Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy można starać się o uznanie dziecka?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 2015-03-02 • Aktualizacja: 2019-12-07

Czy na spawie o zaprzeczenie ojcostwa ojciec może uznać dziecko, czy można taki wniosek złożyć dopiero po uprawomocnieniu się wyroku o zaprzeczenie ojcostwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone (ojciec dziecka z łatwością może obalić domniemanie składając określone oświadczenie), ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu.

Zgodnie z przepisami (art. 84–86) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka (okres koncepcyjny)”. Zaznaczyć należy, że okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Jeżeli w okresie wyżej wskazanym obcowała Pani z ojcem dziecka, to może on wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa na drodze postępowania sądowego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z przepisami prawa rodzinnego „sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności”.

Prawo do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa nie ulega przedawnieniu, jednakże ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Praktyka nie wyklucza takiego pozwu, jeśli złożony będzie przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Ciężar dowodu spoczywa na stronie powodowej. W przypadku zatem gdyby ojciec dziecka wystąpił z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa, będzie musiał udowodnić, że w okresie koncepcyjnym miało miejsce współżycie z Panią. Postępowanie dowodowe w takiej sytuacji „odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleca przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany)” – art. 235 Kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawa o uznanie ojcostwa nie może być jednak przedmiotem sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, albowiem sprawa, która w chwili obecnej toczy się przed sądem, dotyczy sprawy przedmiotowo innej aniżeli uznanie ojcostwa, a poza tym osoba, która chce uznać dziecko, nie jest stroną toczącego się postępowania. Należy zatem poczekać do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika » Zadaj pytanie »