Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-11-20 • Aktualizacja: 2020-05-27

Mam 9-letniego syna, wychowuję go zupełnie sama. Nie ma w akcie urodzenia wpisanego ojca. Chciałabym to zrobić, ale ojciec dziecka się nie zgadza. Co mogę zrobić, skoro ja mieszkam w UK, a ojciec dziecka w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?

Kto może wystąpić z żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa?

Na wstępie pozwolę sobie przytoczyć przepis regulujący to, w jakim kraju musi odbyć się cała procedura.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego ustalenie pochodzenia dziecka podlega prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodzenia. Na podstawie art. 55 ust. 2 „jeżeli prawo ojczyste dziecka z chwili jego urodzenia nie przewiduje sądowego ustalenia ojcostwa, do sądowego ustalenia ojcostwa stosuje się prawo ojczyste dziecka z chwili ustalenia pochodzenia dziecka”.

W związku z tym procedurę należy przeprowadzić w Polsce i według polskiego prawa.

Przywołam zatem przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który należy uznać za punkt odniesienia dla poruszonego przez Panią zagadnienia:

„Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni”.

Dziecko ma 9 lat, z pytania nie wynika, aby była Pani zamężna, zatem właśnie na bazie tego przepisu może Pani przeprowadzić procedurę ustalenia ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego

Taki pozew może Pani sformułować sama na podstawie wzorów, które są z łatwością dostępne w Internecie. Sprawy o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych (art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka (art. 32 Kodeksu). O ile nie wymeldowywaliście się Państwo ze swojego stałego miejsca zamieszkania w Polsce, proszę złożyć powództwo w sądzie odpowiednim dla Państwa meldunku.

W sprawie bardzo ważny jest też art. 143 tej samej ustawy: „jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe”.

Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

Pozew o ustalenie ojcostwa oraz roszczeń alimentacyjnych

A zatem dziecko i matka mogą najpierw wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa, a następnie z roszczeniami majątkowymi. Celowe jest jednak dochodzenie w jednym pozwie dwóch roszczeń, tj. ustalenia ojcostwa oraz roszczeń alimentacyjnych. Do roszczeń, o których mowa w art. 143 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, należy również zaliczyć roszczenia z art. 141 § 1, czyli żądanie pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Z praktycznego punktu widzenia może być dla Pani również istotne, że na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych. Zgodnie z art. 96 ust. 4 „w wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »