Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-09-16

Od kilkunastu lat jestem rozwiedziony. Alimenty na dzieci płaciłem nieregularnie. Syn ma 23 lata i pracuje. Córka ma 20 lat, pracuje i gdzieś się jeszcze uczy, bo przed kilku laty przerwała naukę i teraz próbuje to nadrobić. Kiedy wygasa mój obowiązek alimentacyjny wobec dzieci? Czy on się przedawnia?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa, a właściwą drogą do realizacji roszczenia o zmianę obowiązku alimentacyjnego jest droga postępowania sądowego (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 października 1952 r., C 2034/52, NP 1953, nr 6, s. 20).

Przedawnić mogę się jedynie poszczególne raty alimentacyjne i te przedawniają się z upływem lat 3 jako świadczenia okresowe, o ile oczywiście nie zostanie złożony wniosek egzekucyjny o przymusowe wyegzekwowanie tych roszczeń.

Panu – jak odczytuję z treści pytania – raczej chodzi o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, co musi mieć miejsce w postępowaniu sądowym.

Z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, ale w tej sprawie musiałby Pan wystąpić do sądu z powództwem o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego albo przynajmniej zmniejszenie alimentów.

W nauce prawa przez zmianę stosunków rozumie się wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Podobnie wskazuje się w judykaturze, czego przykładem może być np. treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 1292/98, zgodnie z którą zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 K.r.o., może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego, wobec odpadnięcia którejś z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy to po stronie uprawnionej, czy to po stronie zobowiązanej.

Skoro Pana dzieci podjęły zatrudnienie i są w stanie sfinansować całość lub przynajmniej część potrzeb, to znaczy, iż jest sens wystąpienia z takim powództwem. Dodatkowo, jeśli zmniejszyły się np. Pana dochody lub zwiększyły wydatki, jest to także argument przemawiający, jeśli nie za wygaśnięciem, to z pewnością za zmniejszeniem obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci.

Sugerowałabym zrobić to w miarę szybko, gdyż inaczej wciąż będzie Pan zmuszony płacić alimenty za kolejne miesiące.

Pozew taki, zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, powinien Pan wytoczyć przed sądem rejonowym – wydziałem rodzinnym i opiekuńczym (niezależnie od tego, że pierwotnie został on ustalony w wyroku rozwodowym). Ponieważ jest to pozew w postępowaniu spornym sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania pozwanych czyli dzieci. Jeśli będzie Pan potrzebował pomocy – oczywiście możemy dla Pana taki pozew napisać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozwód z winy małżonka – alimenty

Po 20 latach małżeństwa mąż mnie zdradził. Podjęliśmy próbę odbudowania naszego związku, ale wkrótce mąż stwierdził, że już nie potrafi ze mną...

Bezrobotny ojciec a alimenty

Jestem po rozwodzie, mam zasądzone 500 zł alimentów na dziecko. Od roku nie jestem w stanie ich płacić, ponieważ nie pracuję, jestem osobą bezrobotną bez...

Matka przywłaszczała sobie alimenty dzieci

Rodzice rozwiedli się 15 lat temu. Sąd zasądził ojcu alimenty na nas – czworo rodzeństwa (ułamkowo). Problem polega na tym, że my dzieci mamy: ja...

Ustalenia w sprawie alimentów

Rok temu podpisałem z matką mojego syna umowę o alimenty w formie aktu notarialnego. Obecnie chciałbym jednak zmienić ustalenia tej umowy...

Wnioskowanie o alimenty do byłego konkubenta

Jestem matką 2-letniego dziecka. Przedtem żyłam z jego ojcem w konkubinacie, ale obecnie nasz związek się skończył. Wyprowadziłam się do swojego...

Alimenty w wakacje

Jestem po rozwodzie, wychowuję dwoje nastoletnich dzieci, były mąż płaci na nie alimenty –1300 zł. Mieszka w stolicy i dobrze zarabia....

Alimenty na dzieci, które mieszkają za granicą

Od dwóch lat mieszkam z dziećmi w Wielkiej Brytanii. Były mąż oświadczył, że skoro mieszkam za granicą, nie będzie płacił alimentów, bo...

Pozwanie o alimenty w drugim kraju

Mam alimenty ustalone przez sąd w Polsce, które płacę regularnie. Była żona chce wyjechać z dzieckiem do Anglii i tam pozwać mnie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »