Mąż kupił sobie dom, czy żona ma do niego prawo?

Opis Problemu:

Mam pytanie dotyczące podziału majątku. Jestem w trakcie rozwodu. W lutym 2021 roku kupiłem dom z darowizny, którą dostałem od swoich rodziców oraz z moich oszczędności zgromadzonych przed ślubem. W akcie notarialnym widnieje tylko moje nazwisko, jestem jedynym właścicielem posesji. Czy moja była żona może ubiegać się o połowę własności domu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mąż kupił sobie dom, czy żona ma do niego prawo?

Majątek wspólny i odrębny w małżeństwie

W małżeństwie występuje majątek wspólny małżonków i majątek odrębny każdego z nich. Nieruchomości zakupione w trakcie małżeństwa stanowią współwłasność, jeśli zostały zakupione jako wspólność ustawowa małżeńska. Majątek odrębny małżonka to przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, także uzyskane w czasie jego trwania spadki, darowizny, przedmioty osobistego użytku i potrzebne do wykonywania zawodu oraz inne, które wg prawa polskiego nie są objęte wspólnością ustawową.

Co do zasady przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego małżonków, gdyż zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.io.) „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

Jednak zgodnie z treścią art. 33 K.r.io. „w skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (np. przed zawarciem małżeństwa);
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Fakt, iż notariusz wpisał, że zakupił Pan nieruchomości z majątku odrębnego, nie oznacza, że tak było. Notariusz potwierdził Pana oświadczenie. Zasadą jest, że przedmiot nabyty w trakcie trwania wspólności ustawowej stanowi majątek wspólny, chyba że udowodni Pan, że stanowi – na podstawie ww. przepisów – Pana majątek odrębny nabyty np. za środki zgromadzone przed zawarciem małżeństwa czy środki z darowizny. W razie sporu w sądzie będzie Pan musiał mieć dowód na posiadanie tych środków i przeznaczenie ich na zakup nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl

Szukamy prawnika »