Kategoria: Alimenty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Matka nie przeznacza alimentów na utrzymanie dziecka

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-08

Jestem po rozwodzie. Na moją córkę płacę alimenty, opłacam jej telefon, daję kieszonkowe. Mam bardzo dobry kontakt z córką. Córka od września uczy się w szkole poza miejscem zamieszkania. Była żona nieregularnie opłaca jej szkołę i internat, nie zostawia jej kieszonkowego na pozostałe wydatki. Chciałbym przekazywać pieniądze bezpośrednio córce a nie matce. Czy potrzebuję na to decyzji sądu, czy mogę sam o tym zadecydować?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan po rozwodzie. Z małżeństwa pochodzi córka, na rzecz której płaci Pan alimenty. Córka od września uczy się poza miejscem zamieszkania. Matka dziecka nieregularnie opłaca jej szkołę i internat. Córka nie dysponuje także kieszonkowym.

Co do zasady alimenty winne być płacone do rąk rodzica, pod którego opieką dziecko pozostaje. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny wskazuje, iż na dzień dzisiejszy dziecko (córka) nie pozostaje pod opieką żadnego z Państwa, albowiem uczy się i mieszka poza miejscem zamieszkania matki, pod której opieką dotychczas pozostawała.

W chwili obecnej, jeżeli nie dojdzie Pan do porozumienia z matką dziecka w zakresie sposobu uiszczania alimentów, zasadnym jest skierowanie do sądu pozwu z żądaniem zmiany sposobu uiszczania alimentów.

Moim zdaniem winien Pan jednak dążyć do porozumienia z matką dziecka. Porozumienie w swej treści winno wskazywać, kto i w jaki sposób, a także w jakiej kwocie płaci alimenty. Przy braku porozumienia nie można wykluczyć sprawy sądowej, w czasie której zeznawać musiałaby córka, jako bezpośrednio zainteresowana, która zmuszona byłaby potwierdzić fakt, iż alimenty nie są wykorzystywane przez matkę w sposób należyty, albowiem posiada zadłużenie zarówno w szkole, jak i internacie. Dobrze byłoby, gdyby porozumienie było podpisane przed notariuszem. Nie musi mieć ono formy notarialnej, ale podpisy by były poświadczone przez notariusza. Koszt takiego poświadczenia podpisów jest znaczenie mniejszy, aniżeli sporządzenia aktu notarialnego.

Aktualnie dobrze byłoby, gdyby córka wystąpiła zarówno do dyrekcji szkoły, jak też do dyrekcji internatu z prośbą o wydanie zaświadczenia w przedmiocie nieterminowej zapłaty za szkołę, jak i czynsz. Powyższe po pierwsze wskaże, że ma Pan wiedzę na ten temat, a po drugie pozwoli zaoszczędzić czas, w sytuacji kiedy nie doszylibyście Państwo do porozumienia. Wówczas pozew można kierować niemal od razu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zawieszenie ustalonych alimentów i próba ratowania związku

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Pozasądowo ustaliłam z mężem wysokość alimentów, niniejsze spisane aktem notarialnym. Przez rok pieniądze regularnie wpływały na moje konto. Podatek do US płaciłam regularnie. Życie potoczyło się tak, że znowu jesteśmy razem. Mąż nie płaci mi alimentów. Nie wiem, czy uda nam się uratować nasze małżeństwo, dlatego nie chcę dla własnego bezpieczeństwa rezygnować z alimentów na stałe. Chcę je po prostu „zawiesić” na czas nieokreślony. Co powinnam zrobić w tym przypadku, żeby uniknąć problemów z US?

Co robić, gdy wierzyciel nie chce umorzyć egzekucji mimo spłaty długu alimentacyjnego?

Jak pozbyć się komornika, skoro wierzyciel złośliwie nie chce umorzyć egzekucji? Dłużnik spłacił całe zaległe zobowiązanie i obecnie terminowo płaci alimenty, pracuje, nie ma problemów. Czy ma tu zastosowanie powództwo opozycyjne albo depozyt?

Drugi ślub mężczyzny płacącego alimenty

Mój partner jest w trakcie spawy rozwodowej. Ma dwójkę dzieci (6 i 13 lat). Jego dochód netto co miesiąc wynosi ok. 2700, z czego w tym momencie obowiązek alimentacyjny wynosi 1000 zł. Zajmuje się dziećmi 3 razy w tygodniu, plus połowa wakacji. Jaka istnieje możliwa wysokość alimentów po rozwodzie? W jaki sposób ja, jako przyszła żona, mająca podobny stały dochód jak mój partner, mogę się zabezpieczyć przed ślubem, aby moje zarobki w żaden sposób na wpływały na wysokość alimentów na dzieci mojego partnera? Jego żona wskazuje, że na każde dziecko wydaje 1700 zł miesięcznie i walczy o wysokie alimenty…

Czy długi alimentacyjne ulegają przedawnieniu?

Czy zadłużenie alimentacyjne ulega przedawnieniu? Ostatnio dostałem pismo od likwidatora Funduszu Alimentacyjnego z prośbą o spłacenie mojego długu. Czy nadal muszę spłacać mój dług, czy może uległ on już przedawnieniu?

Szalone zachowanie żony a alimenty

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat, mamy 3 dzieci. Żona zachowuje się jak szalona. Obwinia mnie o wszystko, odcina od kontaktu z dziećmi. Ostatnio podjąłem decyzję o rozwodzie. W 2007 r. żona założyła sprawę o alimenty, a sama przeprowadziła się z dziećmi do swoich rodziców. Później wróciła do naszego domu. Początkowo płaciłem dalej alimenty, ale w końcu zaczęliśmy mieć znów wspólne wydatki. Teraz wniosła sprawę do komornika o „zaległe” alimenty – mimo że wszystko kupuję córkom i je utrzymuje. Co robić?

Jak uzyskać alimenty na dziecko od ojca obcokrajowca – Ukraińca

W jaki sposób wystąpić o alimenty dla dziecka od ojca obcokrajowca? Ojciec jest Ukraińcem, uznał dziecko. Dziecko ma podwójne obywatelstwo. Ojciec mieszka na Ukrainie, my mieszkamy w Polsce. Jak wygląda procedura i jakie dokumenty powinnam zebrać oraz jaki jest koszt takiego postępowania?

Alimenty dla żony od męża bez rozwodu

Jestem w separacji nieformalnej (w papierach nadal małżeństwo). Nie mam środków do życia ani prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Czy mogę starać się o alimenty od męża?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »