Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-09-16

Od kilkunastu lat jestem rozwiedziony. Alimenty na dzieci płaciłem nieregularnie. Syn ma 23 lata i pracuje. Córka ma 20 lat, pracuje i gdzieś się jeszcze uczy, bo przed kilku laty przerwała naukę i teraz próbuje to nadrobić. Kiedy wygasa mój obowiązek alimentacyjny wobec dzieci? Czy on się przedawnia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Czy zaległe alimenty mogą się przedawnić?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa, a właściwą drogą do realizacji roszczenia o zmianę obowiązku alimentacyjnego jest droga postępowania sądowego (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 października 1952 r., C 2034/52, NP 1953, nr 6, s. 20).

Przedawnić mogę się jedynie poszczególne raty alimentacyjne i te przedawniają się z upływem lat 3 jako świadczenia okresowe, o ile oczywiście nie zostanie złożony wniosek egzekucyjny o przymusowe wyegzekwowanie tych roszczeń.

Panu – jak odczytuję z treści pytania – raczej chodzi o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, co musi mieć miejsce w postępowaniu sądowym.

Powództwo o wygaśnięcie lub zawieszenie obowiązku alimentacyjnego 

Z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, ale w tej sprawie musiałby Pan wystąpić do sądu z powództwem o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego albo przynajmniej zmniejszenie alimentów.

W nauce prawa przez zmianę stosunków rozumie się wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Podobnie wskazuje się w judykaturze, czego przykładem może być np. treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 1292/98, zgodnie z którą zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 K.r.o., może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego, wobec odpadnięcia którejś z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy to po stronie uprawnionej, czy to po stronie zobowiązanej.

Usamodzielnienie się dzieci a obowiązek alimentacyjny względem nich

Skoro Pana dzieci podjęły zatrudnienie i są w stanie sfinansować całość lub przynajmniej część potrzeb, to znaczy, iż jest sens wystąpienia z takim powództwem. Dodatkowo, jeśli zmniejszyły się np. Pana dochody lub zwiększyły wydatki, jest to także argument przemawiający, jeśli nie za wygaśnięciem, to z pewnością za zmniejszeniem obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci.

Sugerowałabym zrobić to w miarę szybko, gdyż inaczej wciąż będzie Pan zmuszony płacić alimenty za kolejne miesiące.

Pozew taki, zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, powinien Pan wytoczyć przed sądem rejonowym – wydziałem rodzinnym i opiekuńczym (niezależnie od tego, że pierwotnie został on ustalony w wyroku rozwodowym). Ponieważ jest to pozew w postępowaniu spornym sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania pozwanych czyli dzieci. Jeśli będzie Pan potrzebował pomocy – oczywiście możemy dla Pana taki pozew napisać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Rozwód z winy małżonka a alimenty

Po 20 latach małżeństwa mąż mnie zdradził. Podjęliśmy próbę odbudowania naszego związku, ale wkrótce mąż stwierdził, że już nie potrafi ze mną...

Obniżenie alimentów do momentu znalezienia pracy

Jestem po rozwodzie, mam zasądzone 500 zł alimentów na dziecko. Od roku nie jestem w stanie ich płacić, ponieważ nie pracuję, jestem osobą bezrobotną bez...

Wnioskowanie o alimenty do byłego konkubenta

Jestem matką 2-letniego dziecka. Przedtem żyłam z jego ojcem w konkubinacie, ale obecnie nasz związek się skończył. Wyprowadziłam się do swojego...

Alimenty w wakacje

Jestem po rozwodzie, wychowuję dwoje nastoletnich dzieci, były mąż płaci na nie alimenty –1300 zł. Mieszka w stolicy i dobrze zarabia....

Alimenty na dzieci, które mieszkają za granicą

Od dwóch lat mieszkam z dziećmi w Wielkiej Brytanii. Były mąż oświadczył, że skoro mieszkam za granicą, nie będzie płacił alimentów, bo...

Wykazanie nakładów na nieruchomość męża po 20 latach małżeństwa

Po 20 latach małżeństwa wnoszę sprawę o rozwód bez orzekania o winie. W trakcie trwania naszego związku rodzice męża przepisali mu...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »