Kategoria: Alimenty

Jak dogadać się z córką, której nie płaciłem alimentów?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-12-12

Od kilku lat zalegam z alimentami. Teraz chciałbym dogadać się z córką, której nie płaciłem alimentów. Mam zamiar pomóc jej finansowo, bo zaczyna studia. Nie stać mnie na komornika i dodatkowe koszty. Jak starać się o jakąś ugodę z nią?

Oczywiście, taka możliwość istnieje i wszystko da się wykonać – jest jeden nieodzowny warunek – dobra wola Pana córki, aby:

doprowadzić do zawarcia ugody w sprawie alimentów bieżących i zaległych,

wystąpić z wnioskiem do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego (cofnięcie egzekucji z racji zawarcia ugody z dłużnikiem).

Z opisu sprawy rozumiem, że córka jest pełnoletnia. Pan zaś zalega z alimentami, które są egzekwowane drogą komorniczą. W pierwszej kolejności konieczne jest, aby Pana córka:

Ad 1. Wystąpiła o zmianę alimentów do sądu poprzez uchylenie aktualnego wyroku (na jego podstawie trwa egzekucja) a oprócz tego w swym pozwie córka żądałaby ustanowienia alimentów i spłaty dotychczasowej zaległości alimentacyjnej w sposób przez Was oboje akceptowalny. Wówczas Pan w odpowiedzi na pozew prosiłby o to samo – wnosząc o zawarcie ugody proponowanej przez córkę. Po zawarciu takiej ugody wyrok alimentacyjny straciłby moc prawną. Mając już ugodę prawomocną, należy zrealizować etap drugi.

Ad 2. Córka wówczas powinna wystąpić do komornika z wnioskiem o zakończenie egzekucji z racji zawarcia ugody. Wówczas załącznikiem do wniosku byłaby przedmiotowa ugoda. W takiej sytuacji komornik postępowanie umorzy, problemem mogą być jedynie koszty egzekucji, których w granicach dotychczas powstałych zaległości komornik ma prawo żądać od dłużnika. Dlatego już w chwili realizacji procedury z pkt ad.1. warto, aby córka złożyła wniosek o zawieszenie egzekucji, motywując to trwająca procedurą zmiany alimentów i tym, że bieżące alimenty płaci Pan do jej rąk/na konto.

Tak jak Pan widzi – nic w tym nadzwyczajnego – po jednym warunkiem – chęci i działania ze strony córki, bo Pan jest w tym wszystkim mimowolnym dłużnikiem, a ona wierzycielem, który decyduje i o długu, jego spłacie, jak i egzekucji.

Doradzam wszelkie ustalenia czynić pisemnie – w razie potrzeby służę pomocą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »