozumienia. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. W tym celu należy złożyć wniosek w sądzie opiekuńczym, właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, po powrocie do kraju.

We wniosku należy wskazać, iż w związku z powrotem do kraju dziecko ma traumę w szkole z uwagi na to, że dzieci nie rozumieją, dlaczego nosi nazwisko mamy, a nie taty. Dodatkowo mogą Państwo podnosić, iż dziecko, nosząc zagraniczne nazwisko mamy, czuje się wyobcowane pośród rówieśników. Mogą Państwo także podnosić ewentualne problemy z pisownią i wymową nazwiska. W trakcie postępowania sąd może powołać dowód z opinii biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, tzw. RODK, aby wypowiedzieli się, jakie skutki dla dziecka, a głównie dla jego psychiki, może spowodować zmiana nazwiska i czy taka ewentualna zmiana nie zagrozi dobru dziecka. W tym celu będą Państwo musieli udać się z dzieckiem do biegłych na kilkugodzinną rozmowę.

Wniosek ten, na dzień dzisiejszy, podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Nie mogę Państwu zagwarantować, że wniosek zostanie rozpoznany prawidłowo, jednak mają Państwo bardzo duże szanse na pozytywny finał.

Podsumowując: w Polsce nadaje się nazwisko, które rodzice zgodnie wskazali w akcie ślubu lub też które oświadczą w USC, jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego. Tak więc jedyna droga, by dziecko po powrocie do kraju miało Pana nazwisko, to sądowna zmiana nazwiska.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki