Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy można starać się o uznanie dziecka?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 2015-03-02

Czy na spawie o zaprzeczenie ojcostwa ojciec może uznać dziecko, czy można taki wniosek złożyć dopiero po uprawomocnieniu się wyroku o zaprzeczenie ojcostwa?

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone (ojciec dziecka z łatwością może obalić domniemanie składając określone oświadczenie), ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu.

Zgodnie z przepisami (art. 84–86) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka (okres koncepcyjny)”. Zaznaczyć należy, że okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Jeżeli w okresie wyżej wskazanym obcowała Pani z ojcem dziecka, to może on wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa na drodze postępowania sądowego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z przepisami prawa rodzinnego „sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności”.

Prawo do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa nie ulega przedawnieniu, jednakże ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Praktyka nie wyklucza takiego pozwu, jeśli złożony będzie przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Ciężar dowodu spoczywa na stronie powodowej. W przypadku zatem gdyby ojciec dziecka wystąpił z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa, będzie musiał udowodnić, że w okresie koncepcyjnym miało miejsce współżycie z Panią. Postępowanie dowodowe w takiej sytuacji „odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleca przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany)” – art. 235 Kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawa o uznanie ojcostwa nie może być jednak przedmiotem sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, albowiem sprawa, która w chwili obecnej toczy się przed sądem, dotyczy sprawy przedmiotowo innej aniżeli uznanie ojcostwa, a poza tym osoba, która chce uznać dziecko, nie jest stroną toczącego się postępowania. Należy zatem poczekać do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Zabranie dziecka za granicę

Czy jeżeli jestem po rozwodzie i oboje jako rodzice sprawujemy opiekę nad dzieckiem (15 lat), to mogę wyjechać z nim za granicę na stałe bez...

Odzyskanie dziecka i rozwód z mężem, który stosuje przemoc

Rok temu córka odeszła od męża, który ją bił i znęcał się nad nią psychicznie. Mąż pozwolił jej odejść, ale bez dziecka. W sądzie zawarli...

Ustalenie ojcostwa jeszcze przed narodzinami dziecka

Jestem w związku z mężatką. Spodziewa się naszego dziecka. Chcę uznać dziecko za swoje i mieć pełne prawa rodzicielskie. Jak możemy to...

Wyprowadzka żony ze wspólnym dzieckiem i utrudnianie kontaktów

Żona wyprowadziła się z naszą córką do swoich rodziców. Twierdzi, że karmi ją piersią i nie mogę jej brać na cały dzień co tydzień,...

Wyjazd dziecka na stałe za granicę – sprzeciw ojca

Mam za sobą nieudane małżeństwo, w wyroku rozwodowym (z 2008 r.) sąd powierzył mi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad naszym synem, zastrzegając...

Czy dziecko zostanie ze mną, mimo że nie mam swojego mieszkania?

Ze względu na kłopoty małżeńskie decydujemy się z mężem na rozwód. Mamy jednak 3-letnie dziecko, a nasze mieszkanie należy wyłącznie do...

Wystąpienie o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Mam ogromny problem z kontaktami z 9-letnią córką – moja była żona za wszelką cenę chce mi je ograniczyć. Chciałem mieć kontakt...

Udziały w mieszkaniu należące do matki i dziecka

W 2007 r. dokonałam zakupu 4/10 części mieszkania, a 6/10 tego mieszkania kupił ojciec mojego dziecka, dokonując na jego rzecz darowizny (córka ma 10...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »