Kategoria: Alimenty

Jak formalnie zakończyć alimentację byłego małżonka?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-07-11

Mam zasądzone przez sąd alimenty na byłą żonę; rozwód bez orzekania o winie. Sąd zasądził na jej rzecz alimenty w momencie, gdy nie pracowała. Teraz pracuje, do tego jest w stałym związku z innym mężczyzną i zgodziła się zrzec tych alimentów, podpisując mi stosowne oświadczenie. Czy to oświadczenie jest wystarczające w świetle prawa?

Na podstawie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w Pana sytuacji. Najpewniejszą formą uchylenia przedmiotowego obowiązku będzie wniesienie pozwu przez Pana o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem byłej żony. Można również w tym zakresie zawrzeć ugodę z byłą żoną (samo jej oświadczenie nie wystarczy) – jednakże ugoda nie daje takich gwarancji jak prawomocny wyrok sądu.

Pozew należy wystosować do sądu właściwego dla Pana miejsca zamieszkania. Ugoda może być podpisana w formie pisemnej bez obecności notariusza (ale dla pewności najlepiej taką umowę zawrzeć przed notariuszem). Względnie można zawrzeć ugodę przed sądem – wystosować zawezwanie do próby ugodowej.

W razie gdyby Pan zawarł z byłą żonę ugodę, a była żona po jakimś czasie zmieniłaby zdanie i wniosła o egzekucję zaległych alimentów, to będzie Pan musiał znieść obowiązek alimentacyjny z datą wsteczną.

Natomiast jeśli nie ufa Pan byłej żonie, a chce Pan znieść alimenty w najbardziej bezpieczny sposób, to warto sprawę przeprowadzić przed sądem. Była żona może też bez podpisywania ugody napisać w odpowiedzi na pozew, że zgadza się z powództwem w całości i wnosi o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność (jeśli np. nie będzie mogła stawić się na rozprawę) – przyspieszy to znacznie całą sprawę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »