Kategoria: Dzieci

Nadanie nazwiska ojca dziecku na terenie Polski a nazwiska matki poza granicami kraju

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-11-12

Jesteśmy małżeństwem od 3 lat. Mieszkamy w Szwecji. Po ślubie, który odbył się w Polsce, oboje pozostaliśmy przy swoich nazwiskach. Oczekujemy narodzin dziecka. Żona ma podwójne obywatelstwo, polskie i szwedzkie, ja mam tylko polskie. Jako nazwisko dzieci zostało wpisane nazwisko żony (szwedzkie, więc tu łatwiejsze do używania). Nowo narodzone dziecko otrzyma po żonie obywatelstwo szwedzkie, a o obywatelstwo polskie będziemy się starać w Polsce. Za kilka lat planujemy powrót do kraju. Czy istnieje możliwość nadania dziecku nazwiska matki poza granicami Polski - w Szwecji, a następnie nadania nazwiska ojca na terenie Polski?

Kwestie dotyczące zmiany nazwiska uregulowane zostały w ustawie o zmianie imion i nazwisk.

Zgodnie z ustawą zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej „wnioskodawcą”. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

W przypadku nazwiska dziecka, zmiana możliwa jest w 3 przypadkach:

  1. Zmiana nazwiska obojga rodziców;
  2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców za zgodą drugiego rodzica;
  3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do aktualnego nazwiska dziecka.

Rozumiem, iż Państwo nie chcą zmieniać swoich nazwisk, w takim razie możliwa jest tylko zmiana na podstawie braku porozumienia. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. W tym celu należy złożyć wniosek w sądzie opiekuńczym, właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, po powrocie do kraju.

We wniosku należy wskazać, iż w związku z powrotem do kraju dziecko ma traumę w szkole z uwagi na to, że dzieci nie rozumieją, dlaczego nosi nazwisko mamy, a nie taty. Dodatkowo mogą Państwo podnosić, iż dziecko, nosząc zagraniczne nazwisko mamy, czuje się wyobcowane pośród rówieśników. Mogą Państwo także podnosić ewentualne problemy z pisownią i wymową nazwiska. W trakcie postępowania sąd może powołać dowód z opinii biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, tzw. RODK, aby wypowiedzieli się, jakie skutki dla dziecka, a głównie dla jego psychiki, może spowodować zmiana nazwiska i czy taka ewentualna zmiana nie zagrozi dobru dziecka. W tym celu będą Państwo musieli udać się z dzieckiem do biegłych na kilkugodzinną rozmowę.

Wniosek ten, na dzień dzisiejszy, podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Nie mogę Państwu zagwarantować, że wniosek zostanie rozpoznany prawidłowo, jednak mają Państwo bardzo duże szanse na pozytywny finał.

Podsumowując: w Polsce nadaje się nazwisko, które rodzice zgodnie wskazali w akcie ślubu lub też które oświadczą w USC, jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego. Tak więc jedyna droga, by dziecko po powrocie do kraju miało Pana nazwisko, to sądowna zmiana nazwiska.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »