Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2021-02-19

Sąd okręgowy orzekł rozwód z wyłącznej winy męża i z uwagi na mój wiek (67 lat) oraz niską emeryturę i chorobę zasądził alimenty w kwocie 3000 zł miesięcznie z klauzurą wykonalności. Były mąż płacił alimenty do marca i wyjechał do Japonii. Jest obywatelem Japonii. Mimo że były mąż posiada w Polsce rachunek bankowy, komornik w rozmowie telefonicznej powiedział, że nie może się zająć tą sprawą. Nie wiem. co mam dalej robić? Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy? By dostać alimenty z banku alimentów, muszę mieć zaświadczenie od komornika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wyegzekwować alimenty od męża z zagranicy?

Egzekucja alimentów z zagranicy – z Japonii

Sprawa jest proceduralnie niezwykle trudna. Japonia mimo zapewnień nie podpisała i nie ratyfikowała żadnej konwencji o egzekucji alimentów ani umowy dwustronnej w tym zakresie.

Ze zrozumiałych względów nie jest stroną Rozporządzenia Rady WE 4/2009. Sygnatariuszami konwencji są: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królestwo, Chorwacja. Mimo negocjowania Japonia nie jest stroną Konwencji Haskiej z 2007 r. ani Konwencji Nowojorskiej. Nie podpisała także żadnej umowy dwustronnej w tym zakresie. Polska jest związana umowami dwustronnymi, na podstawie których można wykonywać orzeczenia zasądzające alimenty z następującymi państwami: Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam.

Wniosek do komornika o egzekucję alimentów

De facto Pani możliwości są niezwykle ograniczone. Mimo niekorzystnej rozmowy z komornikiem powinna Pani jednak złożyć wniosek do komornika. Zgodnie bowiem z treścią art. 889 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego”.

Komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego jest komornik właściwości ogólnej, a więc miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Nie uchybia to jednak prawu wyboru komornika wynikającemu z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zajęcie alimentów na rachunku bankowym

Kluczowe znaczenie dla zdefiniowania zakresu egzekucji z rachunku bankowego ma art. 725 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (art. 2 Prawa bankowego). Jednym z podstawowych obowiązków komornika jest przesłanie zawiadomienia bankowi o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, w wyniku czego bank podejmuje działania zmierzające do przekazania zajętej kwoty na rzecz komornika, ewentualnie zawiadamia go o istnieniu przeszkody do przekazania zajętej kwoty.

Jest to jedyna szansa i możliwość – niestety Japonia to kraj wyjątkowy także w kwestii alimentów, których ściągalność jest jedną z najniższych na świecie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »