Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Majątek małżonków i kredyt

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-25

Kupiłem z żoną mieszkanie miesiąc przed zawarciem związku małżeńskiego. Wzięliśmy wspólny kredyt, ale mieszkanie w akcie notarialnym zostało zapisane tylko na nią ze względu na książeczkę mieszkaniową, którą posiadała. Rok po ślubie wyprowadziła się i chce swoją część wkładu. Muszę w banku podpisać aneks do umowy, przepisując kredyt tylko na mnie, i zaciągnąć dodatkowy, żeby ją spłacić. Wtedy przepisze mieszkanie na mnie. Jak załatwić wszystkie sprawy z mieszkaniem, żeby było moje i nie miała do niego prawa, starając się w sądzie o rozwód? Aktualnie nie mamy rozdzielności majątkowej i obydwoje jesteśmy w nim zameldowani. Ja od początku spłacam kredyt i płacę wszystkie opłaty związane z utrzymaniem lokalu.

W Pana przypadku w ogóle nie możemy mówić o wspólnym majątku małżonków, bowiem mieszkanie stanowi własność Pana żony. Pan może żądać rozliczenia nakładów na jej majątek.

Zgodnie z Art. 45. Kodeksu rodzinnego:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Art. 45 reguluje kwestię rozliczeń między małżonkami z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z małżonków oraz wydatków i nakładów poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny, a także rozliczeń z tytułu zaspokojenia długu jednego z małżonków z majątku wspólnego. Dotyczy on rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych w czasie trwania wspólności ustawowej oraz długów zaspokojonych w tym czasie.

Dla kwestii rozliczenia między małżonkami wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z nich obojętne jest, czy chodzi o kwoty pobrane przez małżonka bezpośrednio z majątku wspólnego, czy też o kwoty otrzymane od drugiego z małżonków dobrowolnie lub nawet przymusowo (post. SN z dnia 8 stycznia 1969 r., sygn. akt I CZ 138/68).

Jednak celem nie jest zwrócenie Panu wyłożonych środków – choćby na spłatę kredytu, ale przepisanie mieszkania razem z kredytem na Pana, a zwrot żonie jej wkładu.

Należy zacząć od umowy o rozdzielności majątkowej, aby w przyszłości nie było problemów z nakładami z kolei na Pana mieszkanie.

Potem w grę wchodzi darowizna na Pana rzecz – do majątku odrębnego, choć trudno mówić o darowiźnie, skoro ma Pan spłacić żonę, lub sprzedaż przez żonę na Pana rzecz nieruchomości z zaznaczeniem, że nabycie następuje do majątku odrębnego – choć przy zawartej umowie o rozdzielności majątkowej dzieje się to niejako automatycznie, ale oświadczenie żony w tym zakresie, że nabywa Pan nieruchomość za środki pochodzące z majątku odrębnego zabezpieczy Pana w przyszłości przed jakimikolwiek roszczeniami.

Reasumując:

  • umowa o rozdzielności majątkowej,
  • umowa przeniesienia własności na Pana rzecz z zaznaczeniem, że środki na nabycie pochodzą z Pana majątku odrębnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Darowizna w trakcie małżeństwa a rozwód

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat i nie mamy rozdzielności małżeńskiej. W zeszłym roku mąż dostał w drodze darowizny mieszkanie. Czy ja też...

Wykazanie nakładów na nieruchomość męża po 20 latach małżeństwa

Po 20 latach małżeństwa wnoszę sprawę o rozwód bez orzekania o winie. W trakcie trwania naszego związku rodzice męża przepisali mu...

Rozszerzenie własności budowanego domu na małżonka

Rok temu mąż dostał w darowiźnie od rodziców działkę budowlaną, jest jej wyłącznym właścicielem. Teraz uzyskał pozwolenie na budowę domu,...

Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z zajmowanego przez małżonków wspólnego mieszkania

Przed zawarciem małżeństwa otrzymałem od babci jako darowiznę kawalerkę. Obecnie pracuję od 4 lat za granicą, jestem w separacji faktycznej...

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Czy możliwy jest podział majątku (chodzi tylko o dwa stare samochody) w trakcie sprawy rozwodowej? Oboje zgadzamy się na rozwód i podział majątku....

Wykwaterowanie męża po rozwodzie

Chcę wykwaterować z mojego domu byłego męża (6 lat po rozwodzie). Proponuję mu kawalerkę. Pomimo że proponowane mieszkanie jest dużo lepsze od...

Egzekucja długu od byłej żony

W trakcie trwania małżeństwa zaciągnęłam wspólnie z mężem kredyt. Rozwiedliśmy się 10 lat temu i wówczas ustaliliśmy, że dług kredytowy spłaci on, w...

Podział majątku po latach a prawo do lokalu komunalnego

Mój mąż rozwiódł się 20 lat temu, płacił alimenty. Teraz jego dzieci są pełnoletnie i samodzielne. Zaprzestał więc płacenia na nie i wtedy...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »