Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-07-22

Kupiłem garaż przed ślubem (posiadam na niego faktury). Czy po rozwodzie żonie należy się jakaś część tego garażu? Dodam, że nie mamy rozdzielności majątkowej.

Nie ma się Pan czego obawiać. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa (wspólności ustawowej) wchodzą w skład Pana majątku osobistego.

Powstanie wspólności ustawowej małżeńskiej najczęściej następuje jednocześnie z zawarciem małżeństwa. Możliwe są jednak sytuacje, gdy wspólność powstanie w innej chwili, już po zawarciu związku małżeńskiego.

Chodzi o przypadki następujące: po pierwsze, przed zawarciem małżeństwa nupturienci zawarli umowę majątkową małżeńską wprowadzającą z chwilą zawarcia związku rozdzielność majątkową (art. 51) albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków (art. 512), a następnie umowę taką rozwiązali.

Zgodnie z art. 47 § 2 rozwiązanie umowy pociąga za sobą powstanie ustawowej wspólności majątkowej, jeżeli małżeństwo trwa, a małżonkowie inaczej nie postanowili.

Po drugie, przed zawarciem małżeństwa jedno z małżonków zostało ubezwłasnowolnione lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, a następnie, w czasie trwania związku, ubezwłasnowolnienie zostało uchylone albo umorzono, ukończono lub uchylono postępowanie upadłościowe. Między małżonkami, jeżeli nie zawarli umowy majątkowej, powstaje ustawowa wspólność majątkowa (por. art. 52 § 2).

Do majątku osobistego wchodzą zatem przedmioty majątkowe nabyte: po pierwsze, przed zawarciem małżeństwa; po drugie, nabyte po zawarciu małżeństwa, ale w czasie obowiązywania rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dorobków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »