Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zmusić męża do opuszczenia domu?

Jestem mężatką od 15 lat, mamy adoptowane dziecko. Mój mąż jest nałogowym alkoholikiem, wprowadza do domu agresję i krzyki. Razem z rodzicami posiadamy wspólny dom. Czy i jak mogę zmusić męża do opuszczenia domu? Mamy też samochód i oszczędności, czy mogę je przekazać mężowi i zakończyć tak sprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo przewiduje szereg możliwych rozwiązań Pani sytuacji. W pierwszym rzędzie może Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną, a także założyć mężowi niebieską kartę. Nadto ma Pani prawo doprowadzić do skutecznej eksmisji męża z zajmowanego wspólnie domu. Oczywiście nie przesądza to o kwestii podziału majątku. 

Stosownie do art. 212 § 1 i § 2 Kodeku cywilnego jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu przez podział rzeczy lub też przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli, to jednocześnie nakładany jest obowiązek dopłaty celem wyrównania wartości przysługującego udziału, bądź też spłaty pozostałych. Tak więc współwłaściciel, któremu nie przyznano własności rzeczy wspólnej, uprawniony jest z mocy ustawy do żądania spłaty stanowiącej równowartość całego swojego udziału lub jeżeli w ramach podziału przyznano część rzeczy nieodzwierciedlającą w pełni wartości udziału, to wartość tę należy wyrównać poprzez dopłaty pieniężne.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Taka zasada odpowiada normalnemu układowi wzajemnych stosunków w małżeństwie, w którym majątek wspólny jest z reguły owocem wspólnych starań obojga małżonków, niezależnie od tego, w jakiej postaci starania te się przejawiają (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28.04.1972 r., sygn. akt III CRN 626/71). Stosownie do § 2 wskazanego przepisu, każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każde z nich przyczyniło się do powstania tego majątku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu dnia 6.01.2000 r. (sygn. akt I CKN 320/98, OSNC 2000/7-8/133) „jeżeli trybie art. 43§ 2 k.r.o. nie dojdzie do pozbawienia małżonka udziału w majątku wspólnym, to podział tego majątku nie może doprowadzić do pozbawienia małżonka prawa własności przysługującej mu w wyniku podziału części tego majątku odpowiadającej wielkości jego udziału w tym majątku. Reasumując, podkreślić należy, iż gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w związku z art. 1035 k.c. i art. 212 k.c.)”.

Pani wskazuje, iż w skład majątku wspólnego wchodzi także samochód i środki pieniężne. Przyznanie mężowi tych ruchomości całkowicie zaspokoi jego zadania w kwestii podziału majątku

Zobacz również: Gdzie zgłosić męża alkoholika?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl