Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak formalnie zakończyć alimentację byłego małżonka?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-07-11

Mam zasądzone przez sąd alimenty na byłą żonę; rozwód bez orzekania o winie. Sąd zasądził na jej rzecz alimenty w momencie, gdy nie pracowała. Teraz pracuje, do tego jest w stałym związku z innym mężczyzną i zgodziła się zrzec tych alimentów, podpisując mi stosowne oświadczenie. Czy to oświadczenie jest wystarczające w świetle prawa?

Na podstawie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w Pana sytuacji. Najpewniejszą formą uchylenia przedmiotowego obowiązku będzie wniesienie pozwu przez Pana o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem byłej żony. Można również w tym zakresie zawrzeć ugodę z byłą żoną (samo jej oświadczenie nie wystarczy) – jednakże ugoda nie daje takich gwarancji jak prawomocny wyrok sądu.

Pozew należy wystosować do sądu właściwego dla Pana miejsca zamieszkania. Ugoda może być podpisana w formie pisemnej bez obecności notariusza (ale dla pewności najlepiej taką umowę zawrzeć przed notariuszem). Względnie można zawrzeć ugodę przed sądem – wystosować zawezwanie do próby ugodowej.

W razie gdyby Pan zawarł z byłą żonę ugodę, a była żona po jakimś czasie zmieniłaby zdanie i wniosła o egzekucję zaległych alimentów, to będzie Pan musiał znieść obowiązek alimentacyjny z datą wsteczną.

Natomiast jeśli nie ufa Pan byłej żonie, a chce Pan znieść alimenty w najbardziej bezpieczny sposób, to warto sprawę przeprowadzić przed sądem. Była żona może też bez podpisywania ugody napisać w odpowiedzi na pozew, że zgadza się z powództwem w całości i wnosi o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność (jeśli np. nie będzie mogła stawić się na rozprawę) – przyspieszy to znacznie całą sprawę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jednorazowa opłata dla byłej żony

Jestem pół roku po rozwodzie orzeczonym z mojej winy. Czy była żona może ubiegać się o alimenty dożywotnie? Chciałem się z nią dogadać...

Zniesienie lub zmniejszenie alimentów na pełnoletnie dzieci

Płacę alimenty na dwóch synów z pierwszego związku po 750 zł na każdego. Starszy ma 22 lata, jest na trzecim roku studiów zaocznych, pracuje dorywczo,...

Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej a alimenty

Czy mam prawo domagać się od ojca, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci? Jesteśmy po rozwodzie od 10 lat, do tej pory nie...

Jak postarać się o zwrot alimentów?

W jaki sposób odbywa się zaprzestanie płacenia alimentów – co i gdzie należy złożyć? Dziecko ma już 24 lata, z tego, co wiem, od 3 lat...

Zawieszenie ustalonych alimentów i próba ratowania związku

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Pozasądowo ustaliłam z mężem wysokość alimentów, niniejsze spisane aktem notarialnym. Przez rok...

Obniżenie alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej

Jestem po rozwodzie 6 lat, na moją prośbę zasądzono mi 500 zł alimentów na dziecko. Od 5 lat żona mieszka w Wielkiej Brytanii, wiem, że korzysta tam...

Ojciec nie chce dobrowolnie płacić alimentów

Kiedy zaczęłam studia przyznano mi alimenty. Skończyłam już pierwszy etap i uzyskałam licencjat. Obecnie nie jestem studentką, ponieważ za namową...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »