Kategoria: Alimenty

Matka nie przeznacza alimentów na utrzymanie dziecka

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-08

Jestem po rozwodzie. Na moją córkę płacę alimenty, opłacam jej telefon, daję kieszonkowe. Mam bardzo dobry kontakt z córką. Córka od września uczy się w szkole poza miejscem zamieszkania. Była żona nieregularnie opłaca jej szkołę i internat, nie zostawia jej kieszonkowego na pozostałe wydatki. Chciałbym przekazywać pieniądze bezpośrednio córce a nie matce. Czy potrzebuję na to decyzji sądu, czy mogę sam o tym zadecydować?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan po rozwodzie. Z małżeństwa pochodzi córka, na rzecz której płaci Pan alimenty. Córka od września uczy się poza miejscem zamieszkania. Matka dziecka nieregularnie opłaca jej szkołę i internat. Córka nie dysponuje także kieszonkowym.

Co do zasady alimenty winne być płacone do rąk rodzica, pod którego opieką dziecko pozostaje. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny wskazuje, iż na dzień dzisiejszy dziecko (córka) nie pozostaje pod opieką żadnego z Państwa, albowiem uczy się i mieszka poza miejscem zamieszkania matki, pod której opieką dotychczas pozostawała.

W chwili obecnej, jeżeli nie dojdzie Pan do porozumienia z matką dziecka w zakresie sposobu uiszczania alimentów, zasadnym jest skierowanie do sądu pozwu z żądaniem zmiany sposobu uiszczania alimentów.

Moim zdaniem winien Pan jednak dążyć do porozumienia z matką dziecka. Porozumienie w swej treści winno wskazywać, kto i w jaki sposób, a także w jakiej kwocie płaci alimenty. Przy braku porozumienia nie można wykluczyć sprawy sądowej, w czasie której zeznawać musiałaby córka, jako bezpośrednio zainteresowana, która zmuszona byłaby potwierdzić fakt, iż alimenty nie są wykorzystywane przez matkę w sposób należyty, albowiem posiada zadłużenie zarówno w szkole, jak i internacie. Dobrze byłoby, gdyby porozumienie było podpisane przed notariuszem. Nie musi mieć ono formy notarialnej, ale podpisy by były poświadczone przez notariusza. Koszt takiego poświadczenia podpisów jest znaczenie mniejszy, aniżeli sporządzenia aktu notarialnego.

Aktualnie dobrze byłoby, gdyby córka wystąpiła zarówno do dyrekcji szkoły, jak też do dyrekcji internatu z prośbą o wydanie zaświadczenia w przedmiocie nieterminowej zapłaty za szkołę, jak i czynsz. Powyższe po pierwsze wskaże, że ma Pan wiedzę na ten temat, a po drugie pozwoli zaoszczędzić czas, w sytuacji kiedy nie doszylibyście Państwo do porozumienia. Wówczas pozew można kierować niemal od razu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »