Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć stawienia się na sprawie o podwyższenie alimentów?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-08

Mam dwoje dzieci, które mieszkają ze swoim ojcem. Ja mieszkam za granicą. Czy jeżeli mąż wystąpi o podwyższenie alimentów, to mogę uniknąć stawienia się na rozprawie? Na co powinnam uważać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

W pierwszej kolejności pozwoli Pani, że wskaże na przepis art. 135 § 1 K.r.io., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że potrzeby dzieci wraz z ich wiekiem będą wyższe, ale nie można zapominać, że wysokość świadczenia alimentacyjnego jest uzależniona także od Pani zarobkowych i majątkowych możliwości.

Zachodzi nadto pytanie, czy jest Pani zameldowana w Polsce. Jeżeli tak, radzę się wymeldować, bowiem ojciec dziecka, znając ten adres, ma możliwość jego wskazania i uzyskania wyroku zaocznego. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Jeżeli będzie Pani zameldowana w Polsce, wówczas sąd po sprawdzeniu, czy odpis pozwu został wysłany na adres Pani zameldowania, będzie mógł wydać wyrok zaoczny.

Wymeldowanie także nie czyni Panią bezpieczną, gdyż w tej sytuacji sąd na wniosek powoda będzie mógł ustanowić dla Pani kuratora dla doręczeń. Powyższe powoduje jednak, ze ktoś w Pani imieniu zajmuje stanowiska, a bynajmniej teoretycznie takie stanowisko powinno zostać zajęte. Wymeldowując się z Polski ,winna Pan jednak co najmniej raz na 2 miesiące zadzwonić do sądu miejsca zamieszkania dzieci celem ustalenia przez Biuro Obsługi Interesanta (BOI), czy przeciwko Pani toczy się jakaś sprawa, a jeżeli tak, kto jest stroną, o co i od kiedy. Samokontrola jest zatem najlepszym sposobem ochrony, bowiem wymeldowanie chroni Pani przed wyrokiem zaocznym, ale nie przed wyrokiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Przedawnienie roszczeń o alimenty

Mam 24 lata. W 2000 r. ojciec miał zasądzone alimenty, które były wypłacane z funduszu alimentacyjnego do końca kwietnia 2005 r. Później nie...

 

Wydzielanie pieniędzy na utrzymanie rodziny przez męża pracującego za granicą

Dwa lata temu mąż wyjechał do pracy do Niemiec, ja z dzieckiem mieszkam w Polsce. Na początku wszystko było dobrze, jednak od pewnego czasu mąż...

 

Alimenty na córkę i wezwanie do zwrotu połowy kwoty wydanej na remont

Od prawnika, który reprezentuje moją niepełnosprawną, pełnoletnią córkę, otrzymałem wezwanie do zwrotu połowy kwoty, jaką żona wydała na remont swojego...

 

Podwyższenie alimentów na dzieci przebywające w rodzinie zastępczej

Podwyższenie alimentów na dzieci przebywające w rodzinie zastępczej

Niebawem poślubię matkę czwórki dzieci. Jedno z tej czwórki mieszka z nami, zaś trójka przebywa w rodzinie zastępczej i na te dzieci...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »