Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-07-22

Kupiłem garaż przed ślubem (posiadam na niego faktury). Czy po rozwodzie żonie należy się jakaś część tego garażu? Dodam, że nie mamy rozdzielności majątkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?

Nie ma się Pan czego obawiać. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa (wspólności ustawowej) wchodzą w skład Pana majątku osobistego.

Powstanie wspólności ustawowej małżeńskiej najczęściej następuje jednocześnie z zawarciem małżeństwa. Możliwe są jednak sytuacje, gdy wspólność powstanie w innej chwili, już po zawarciu związku małżeńskiego.

Chodzi o przypadki następujące: po pierwsze, przed zawarciem małżeństwa nupturienci zawarli umowę majątkową małżeńską wprowadzającą z chwilą zawarcia związku rozdzielność majątkową (art. 51) albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków (art. 512), a następnie umowę taką rozwiązali.

Zgodnie z art. 47 § 2 rozwiązanie umowy pociąga za sobą powstanie ustawowej wspólności majątkowej, jeżeli małżeństwo trwa, a małżonkowie inaczej nie postanowili.

Po drugie, przed zawarciem małżeństwa jedno z małżonków zostało ubezwłasnowolnione lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, a następnie, w czasie trwania związku, ubezwłasnowolnienie zostało uchylone albo umorzono, ukończono lub uchylono postępowanie upadłościowe. Między małżonkami, jeżeli nie zawarli umowy majątkowej, powstaje ustawowa wspólność majątkowa (por. art. 52 § 2).

Do majątku osobistego wchodzą zatem przedmioty majątkowe nabyte: po pierwsze, przed zawarciem małżeństwa; po drugie, nabyte po zawarciu małżeństwa, ale w czasie obowiązywania rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dorobków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki