Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-09-16 • Aktualizacja: 2020-05-27

Sprawa dotyczy wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Od kilkunastu lat jestem rozwiedziony. Alimenty na dzieci płaciłem nieregularnie. Syn ma 23 lata i pracuje. Córka ma 20 lat, pracuje i gdzieś się jeszcze uczy, bo przed kilku laty przerwała naukę i teraz próbuje to nadrobić. Kiedy wygasa mój obowiązek alimentacyjny wobec dzieci? Czy on się przedawnia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Czy zaległe alimenty mogą się przedawnić?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa, a właściwą drogą do realizacji roszczenia o zmianę obowiązku alimentacyjnego jest droga postępowania sądowego (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 października 1952 r., C 2034/52, NP 1953, nr 6, s. 20).

Przedawnić mogę się jedynie poszczególne raty alimentacyjne i te przedawniają się z upływem lat 3 jako świadczenia okresowe, o ile oczywiście nie zostanie złożony wniosek egzekucyjny o przymusowe wyegzekwowanie tych roszczeń.

Panu – jak odczytuję z treści pytania – raczej chodzi o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, co musi mieć miejsce w postępowaniu sądowym.

Powództwo o wygaśnięcie lub zawieszenie obowiązku alimentacyjnego 

Z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, ale w tej sprawie musiałby Pan wystąpić do sądu z powództwem o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego albo przynajmniej zmniejszenie alimentów.

W nauce prawa przez zmianę stosunków rozumie się wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Podobnie wskazuje się w judykaturze, czego przykładem może być np. treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 1292/98, zgodnie z którą zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 K.r.o., może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego, wobec odpadnięcia którejś z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy to po stronie uprawnionej, czy to po stronie zobowiązanej.

Usamodzielnienie się dzieci a obowiązek alimentacyjny względem nich

Skoro Pana dzieci podjęły zatrudnienie i są w stanie sfinansować całość lub przynajmniej część potrzeb, to znaczy, iż jest sens wystąpienia z takim powództwem. Dodatkowo, jeśli zmniejszyły się np. Pana dochody lub zwiększyły wydatki, jest to także argument przemawiający, jeśli nie za wygaśnięciem, to z pewnością za zmniejszeniem obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci.

Sugerowałabym zrobić to w miarę szybko, gdyż inaczej wciąż będzie Pan zmuszony płacić alimenty za kolejne miesiące.

Pozew taki, zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, powinien Pan wytoczyć przed sądem rejonowym – wydziałem rodzinnym i opiekuńczym (niezależnie od tego, że pierwotnie został on ustalony w wyroku rozwodowym). Ponieważ jest to pozew w postępowaniu spornym sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania pozwanych czyli dzieci. Jeśli będzie Pan potrzebował pomocy – oczywiście możemy dla Pana taki pozew napisać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »