Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt w małżeństwie a rozwód - jak się zabezpieczyć?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-06-04

Planuję rozwód z żoną. Mamy dwójkę dzieci, wspólne konto (pożyczki) i dom z ogrodem. Planujemy wziąć pożyczkę hipoteczną na kolejny etap remontu i konsolidację poprzednich zadłużeń. Mam wątpliwości, czy powinienem w takiej sytuacji wchodzić w kolejne zadłużenie. Jak się zabezpieczyć na ewentualne problemy ze spłatą ze strony byłej żony? Czy warto brać hipotekę? Jak będzie z bezpieczeństwem wspólnych długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt w małżeństwie a rozwód - jak się zabezpieczyć?

Wspólne zadłużenie małżonków

Należy podnieść, iż zaciągnięcie zobowiązań finansowych wraz z żoną nie ma nic wspólnego z ewentualnym małżeństwem lub rozwodem, bowiem bank co do zasady nie rozróżnia okoliczności, czy będą Państwo trwali w małżeństwie czy też nie. Podnieść bowiem należy, iż nawet po rozwodzie, będą Państwo dla banku takimi samymi dłużnikami jak do tej pory, a wiec jeżeli kredyt hipoteczny zostanie podjęty przez Państwa oboje, to nawet orzeczenie rozwodu, a także podział majątku, nie wpłynie na Państwa sytuację jako dłużników, gdyż w dalszym ciągu będą Państwo zobowiązani wobec banku do spłaty kredytu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 366 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

Wspólne długi w banku

Zgodnie z art. 366 § 1 dłużnikami solidarnymi są dłużnicy zobowiązani w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Dopóki jednak wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego nie zostanie zaspokojona w całości, wszyscy dłużnicy pozostają zobowiązani.

Dłużnicy solidarni

Solidarność dłużników jest korzystna dla wierzycieli. Możliwość dochodzenia zaspokojenia wierzytelności od kilku podmiotów zawsze zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania należnego świadczenia. Z perspektywy wierzyciela dodatkowym walorem solidarności dłużników jest możliwość dokonania przez niego wyboru sposobu dochodzenia roszczenia od dłużników solidarnych. Wierzyciel może bowiem, co do zasady, w sposób nieskrępowany wybierać, czy będzie dochodzić swoich roszczeń od któregokolwiek z dłużników solidarnych, od kilku z nich lub od wszystkich łącznie.

Wybór wierzyciela w tym zakresie może zostać wyłączony jedynie w przypadku, gdy nosi on znamiona nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 Kodeksu cywilnego). Raz dokonany przez wierzyciela wybór sposobu dochodzenia roszczeń od dłużników solidarnych nie jest definitywny. W granicach prawa, określonych zwłaszcza przez przepisy prawa procesowego, wierzyciel może dokonywać zmiany sposobu dochodzenia roszczeń względem dłużników solidarnych, polegającej na poszerzeniu lub zawężeniu liczby dłużników, przeciwko którym dochodzi zaspokojenia roszczeń (tak: I. Rosenblüth, w: Korzonek, Rosenblüth, Komentarz KZ, 1934, t. I, s. 29).

Z uwagi na powyższe, o takiej sytuacji możemy mówić w Państwa sprawie, bowiem na skutek tego, że zawarliście lub zawrzecie Państwo umowę razem, staliście się Państwo dłużnikami solidarnymi dla banku – nieważne jest, czy będą Państwo kontynuowali małżeństwo.

Planowanie rozwodu a długi

Sąd także przy podziale majątku nie będzie decydował o spłacie kredytu – to bowiem, czy bank zwolni jednego dłużnika ze zobowiązania, zależy tylko od Państwa woli i banku. Jeżeli okaże się jednak, że żona przestanie spłacać swoją część kredytu, a Pan będzie opłacał całą należność, za cały ten okres należy się Panu roszczenie regresowe od byłej żony, tj. będzie mógł Pan dochodzić roszczenia o zwrot dokonanej spłaty w jej imieniu, a wiec z udziału, który przypadał jej z tytułu opłat. Nie ma to jednak nic wspólnego z rozwodem, bowiem zobowiązanie kredytowe stanowi zobowiązanie odrębne i sąd nie będzie w tym zakresie podejmował żadnej decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »