Kategoria: Dzieci

Jak wyjechać z dzieckiem za granicę?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-06-02

Ojciec dziecka nie wyraża zgody na żadne wyjazdy dziecka za granicę. Paszport dostałam za zgodą sądu. W 2014 r. wystąpiłam o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej, ale skończyło się wyrokiem, że miejsce pobytu i zamieszkania dziecka jest przy mnie, lecz ojcu nie ograniczono władzy. Jestem bezrobotna i mam możliwość wyjazdu do pracy za granicę. Jak mogę wyjechać z dzieckiem, nie ponosząc konsekwencji? Porozumienie z ojcem jest nie możliwe. Byliśmy już u dwóch mediatorów – bez rezultatu.

Jeżeli jest tak, jak Pani pisze, że droga mediacyjna została wyczerpana, a posiada Pani paszport dziecka w wyniku zastępczej zgody w postaci orzeczenia sądowego – tak samo proponuje rozwiązać aktualny brak zgody ojca, tj. poprzez złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o zgodę na wyjazd dziecka za granice. Ważne, aby we wniosku umotywować i poprzeć dowodami opisany przez Panią stan sprawy, bo z samego faktu posiadania zgody sądu na paszport nie wynika automatycznie zgoda na wyjazd za granicę o takim charakterze, jak Pani opisuje. Konieczne więc będzie przywołanie takich faktów i dowodów jak:

  1. posiadany już paszport,
  2. orzeczenie miejsca zamieszkania i stałego pobytu dziecka przy matce,
  3. wyczerpanie polubownej drogi (mediacje) bez oczekiwanego skutku,
  4. aktualny status bezrobotnej i podyktowana tym konieczność wyjazdu za granice,
  5. na pewno – priorytetem (jak zawsze) w tego typu sprawach jest wykazanie, że powyższe ma na celu i uwzględnia dobro małoletniego dziecka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »