Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt na mieszkanie po rozdzielności majątkowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-14

Obecnie jestem w trakcie rozwodu z żoną. Podpisaliśmy notarialnie rozdzielność majątkową. Kilka dni po podpisaniu rozdzielności obydwoje wyraziliśmy zgodę na sprzedaż naszej głównej nieruchomości i pieniądze z tej sprzedaży wpłynęły podzielone po pół na osobiste konto każdego z nas (tak wynikało z umowy sprzedaży). Czy w takiej sytuacji połowa ze sprzedaży tej nieruchomości to już moje pieniądze i mogę na tej podstawie starać się o kredyt na mieszkanie, pomimo że nie mam jeszcze formalnie rozwodu ani nie było umowy o podział majątku? Nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, w której zapłacę zadatek na umowie przedwstępnej, a bank odrzuci mój wniosek ze względu na nieuregulowaną sytuację majątkową i stracę te pieniądze, albo, co gorsza, w sytuacji, gdy kredyt otrzymam, a żona będzie domagać się praw do tych pieniędzy mimo sprzedaży po ustanowieniu rozdzielności.

Zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego:

„§ 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej”.

Art. 47 § 1 dopuszcza zawarcie umowy, na której podstawie małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Tego rodzaju umowa może być zawarta również przed zawarciem małżeństwa. Jej celem jest wprowadzenie ustroju majątkowego regulującego stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami w inny sposób niż to przewidują przepisy o wspólności ustawowej. Regulowanie w drodze umowy stosunków majątkowych w sposób wskazany w art. 47 § 1 kro pozostawione jest swobodnemu uznaniu małżonków, bez potrzeby ustalania istnienia ważnych powodów potrzebnych do zniesienia wspólności ustawowej w drodze orzeczenia sądowego (art. 52 § 1). Notariusz więc nie musi ustalać nawet pobudek będących przyczyną umownego ukształtowania stosunków majątkowych między małżonkami.

Regułą jest, jak już wspomniano, powstanie rozdzielności majątkowej z chwilą zawarcia umowy. Małżonkowie jednak mogą określić w umowie późniejszy. Obowiązują inne zasady co do daty wyłączenia wspólności w drodze umowy niż zniesienia jej na podstawie orzeczenia sądu (art. 52). Według bowiem art. 52 § 2 rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach może to być więc dzień wcześniejszy niż wytoczenie powództwa. Według jednak uchwały SN z dnia 15 października 1991 r. (sygn. akt III CZP 96/91 OSNCP 1992/6 poz. 91) niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania rozwodu oraz zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną, obecnie ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Od dnia podpisania umowy znoszącej wspólność ustawową, małżonkowie stają się współwłaścicielami np. nieruchomości w częściach ułamkowych. Sprzedaliście nieruchomość jako współwłaściciele. Każdy pobrał należność według posiadanego udziału w nieruchomości.

Jedyny problem może pojawić się, jeśli żona w trakcie sprawy o podział majątku wykaże, że udziały w majątku wspólnym nie powinny wynosić 50% do 50%, tylko w innych proporcjach, wówczas może okazać się konieczne wyrównanie W innym wypadku nie będzie miała prawa do żądania podziału sumy, którą Pan otrzymał.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Skutki prawne intercyzy i separacji

Jestem żonaty od 20 lat. Mamy dwóch dorosłych synów, nie mieszkają z nami. Mieszkanie, w którym mieszkamy, jest wspólne. Żona ma od dwóch lat...

Zabezpieczenie majątku inną drogą niż intercyza

Otóż za rok będę wstępował w związek małżeński, więc moja mama poradziła mi, żebym w razie rozwodu przepisał na nią swoją część...

Obawy o losy wspólnego majątku

Jestem w związku małżeńskim od 13 lat. Mamy tylko wspólny majątek, nie mamy intercyzy. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę i chcemy budować na...

Zobowiązania wobec ZUS sprzed małżeństwa

W latach 2004–2008 prowadziłem działalność gospodarczą. W związku z prowadzeniem tej działalności powstały zaległości w ZUS-ie....

Czy podpisać intercyzę przedmałżeńską?

Za miesiąc biorę ślub. Chciałem się dowiedzieć, czy powinienem podpisać intercyzę przedmałżeńską z moją przyszłą żoną? Nadmieniam, że mam...

Dom kupiony przez męża za wspólne pieniądze, co należy się żonie?

Jestem 15 lat po ślubie, mój mąż od lat nadużywał alkoholu, znęcał się psychicznie i fizycznie nade mną i dziećmi, miał założoną niebieską...

Zabezpieczenie się od zdrady małżeńskiej

Jesteśmy małżeństwem od kilku lat. Mimo szczerych uczuć z obu stron oraz planów na spędzenie reszty życia razem, ze względu na pochodzenie...

Majątki osobiste a kupno wspólnego mieszkania

W sierpniu zawarliśmy związek małżeński. Przed ślubem posiadaliśmy majątki osobiste – mąż 40 tys. zł, a żona 30 tys. zł. W grudniu...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »