Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki adres podać we wniosku o podwyższenie alimentów, jeśli ojciec jest za granicą?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-24

Chciałabym złożyć pozew o podwyższenie alimentów, które zostały zasądzone 10 lat temu. Ojciec dziecka od kilku lat mieszka i pracuje w UK i z dzieckiem się nie widuje. Jaki adres podać we wniosku: miejsca zameldowania, gdzie mieszkają jego rodzice, czy jego aktualny adres zamieszkania? Wiem, gdzie mieszka i pracuje. Czy mam szansę na podwyższenie alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Innymi słowy, właściwy może być sąd miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe stanowi wyjątek od ogólnej reguły, że sprawę wytacza się przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Z tego względu miejsce zamieszkania ojca nie ma dla jurysdykcji krajowej większego znaczenia.

Rozstrzygając, jaki adres ojca dziecka wskazać, powinna Pani ustalić, czy ojciec nadal jest zameldowany w Polsce. Jeżeli ojciec jest zameldowany w Polsce, wówczas nie ma przeciwwskazać, by wskazać jako miejsce zamieszkania ojca miejsce zameldowania. Sądy bardzo często w tego rodzaju sprawach uznają, że osoby dorosłe powinny same zadbać należycie o swoje interesy i jeżeli nie mieszkają w danym miejscu, to powinny się z niego wymeldować. W sytuacji skierowania pisma do miejsca zameldowania w najgorszym wypadku rodzice ojca dziecka wskażą, że osoba ta nie zamieszkuje w tym miejscu i konieczne będzie wskazywanie adresu angielskiego.

W mojej ocenie powinna Pani wskazać jako adres dla doręczeń miejsce zameldowania w Polsce z jednoczesnym podkreśleniem, że ojciec przebywa w Anglii, ale nie ma Pani wiedzy, czy adres, który Pani posiada, jest prawdziwy, z uwagi na powyższe wskazuje Pani miejsce zamalowania, w którym zamieszkują rodzice ojca dziecka.

W pozwie o alimenty proszę zwrócić się do sądu, by ten zażądał od ojca dziecka rozliczenia podatkowego za okres ostatnich 3 lat, a nadto wskazania banku, w którym osoba ta ma rachunek bankowy celem zwrócenia się przez sąd do banku o przedstawienie historii transakcji na rachunku bankowym za ostatnie 12 miesięcy.

Szanse na podwyższenie alimentów są, ale tylko wówczas jeśli uprzednio (podczas sprawy o alimenty) ojciec nie pracował w Anglii lub jego zarobki były znaczenie niższe aniżeli obecnie. Na wysokość alimentów wpływ mają także usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zachodzi pytanie, jakie potrzeby zostały wzięte pod uwagę w sprawie poprzedniej i jakie wartości przyjęto. Proszę udać się do sądu, przed którym toczyła się ostatnia sprawa, i wnosić o wgląd do akt celem zapoznania się z uzasadnieniem wyroku (mam nadzieję, że takowe zostało sporządzone na wniosek którejś ze stron) i ustalić, co wówczas sąd wziął pod uwagę, czego nie brał pod uwagę i dlaczego. Do tego rodzaju sprawy należy przygotować się pod kątem dokumentacji określającej koszty utrzymania dziecka. Dobrze byłoby gdyby dysponowała Pani fakturami imiennymi potwierdzającymi koszty utrzymania dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Po jakim czasie alimenty ulegają przedawnieniu?

Czy zaległe alimenty ulegają przedawnieniu? Jeśli tak, to po jakim czasie? Dodam, że mój dorosły syn zrezygnował z bieżącej egzekucji alimentów dwa...

 

Brak kontaktów z pełnoletnią córką a alimenty

Córka ma 23 lata, studiowała germanistykę. W 2015 r. wyjechała do Niemiec i jest tam do chwili obecnej. Zmieniała już 3 razy uczelnię. Ja jestem...

 

Wyprowadzka z domu 18-latka a alimenty

Płacę alimenty na trójkę dzieci. Najstarsze z nich, syn – 5 miesięcy temu skończył 18 lat. Przestał chodzić do szkoły (ale formalnie jeszcze...

 

Zrzeczenie się alimentów na córkę przez matkę

Córka ma 14 lat. Zrobiłem test DNA i okazało się, że nie jestem jej ojcem biologicznym. Od jej narodzin płacę alimenty (nie są zasądzone przez sąd),...

 

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Płacę regularnie alimenty na syna. Syn ma 21 lat. Uczył się w trybie niestacjonarnym, obecnie nie kontynuuje nauki. Chciałbym złożyć pozew do sądu...

 

Ponowne wyjście za mąż a alimenty na dzieci

Mam pytanie związane z ponownym wyjściem za mąż a kwestią alimentów na dzieci. Jestem po rozwodzie i mam przyznane alimenty na dzieci. Czy po...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »