Kategoria: Alimenty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie alimenty na dzieci i żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało?

Marek Gola • Opublikowane: 2014-09-19

Jakich mogę się spodziewać alimentów na dzieci i ewentualnie żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało? Rozumiem, że na wysokość alimentów wpływa wiele czynników, ale może są jakieś widełki kwotowe przy danych dochodach.

Nasza sytuacja przedstawia się następująco: ja i żona mamy po 40 lat i wykształcenie średnie. Mamy dwójkę dzieci w wieku 13 i 4 lata. Moje dochody to około 8 tys. zł, a żona zarabia najniższą krajową. Myślę, że mogłaby zarabiać znacznie więcej, bo nie brak u nas możliwości, ale ona to zajęcie traktuje jak hobby. Oboje chcemy rozwodu, ale żona nie chce składać pozwu. Czy to rzeczywiście ma znaczenie, kto złoży wniosek rozwodowy?

Posiadamy mieszkanie własnościowe, które zamierzam zostawić żonie i dzieciom, a sobie coś wynająć. Czy to miałoby wpływ na zasądzenie niższych alimentów? Starsze dziecko zadeklarowało, że mogłoby mieszkać ze mną. Czy sąd się na to zgodzi i jak wtedy będzie z alimentami?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Na wstępie potwierdzę, że w przedmiotowej sprawie mogą wchodzić w grę nie tylko alimenty na dzieci, ale i na żonę.

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż w przedmiotowej sprawie należy wskazać nie tylko na alimenty na rzecz dzieci, ale także na alimenty na rzecz małżonki (wskazuje Pan bowiem na wolę wystąpienia z powództwem o rozwód).

Pozwolę sobie zatem w pierwszej kolejności opisać kwestię alimentów na rzecz dzieci, a następnie przejść do alimentów na rzecz małżonki – w razie orzeczenia rozwodu.

Wyraźnie podkreślić należy, iż Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje jakichkolwiek kwot będących kwotami granicznymi dla wysokości alimentów. Dla Pana istotne znaczenie ma przepis art. 135 § 1 K.r.o., zgodnie z którym: zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Innymi słowy widełki, o które Pan pyta, w obowiązującym prawie są kształtowane przez zwroty: „usprawiedliwione potrzeby uprawnionego” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego”.

Z podanych przez Pana informacji wynika, że uzyskiwane przez Pana dochody są bardzo duże, a to z kolei znajdzie swoje przełożenie na wysokość alimentów zasądzonych na rzecz dzieci lub dziecka. Nie bez znaczenia dla wysokości alimentów jest także to, czy rodzic, który z dzieckiem nie mieszka, łoży na jego utrzymanie więcej niż to zostało określone wyrokiem sądu, tj. czy w czasie realizowania prawa do kontaktów z dzieckiem zabiera je do kina, na lodowisko, na wakacje, partycypuje w zakupie wyprawki szkolnej, kupuje prezenty i upominki, odzież itp. Jeżeli rodzic, z którym dziecko nie mieszka, łoży na jego utrzymanie także w taki sposób, przejmując niejako na siebie także ciężar wychowania dziecka, wówczas alimenty są odpowiednio pomniejszane. Jeżeli natomiast rodzic nie realizuje prawa kontaktów z dzieckiem, nie łoży ponad to, co określone w wyroku na dziecko, alimenty odpowiednio są wyższe. Przyjmuje się, iż nawet o około 25% wysokość żądanych alimentów może być pomniejszony.

Każde dziecko ma inne potrzeby w zależności od swojego wieku oraz stanu zdrowia. Przyjmując, iż Pana dzieci są zdrowe, ich usprawiedliwione potrzeby kształtowane są wyłącznie z uwagi na wiek oraz zainteresowania.

Na sprawie rozwodowej może Pan wnosić o ustalenie miejsca zamieszkania syna z Panem i jednocześnie zniesienia alimentów na rzecz dzieci, albowiem wówczas dojdzie do sytuacji, kiedy każde z Państwa będzie wychowywało i łożyło na utrzymanie dziecka. Przyjmując na wychowanie syna, Pana obowiązek będzie większy, w porównaniu z obowiązkiem małżonki, albowiem różnica wieku między rodzeństwem jest znaczna.

Żądanie ustalenia miejsca pobytu syna przy Panu może jednak nie znaleźć zrozumienia w oczach sądu. W tego rodzaju sprawie koniecznym będzie dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego (RODK) na okoliczność ustalenia woli dzieci, z którym z rodziców chcą przebywać. Na ustalenie miejsca pobytu syna przy Panu będą zatem miały istotne znaczenia wyjaśnienia syna przed komisją RODK.

To, kto wystąpi z pozwem o rozwód, nie ma dla Pana istotnego znaczenia, co nie oznacza, że pozew nie powinien być profesjonalnie sporządzony. Wskazuje Pan, iż małżonka jest stroną, która chce rozwodu. Nie podaje Pan natomiast, czy wolą Państwa jest orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie (jeżeli tak, to jakiej: wyłączna wina któregoś z Państwa, wina obojga małżonków), czy też bez orzekanie o winie.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (rozwód bez orzekania o winie lub wina obojga małżonków) i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W mojej ocenie każda sytuacja, za wyjątkiem rozwodu z wyłącznej winy Pana małżonki, rodzi niebezpieczeństwo dochodzenia od Pana przez Pana małżonkę alimentów na swoje utrzymanie. Gdyby zaistniała taka sytuacja, należy podnosić, iż jak przyjmuje się w orzecznictwie, dorosła osoba może dochodzić alimentów od małżonka tylko wówczas, gdy mimo obiektywnych możliwości podjęcia lepszej zarobkowo pracy nie była w stanie podjąć takiej pracy lub znaleźć takiej pracy. Każda osoba dorosła, zdrowa, wykształcona, w pierwszej kolejności winna podjąć próbę usamodzielnienia się życiowego, by móc następnie wystąpić z określonym żądaniem do np. byłego współmałżonka. Wyraźnie podkreślić należy, iż uznanie Pana za winnego rozkładu pożycia znacznie ułatwi dochodzenie od Pana alimentów, albowiem porównując Państwa zarobki, nie ulega wątpliwości, iż standard życia Pana małżonki pogorszy się, a to wówczas rodzi po jej stronie prawo do alimentów. W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie lub rozwodu z winy obojga alimenty będą możliwe tylko wówczas, jeżeli małżonka znajdzie się w niedostatku, a to wykazać – jak mniemam – w zaistniałej sytuacji będzie jej bardzo ciężko. Jeżeli zdecydowałby się Pan pozostawić małżonce mieszkanie, powyższe znacznie wpłynie na wysokość alimentów na dzieci jak i na nią (w razie gdyby z takim żądaniem wystąpiła, a sąd uznałby je za zasadne).

Reasumują, jak sam Pan widzi, sprawa jest wielowątkowa i w mojej ocenie dobrze byłoby, gdyby pewne ustalenia poczynione zostały między Państwem. Między innymi mogą Państwo sami wyliczyć, jakie powinny być alimenty, jeśli Pan zarabia dużo więcej niż żona.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Co robić, gdy mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka?

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy mój mąż nie daje pieniędzy na utrzymanie dziecka? Czy mogę złożyć w sądzie wniosek o alimenty, mimo że nie mam rozwodu i raczej prędko nie będę go miała? Mieszkam z mężem, który nie partycypuje w kosztach utrzymania domu. Wszystkie opłaty ponosi mój tata. Natomiast mój mąż nie daje pieniędzy ani na dom, ani na ubrania, buty czy zabawki dla naszego synka. Jedynie od czasu do czasu zrobi zakupy spożywcze (z mniejszymi lub większymi problemami), o które go proszę. Wstępnie napisałam wniosek o alimenty – przesyłam go w załączniku. Bardzo proszę o analizę tego wniosku i jakieś wskazówki.

Alimenty na pracujące dziecko, ale nie uczące się

Mam zasądzone alimenty. 20-letni syn zakończył naukę w technikum, dalej uczyć się nie chciał. Teraz nie powiadamia mnie o dalszych swoich losach. Wiem jednak, że pracuje. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

Alimenty na studiujące dzieci

Jestem po rozwodzie. Moje dzieci (bliźniaki) bez mojej wiedzy i zgody podjęły studia w innym mieście. Ja mam 62 lata, jestem bezrobotny, czeka mnie rehabilitacja biodra z własnej kieszeni. Czy muszę łożyć na dzieci w tej sytuacji? Jak się bronić przed alimentami?

Podjęcie pracy dorywczej a alimenty

Moja córka ma 20 lat, studiuje dziennie, ale chce podjąć dorywczą pracę w weekendy. Otrzymuje alimenty od ojca, z którym jestem rozwiedziona. Czy podjęcie takiej pracy przez nią uniemożliwi jej dalsze pobieranie alimentów?

Alimenty dla dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Proszę o podanie konkretnego orzecznictwa w sprawie wstrzymania bądź anulowania obowiązku alimentacyjnego względem nieletniego dziecka będącego na całkowitym utrzymaniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dziecko jest już pełnoletnie, ale chciałbym uchylić orzeczenie w sprawie alimentów 2 lata wstecz. Dziecko otrzymywało świadczenia z urzędu miasta, a alimenty trafiały do rąk matki – która już nie była do tego uprawniona.

Niepoinformowanie osoby zobowiązanej do alimentacji o zmianie wyroku

Czy mogę się odwołać od wyroku sądowego o podwyższenie alimentów bez mojej wiedzy? Nie zostałem o tym poinformowany, a jestem zobowiązany do alimentacji mojego dziecka. Przebywam za granicą, ale mam niskie zarobki. Co powinienem teraz zrobić?

O jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Mieszkam z żoną i 11-miesięcznym synkiem. Mam też dwoje synów z czasów młodości z innych związków. Jeden ma 17 lat i dostaje ode mnie 550 zł alimentów, drugi ma 15 lat i płacę 200 zł alimentów. Sam zarabiam łącznie ok. 5200 zł na rękę. Spłacam kredyt, żona nie pracuje. Matka chłopca 15-letniego żąda podwyższenia alimentów, ale woli się dogadać poza sądem. O jaką sumę może wystąpić matka dziecka? Dodam, że mam ograniczone prawa rodzicielskie. Na jaką kwotę powinienem się zgodzić?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »