Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie alimenty na dzieci i żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2014-09-19

Jakich mogę się spodziewać alimentów na dzieci i ewentualnie żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało? Rozumiem, że na wysokość alimentów wpływa wiele czynników, ale może są jakieś widełki kwotowe przy danych dochodach.

Nasza sytuacja przedstawia się następująco: ja i żona mamy po 40 lat i wykształcenie średnie. Mamy dwójkę dzieci w wieku 13 i 4 lata. Moje dochody to około 8 tys. zł, a żona zarabia najniższą krajową. Myślę, że mogłaby zarabiać znacznie więcej, bo nie brak u nas możliwości, ale ona to zajęcie traktuje jak hobby. Oboje chcemy rozwodu, ale żona nie chce składać pozwu. Czy to rzeczywiście ma znaczenie, kto złoży wniosek rozwodowy?

Posiadamy mieszkanie własnościowe, które zamierzam zostawić żonie i dzieciom, a sobie coś wynająć. Czy to miałoby wpływ na zasądzenie niższych alimentów? Starsze dziecko zadeklarowało, że mogłoby mieszkać ze mną. Czy sąd się na to zgodzi i jak wtedy będzie z alimentami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie alimenty na dzieci i żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało?

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Na wstępie potwierdzę, że w przedmiotowej sprawie mogą wchodzić w grę nie tylko alimenty na dzieci, ale i na żonę.

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż w przedmiotowej sprawie należy wskazać nie tylko na alimenty na rzecz dzieci, ale także na alimenty na rzecz małżonki (wskazuje Pan bowiem na wolę wystąpienia z powództwem o rozwód).

Pozwolę sobie zatem w pierwszej kolejności opisać kwestię alimentów na rzecz dzieci, a następnie przejść do alimentów na rzecz małżonki – w razie orzeczenia rozwodu.

Wyraźnie podkreślić należy, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje jakichkolwiek kwot będących kwotami granicznymi dla wysokości alimentów. Dla Pana istotne znaczenie ma przepis art. 135 § 1 K.r.o., zgodnie z którym: zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Innymi słowy widełki, o które Pan pyta, w obowiązującym prawie są kształtowane przez zwroty: „usprawiedliwione potrzeby uprawnionego” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego”.

Czy wysokie dochody zobowiązanego będą miały przełożenie na wysokość alimentów?

Z podanych przez Pana informacji wynika, że uzyskiwane przez Pana dochody są bardzo duże, a to z kolei znajdzie swoje przełożenie na wysokość alimentów zasądzonych na rzecz dzieci lub dziecka. Nie bez znaczenia dla wysokości alimentów jest także to, czy rodzic, który z dzieckiem nie mieszka, łoży na jego utrzymanie więcej niż to zostało określone wyrokiem sądu, tj. czy w czasie realizowania prawa do kontaktów z dzieckiem zabiera je do kina, na lodowisko, na wakacje, partycypuje w zakupie wyprawki szkolnej, kupuje prezenty i upominki, odzież itp. Jeżeli rodzic, z którym dziecko nie mieszka, łoży na jego utrzymanie także w taki sposób, przejmując niejako na siebie także ciężar wychowania dziecka, wówczas alimenty są odpowiednio pomniejszane. Jeżeli natomiast rodzic nie realizuje prawa kontaktów z dzieckiem, nie łoży ponad to, co określone w wyroku na dziecko, alimenty odpowiednio są wyższe. Przyjmuje się, iż nawet o około 25% wysokość żądanych alimentów może być pomniejszony.

Każde dziecko ma inne potrzeby w zależności od swojego wieku oraz stanu zdrowia. Przyjmując, iż Pana dzieci są zdrowe, ich usprawiedliwione potrzeby kształtowane są wyłącznie z uwagi na wiek oraz zainteresowania.

Na sprawie rozwodowej może Pan wnosić o ustalenie miejsca zamieszkania syna z Panem i jednocześnie zniesienia alimentów na rzecz dzieci, albowiem wówczas dojdzie do sytuacji, kiedy każde z Państwa będzie wychowywało i łożyło na utrzymanie dziecka. Przyjmując na wychowanie syna, Pana obowiązek będzie większy, w porównaniu z obowiązkiem małżonki, albowiem różnica wieku między rodzeństwem jest znaczna.

Rozwód i rozdzielenie rodzeństwa między rodziców

Żądanie ustalenia miejsca pobytu syna przy Panu może jednak nie znaleźć zrozumienia w oczach sądu. W tego rodzaju sprawie koniecznym będzie dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (RODK) na okoliczność ustalenia woli dzieci, z którym z rodziców chcą przebywać. Na ustalenie miejsca pobytu syna przy Panu będą zatem miały istotne znaczenia wyjaśnienia syna przed komisją RODK.

To, kto wystąpi z pozwem o rozwód, nie ma dla Pana istotnego znaczenia, co nie oznacza, że pozew nie powinien być profesjonalnie sporządzony. Wskazuje Pan, iż małżonka jest stroną, która chce rozwodu. Nie podaje Pan natomiast, czy wolą Państwa jest orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie (jeżeli tak, to jakiej: wyłączna wina któregoś z Państwa, wina obojga małżonków), czy też bez orzekanie o winie.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (rozwód bez orzekania o winie lub wina obojga małżonków) i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Alimenty na żonę po rozwodzie 

W mojej ocenie każda sytuacja, za wyjątkiem rozwodu z wyłącznej winy Pana małżonki, rodzi niebezpieczeństwo dochodzenia od Pana przez Pana małżonkę alimentów na swoje utrzymanie. Gdyby zaistniała taka sytuacja, należy podnosić, iż jak przyjmuje się w orzecznictwie, dorosła osoba może dochodzić alimentów od małżonka tylko wówczas, gdy mimo obiektywnych możliwości podjęcia lepszej zarobkowo pracy nie była w stanie podjąć takiej pracy lub znaleźć takiej pracy. Każda osoba dorosła, zdrowa, wykształcona, w pierwszej kolejności winna podjąć próbę usamodzielnienia się życiowego, by móc następnie wystąpić z określonym żądaniem do np. byłego współmałżonka. Wyraźnie podkreślić należy, iż uznanie Pana za winnego rozkładu pożycia znacznie ułatwi dochodzenie od Pana alimentów, albowiem porównując Państwa zarobki, nie ulega wątpliwości, iż standard życia Pana małżonki pogorszy się, a to wówczas rodzi po jej stronie prawo do alimentów. W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie lub rozwodu z winy obojga alimenty będą możliwe tylko wówczas, jeżeli małżonka znajdzie się w niedostatku, a to wykazać – jak mniemam – w zaistniałej sytuacji będzie jej bardzo ciężko.

Pozostawienie mieszkania żonie po rozwodzie a wysokość alimentów na dzieci i małżonkę

Jeżeli zdecydowałby się Pan pozostawić małżonce mieszkanie, powyższe znacznie wpłynie na wysokość alimentów na dzieci jak i na nią (w razie gdyby z takim żądaniem wystąpiła, a sąd uznałby je za zasadne).

Reasumują, jak sam Pan widzi, sprawa jest wielowątkowa i w mojej ocenie dobrze byłoby, gdyby pewne ustalenia poczynione zostały między Państwem. Między innymi mogą Państwo sami wyliczyć, jakie powinny być alimenty, jeśli Pan zarabia dużo więcej niż żona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki